search
Sök
menu
Meny
Sök

Hyra lokalen Biograf Fokus i stadsbiblioteket

Biograf fokus.

I Jönköpings stadsbibliotek finns möjlighet att hyra Fokus, lokalen i källarplan. Lokalen är en större samlingssal/biograf med 166 platser samt plats för tre rullstolar.

Fokus är återigen öppen för bokning från den 6 september. Utifrån rådande restriktioner tillåts Biograf Fokus just nu släppa in 50 sittande personer. Sällskap om max 8 personer kan sitta tillsammans.

Scenstorlek och utrustning

Scenens storlek
Mellan stolparna på scenen är det 685 cm. Från framsidan av stolpen till bakkant av scenen är det 700 cm. Fri takhöjd på scenen 290 cm

Utrustning som ingår i standardhyra

 • Konferensutrustning (projektor inklusive duk)
 • Dator (windows)
 • Högtalare
 • Fyra trådlösa mikrofoner (två headset och två handmikrofoner)
 • Ståbord och stolar
 • White board/blädderblock

Priser vid hyra av Biograf Fokus

 • Föreningar med säte i Jönköpings kommun och kommunens förvaltningar:
  600 kr/tim.
 • Privatpersoner, studieförbund samt föreningar utanför Jönköpings kommun
  1200 kr/tim.
 • Myndigheter, företag och annan näringsidkande verksamhet
  1500 kr/tim.

Priset inkluderar teknisk personal som förbereder scen och teknik samt är tillgänglig under evenemang. Minsta bokning är tre timmar.


Villkor vid hyra av Biograf Fokus

 • Minimiålder för att få hyra Fokus är 20 år.
 • Hyresgästen ansvarar för ordningen vid sammankomsten och ska se till att
  bokningsvillkoren följs.
 • Bokad tid för lokalupplåtelsen ska respekteras. All överskriden tid debiteras.
  Minsta bokning är 3 timmar. Påbörjad timma debiteras som hel timma.
 • Hyresgästen ska hålla sig informerad om brandredskap och utrymningsvägar.
  Nödutgångar får inte blockeras och utrymningsskyltar får inte övertäckas.
 • Hyresgästen ansvarar för att maximalt antal personer som får vistas i den hyrda
  lokalen inte överskrids. Fokus har 166 platser + 3 rullstolsplatser.
 • Extra stolar, utöver tillåtet antal platser, får inte ställas ut i lokalen.
 • Extradebitering kan bli aktuell om iordningställandet av lokalen medför extra
  kostnader, utöver normal städning.
 • Hyresgästen är även ersättningsskyldig för all uppkommen skadegörelse, som
  sker under bokad tid, i hyrd lokal eller tillhörande angränsningsytor. Detta gäller
  för skada på både fasta som lösa inventarier.
  Vid skada på lokal eller utrustning ska detta utan dröjsmål anmälas till bibliotekets
  vaktmästare.
 • Jönköpings kommun ansvarar inte för medhavda tillhörigheter eller värdesaker.
 • Hyresgästen säkerställer att det inte finns några kvarglömda föremål i lokalen.
  Inget får lämnas kvar i lokalen för att hämtas vid ett senare tillfälle.
 • Tobaksrökning eller förtäring av alkohol är inte tillåtet i lokalen.
 • Lättare förtäring, såsom fika och smörgås, är tillåtet men endast på anvisad plats.
 • Rökmaskiner eller pyrotekniska effekter får inte användas i lokalen.
 • Om hyresgästen orsakar falskt larm, kommer utryckningskostnaden att debiteras.
 • Djur får inte vistas lokalen, med undantag för assistansdjur.
 • Kommersiell försäljningsverksamhet är inte tillåten i lokalen.
 • Hyresgästen svarar för eventuella STIM-avgifter.
 • Affischering, skyltar och märkningar får endast göras på anvisad plats och inte på
  möbler, väggar eller golv.
 • Om bokningsvillkoren inte följs kan hyresgästen, med omedelbar verkan, riskera
  att avstängas från möjligheten att kunna göra bokningar.

Bokningsförfrågan - hyra Fokus

Är du intresserad av att hyra Fokus?

Gör en bokningsförfrågan

Kontakt

Jönköpings stadsbibliotek
Lokalbokning Fokus