search
Sök
menu
Meny

Huskvarnaåns promenad, Huskvarna

En spegelblank Huskvarnaå intill grönskande buskade med en vit gångbro i bakgrunden. 

Vid Huskvarnaån finns promenader som består av två rundslingor på asfalterade gångvägar.

Huskvarna har en rik natur, parker och ett promenadstråk runt ån och uppströms Lillån. Här finns Smedbyparken, Slottsvillans park och vid Vättern en iordningställd badplats Oset. Fågellivet är rikt och Lillån - Vättern är klassade som nationellt värdefulla vatten för fisket.

Den lugnflytande ån är ett bra vatten för paddling, även när det blåser lite. Till skillnad från Vättern där det är ett sagolikt vackert att paddla när det är vindstilla väder.

Längd: 3 km och 2 km
Sträckning: Två rundslingor från Rumlaborg. Den ena leder till Vätterstranden och badplats. Den andra går runt ån till Smedbyn och Smedbyparken.
Svårighetsgrad: Lätt, huvudsakligen asfalterade gångvägar, en höjdskillnad på 15 meter finns väster om Vapenvallen.

Rastplats: Nej
Grillplats: Ja, i Smedbyparken och badplats på Vätterstranden.
Toalett: Ja, sommartid på badplatsen Oset.

Parkering: Ja, vid Smedbyn och Vätterstranden.
Kollektivtrafik: Hållplats Huskvarna vårdcentral, Thulevägen, Stampaplan.

Jönköpings länstrafiklänk till annan webbplats

Anslutningsleder:

Södra Vätterleden

Pustaleden

Franciskusleden