search
Sök
menu
Meny
Sök

Häng med oss ut JKPG

I förgrunden syns en eld med ett grillgaller som det står en rostfri kastrull med lock på. Elden är på en klipphäll. I bakgrunden finns träd och en sjö skymtar i övre högra hörnet.  

Nu har du som är över 18 år och har en neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning möjlighet att vara med i en friluftsgrupp anpassad för just dig.

Vi träffas var tredje torsdag, mellan klockan 13-15.30 från den 2 september 2021 till den 31 maj 2022, och testar på en mängd friluftsaktivitet tillsammans.

Friluftsgruppen

Vi vandrar i naturen, gör upp eld, plockar svamp och bär, testar kanot och så vidare. Friluftsledare för gruppen är medarbetare från socialpsykiatrin som utbildats till friluftsledare i Friluftsfrämjandets regi. Friluftsaktiviteterna är på en basnivå och alla aktiviteter som utförs anpassas efter personerna i gruppen. Syftet är att du ska kunna vara med i gruppen oberoende av funktionsförmåga!

Plats: Öxnegården på Öxnehaga

Tid: Var tredje torsdag 13.00-15.30, september till maj.

Kostnad: Medlemskap 385 kr/år (september-september).

Vill du ha mer information?
Kontakta Jenny Hiller:

E-post jenny.hiller@jonkoping.se

Telefon 036-10 29 03

Naturen förbättrar hälsan

Naturen har en mängd hälsofördelar. Till exempel minskar den stress, depression och ångest, gör att vi rör på oss mer, sover bättre och ger oss bättre förmåga till tänkande. Samtidigt nyttjas naturen i mindre utsträckning av många som skulle behöva dessa hälsovinster som allra mest. Har man en till exempel en neuropsykiatrisk- eller psykisk funktionsnedsättning kan det vara svårare att ta sig till naturen av olika anledningar och nyttja friluftslivet som den resurs för hälsan som det är.

Sverigekarta i ljusgrönt med söder i vänstra nedre hörnet och norr i högra övre hörnet. En röd cirkel mitt på där det står Lokala Naturvårdssatsningen. 

Mer om Häng med oss ut JKPG

Projektet är Jönköpings kommuns variant av projektet "Häng med oss ut" som pågått i Sjöbo kommun sedan 2016. Projektet drivs av Socialpsykiatrin i Jönköping kommun och Friluftsfrämjandet Öxnegården, i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun och Friluftsfrämjandet Region Öst. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. Syftet med friluftsgruppen är att öka den fysiska aktiviteten i naturmiljö, öka tillgängligheten till naturen, testa på olika friluftsaktiviteter och lära sig mer om djur, natur och hur naturen kan användas för att må bra.