Ansök om Pluspolarkort

För dig med funktionsnedsättning, här kan du ansöka om Pluspolarkort. Fyll i formuläret med dina och referenspersonens kontaktuppgifter, bifoga foto och klicka "skicka". När Kultur- och fritidsförvaltningen hanterat ansökan skickas ditt Pluspolarkort hem i brevlådan.

Med Pluspolarkortet får du ta med dig en "Pluspolare" som extra stöd eller hjälp, det kan exempelvis vara en kompis, förälder, syskon eller assistent. Pluspolaren följer med utan att behöva betala entréavgift på till exempel idrottsevenemang, konserter eller teater med mera om arrangemanget är avgiftsbelagt. Du själv däremot betalar ordinarie pris.

Pluspolarekortet gäller för personer som är mantalsskrivna i Jönköpings kommun, men är giltigt i Region Jönköpings läns alla 13 kommuner.

Pluspolarkortet gäller för dig som behöver extra stöd eller hjälp för att kunna ta del av aktiviteter som erbjuds genom Pluspolarkortet.

Pluspolarkortet är personligt och gäller för unika besök, inte för grupper.

Fyll i dina kontaktuppgifter och observera att du måste lämna uppgift om en referensperson som kan intyga din funktionsnedsättning. Referenspersonen ska vara någon som arbetar yrkesmässigt inom vård och omsorg eller liknande med funktionsnedsatta. Det får inte vara någon som är släkt eller närstående. Bifoga ett foto digitalt (om du har ett vanligt foto, skicka det till "Pluspolare", Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 1029, 551 15 JÖNKÖPING).

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter








Fyll i ditt födelseår med fyra siffror (åååå)
Hantering av kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Jag godkänner att mina kontaktuppgifter sparas under Pluspolarkortets giltighetstid (utgångsdatum anges på kortet).
Hantering av kontaktuppgifter


Viktigt att fotot är av hög kvalitet. Om foto skickas per post gäller max 33 mm (bredd) och 35 mm (höjd).

En referensperson som kan intyga den ansökandes funktionsnedsättning, (observera, kravet är att personen inte är släkt eller närstående).



Hantering av kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Jag godkänner att mina kontaktuppgifter sparas under Pluspolarkortets giltighetstid (utgångsdatum anges på kortet).
Hantering av kontaktuppgifter

Senast granskad/publicerad: