search
Sök
menu
Meny
Sök

Häng med oss ut JKPG

I förgrunden syns en eld med ett grillgaller som det står en rostfri kastrull med lock på. Elden är på en klipphäll. I bakgrunden finns träd och en sjö skymtar i övre högra hörnet.  

Nu har du som är över 18 år och har en neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning möjlighet att vara med i en friluftsgrupp anpassad för just dig.

Vi träffas var tredje torsdag, mellan klockan 13-15.30 från den 2 september 2021 till den 31 maj 2022, och testar på en mängd friluftsaktivitet tillsammans.

Friluftsgruppen

Vi vandrar i naturen, gör upp eld, plockar svamp och bär, testar kanot och så vidare. Friluftsledare för gruppen är medarbetare från socialpsykiatrin som utbildats till friluftsledare i Friluftsfrämjandets regi. Friluftsaktiviteterna är på en basnivå och alla aktiviteter som utförs anpassas efter personerna i gruppen. Syftet är att du ska kunna vara med i gruppen oberoende av funktionsförmåga!

Plats: Öxnegården på Öxnehaga

Tid: Var tredje torsdag, klockan 13-15.30, med start den 2 september 2021.

Kostnad: Du betalar ett medlemskap i Friluftsfrämjandet på 365 kr.

Vill du vara med i gruppen eller få mer information?

Kontakta Jenny Hiller, via mejl: jenny.hiller@jonkoping.se, eller per telefon 036-10 29 03.

Öppet hus på Öxnegården

Majoriteten av träffarna utgår från Öxnegården på Öxnehaga. Därför håller vi Öppet hus där den 14 och den 15 juni klockan 10–12. Då är du som är intresserad att vara med i gruppen välkommen att besöka Öxnegården, känna in miljön och träffa oss ledare.

Plats: Öxnegården på Öxnehaga

Tid: Den 14 och den 15 juni klockan 10–12.

Kostnad: Kostnadsfritt

Vill du vara med på Öppet hus?

Anmäl ditt intresse till Jenny Hiller, via mejl: jenny.hiller@jonkoping.se, eller per telefon 036-10 29 03.

Naturen förbättrar hälsan

Naturen har en mängd hälsofördelar. Till exempel minskar den stress, depression och ångest, gör att vi rör på oss mer, sover bättre och ger oss bättre förmåga till tänkande. Samtidigt nyttjas naturen i mindre utsträckning av många som skulle behöva dessa hälsovinster som allra mest. Har man en till exempel en neuropsykiatrisk- eller psykisk funktionsnedsättning kan det vara svårare att ta sig till naturen av olika anledningar och nyttja friluftslivet som den resurs för hälsan som det är.

Sverigekarta i ljusgrönt med söder i vänstra nedre hörnet och norr i högra övre hörnet. En röd cirkel mitt på där det står Lokala Naturvårdssatsningen. 

Mer om Häng med oss ut JKPG

Projektet är Jönköpings kommuns variant av projektet "Häng med oss ut" som pågått i Sjöbo kommun sedan 2016. Projektet drivs av Socialpsykiatrin i Jönköping kommun och Friluftsfrämjandet Öxnegården, i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun och Friluftsfrämjandet Region Öst. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. Syftet med friluftsgruppen är att öka den fysiska aktiviteten i naturmiljö, öka tillgängligheten till naturen, testa på olika friluftsaktiviteter och lära sig mer om djur, natur och hur naturen kan användas för att må bra.