search
Sök
menu
Meny

Coronaviruset och covid-19

Här hittar du Jönköpings kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Information about corona virus and covid-19 in other languages

Nyheter om coronaviruset från Jönköpings kommun

 • 2020-05-27
  Presskonferens: Sommarjobb och beredskap i coronatider
  På onsdagens presskonferens berättades det bland annat om att kommunen fått ytterligare sommarjobbsplatser för de som slutar gymnasiet. Det informerades även om krisberedskapen för våld i nära relationer och om vårdläget i kommunens verksamheter.
 • 2020-05-20
  Presskonferens: Utökat stöd till föreningar
  På onsdagens presskonferens så meddelades att föreningar och företag som hyr lokal av Jönköpings kommun kan ansöka om utökat stöd i form av en hyressubvention. Dessutom rapporteras läget för de kommunala skolorna samt vård- och omsorg.
 • 2020-05-15
  Presskonferens: Jönköpings kommun har god kapacitet för skyddsutrustning
  På onsdagens presskonferens lyftes bland annat hur Jönköpings kommun planerar för en lite ovanlig sommar, nya rutiner för vårdarbetare, och att kommunen har goda förutsättningar för att kunna leverera skyddsmaterial en tid framöver.

Till dig som är vårdnadshavare

Här hitttar du som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor information och svar på vanliga frågor.

Information om coronavirus för dig som är vårdnadshavare

Till dig som tar studenten

Här hittar du som tar studenten på kommunala gymnasieskolor information och svar på vanliga frågor.

Frågor och svar om studenten 2020

Till dig som studerar på distans

Här hittar du som är elev eller vårdnadshavare till elev information och svar på vanliga frågor som gäller distansundervisning.

Information om distansundervisning

Till dig som studerar på gymnasiet

Här hittar du som är elev eller vårdnadshavare till elev på gymnasieskolan information och svar på vanliga frågor.

Information för dig som studerar på gymnasiet

Till oroliga barn, ungdomar och vuxna

Här hittar du som känner oro med anledning av corona svar på vanliga frågor om vart du kan vända dig för att få stöd.

Information till barn & unga eller vuxna som känner oro med anledning av corona

Till dig som får, eller har anhörig som får, vård och omsorg

Här finns information för dig som får – eller har en anhörig som får – vård och omsorg.

Information, frågor och svar om vård och omsorg i samband med coronavirus

Till dig som är 70 år eller äldre

Här finns information om hur du som är i riskgrupp, över 70 år, kan få hjälp av kommunen.

Information om hur du kan få hjälp

Till dig som driver företag

Här hittar du som driver företag information och svar på vanliga frågor. Jönköpings kommun har bland annt gått ut med ett stödpaket för att underlätta för lokala näringsidkare, som du kan läsa mer om.

Information, frågor och svar om företagande i samband med coronavirus

Hyreslättnader för vissa företag

Till dig som vill hjälpa till eller söka jobb

Nu behöver vi kompetens inom flera olika områden. Extrapersonal inom vård och omsorg såväl som ideella insatser. Kort sagt – vi söker dig som vill vara med och bygga samhället.

Vi behöver dig nu och i framtiden

Till dig som arbetar i kommunens verksamheter

Du som arbetar i någon av kommunens verksamheter hittar samlad information på vårt intranät. Där finns riktlinjer gällande vårt ansvar som arbetsgivare vid en pandemi och vad som gäller dig som anställd om du misstänker att du blivit smittad.

Jönköpings kommuns intranät (kräver inlogg)länk till annan webbplats

Information till föreningar

Om kommunens evenemang och aktiviteter, t.ex. bad, idrottshallar och bibliotek

Här finns information om kommunens evenemang och aktiviteter. Från och med den 29 mars är allmänna sammankomster med fler än 50 personer förbjudna. Beslut om sammankomster med färre än 50 personer tas av ansvarig arrangör.

Information om evenemang och aktiviteter som påverkas av coronavirus

Ändrade öppettider / stängda verksamheter

Här hittar du information om verksamheter som är tillfälligt stängda, helt eller delvis, för att minska smittspridning av coronavirus.

Besök på äldreboenden
Vi tar inte längre emot besökare på våra äldreboenden. För att förhindra spridningen av covid-19 har regeringen beslutat att det är förbjudet att besöka äldreboenden från och med 1 april 2020.

Äldreomsorgens dagverksamheter
Äldreomsorgens dagverksamheter är stängda.

Återvinningen och Återvunnet, daglig verksamhet
Våra butiker Återvinningen och Återvunnet (samhällsintegrerad daglig verksamhet) har förändrade öppettider.

Återvinningen och Återvunnet

Inga kundbesök på Bäckadalsgymnasiets praktiska program
Under den period som skolan bedriver distansundervisning för elever, på grund av coronaviruset, kommer kundverksamheterna var stängda för externa bokningar och besök. Det gäller kunder tlll frisörsalong, bilverkstad, restaurang och bageributik.

Sommarstängt på Upptech
Med anledning av coronapandemin och rådande omständigheter kommer Upptech att vara stängt under sommarperioden. Sedan den 18 mars är Upptech stängt för allmänheten och kommer fortsättningsvis vara så även i sommar (med undantag för teknikkollo).

Upptechlänk till annan webbplats

Äldreboendens restauranger är stängda för besökare till och med 31 augusti
Restaurangerna på våra äldreboenden, trygghetsboenden och seniorboenden är stängda för besökare till och med den 31 augusti 2020.

