search
Sök
menu
Meny

Konst

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för den offentliga konsten på gator och torg samt konstnärliga utsmyckningar i lokaler med kommunal verksamhet.

Konst i offentlig miljö

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om konstnärliga gestaltningar i kommunen och bevakar att den så kallade 1%-regeln tillämpas i samband med kommunala byggnationer.

Konst i lokaler med kommunal verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden köper in konst på utställningar. Konstverken placeras i lokaler med kommunal verksamhet. Uppdraget är brett. Vi köper konst för såväl gammal som ung, till konstvana och konstovana. Målgruppen är stor och viktig. Inköpen ska i möjligaste mån söka spegla denna målgrupps intressen och önskemål.

Kultur- och fritidsnämndens stöd

Kultur- och fritidsnämnden ger stöd till arrangerande föreningar. Södra Vätterbygdens Konstnärer, Konstnärsföreningen Dymlingen och Föreningen Konstgrafiker i Jönköping arrangerar regelbundet konstutställningar i Jönköping.