Restaurangerna har varit stängda sedan 1 april då regeringen beslutade om besöksförbud i särskilda boenden. För att minska smittspridning samt för att kunna planera sommaren kommer restaurangerna att vara stängda för utifrån kommande gäster till och med den 31 augusti.

Rekryteringsträffar för sommarjobb inom Funktionhinderomsorgen
Träffen, som skulle att hållas i kontaktcenter onsdagen den 18 mars kl. 15.30, är inställd. I nuläget finns inget nytt datum för rekryteringsträff. Du kan läsa mer om våra olika verksamheter och söka sommarjobb via webben.

Verksamhetsbeskrivningar inom vård och omsorg

Sommarjobba inom vård och omsorg

Stängda träffpunkter
Alla äldreomsorgens träffpunkter är stängda. Dessutom har följande träffpunkter stängt

 • Kastanjegården i centrala Jönköping
 • Öster i Huskvarna
 • Slussen på Österängen
 • Träffpunkt Kålgården

Ankarets dagverksamhet
Ankarets dagverksamhet har stängt.

Öppet hus på Ankaret, Solglimten och Vissmålen
Vi stänger öppet hus på Ankaret, Solglimten och Vissmålen


Information på andra språk, Information in different languages

Ask us about corona! We are in Råslätt, Öxnehaga, Österängen and Huskvarna söder to answer your questions about the corona virus in other languages than Swedish, on the following dates:

Råslätt: Tuesdays April 14, 21, 28 at 13-17
Öxnehaga: Wednesdays April 15, 22, 29 at 13-17
Österängen: Thursdays April 16, 23, 30 at 13-17
Huskvarna söder: Mondays April 20, 27 and May 4 at 13-17

Information på andra språk. Information about corona virus and covid-19 in other languages

Råd och rekommendationer kring kommande högtider (ramaden, eid al-fitr, pesach osv) på andra språk.

Så pratar du om corona på ett enkelt sätt

Så informerar Jönköpings kommun om eventuellt smittade av covid-19

Vårt förhållningssätt när det gäller att informera om eventuellt smittade av covid-19

Sedan mitten av mars provtas inte personer med milda symtom som inte har haft kontakt med vården. Detta innebär att de flesta som är hemma från arbete, förskola eller skola på grund av sjukdom inte med säkerhet kommer att veta om de har haft covid-19, säsongsinfluensa, en vanlig förkylning eller något annat. Det finns ingen skyldighet att berätta om vilken sjukdom man har haft vid sjukfrånvaro.

Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet kommer smittskydd vid Region Jönköpings län att kontakta berörd verksamhet. Smittskydd kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. Övriga får inte information. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Smittade eller misstänkt smittade omfattas av patientsekretess. Jönköpings kommun får inte sprida uppgifter om barns, elevers, brukares, patienters eller medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om det innebär att personen kan skadas på något sätt. Enskilda medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter.

Får vi ett konstaterat fall av covid-19 på till exempel ett särskilt boende eller i en skola så kommer vi alltså inte att gå ut med information om detta. Att berätta om konstaterade eller misstänkt smittade kan både skada enskilda, bryta mot patientsekretessen och skapa onödig oro som i sin tur kan leda till onödig belastning på vården.

Undantag från detta förhållningssätt

I de fall då en verksamhet efter samråd med smittskyddsläkare behöver stängas under en period, behöver behovet av information om påverkan på verksamhet vägas mot skyddet för den enskilde. Kommunen kommer även i dessa fall i största mån värna om skyddet för enskilda individer och deras närstående.

I syfte att förtydliga skillnaden mellan mediebilden av hur det ser ut inom kommunal vård och omsorg och den verkliga bilden av hur det ser ut i Jönköpings kommuns vård och omsorg, har vi valt att kommunicera den totala siffran för antal vård- och omsorgstagare som insjuknat i covid-19 och hur många som tillfrisknat igen. Men vi berättar inte var i kommunen eller inom vilken verksamhetstyp de smittade finns. Detta med anledning av patientsekretessen.

Patientsekretess

Smittade eller misstänkt smittade medborgare omfattas av patientsekretess. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra medborgare ska alltid kunna känna förtroende för vår vård och omsorg. Därför är patientsekretessen viktig för oss.

Med anledning av detta kommer vi inte lämna ut några uppgifter om enskilda anställdas, elevers, brukares, patienters eller andras hälsotillstånd, vare sig det handlar om covid-19 eller annan sjukdom.

Kommunen får heller inte kännedom om eventuellt smittade eller misstänkt smittade från Region Jönköpings län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

För hantering av eventuellt smittade eller misstänkt smittade på kommunens särskilda boenden, inom hemtjänst eller hemsjukvård finns särskilda rutiner framtagna. Även vid denna hantering gäller patientsekretess.

Ställ din fråga till oss angående vårt arbete med coronaviruset

I början av februari aktiverades Jönköpings kommuns krisledningsorganisation, med anledning av utbrottet av corona/covid-19. Sedan dess följer vi aktivt händelseutvecklingen, arbetar med förberedande åtgärder, samordnar kommunens arbete och har beredskap för att förstärka insatserna vid behov.

Om du har en fråga till oss på kommunen om vårt arbete kring coronaviruset, ställ den direkt här. Svar kommer till den e-post du anger.


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas endast för att vi ska kunna besvara din fråga. Uppgifterna raderas därefter.

Publicerad: 2020-05-20 13.45

Krisinformation – sök information här i första hand

På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridningen och hanteringen av utbrottet.

Krisinformation.se: Myndigheterna om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats

Teckenspråkstolkad och syntolkad information om covid-19, krisinformation.selänk till annan webbplats

Information om coronaviruset på 1177:s webbplats

1177 Vårdguiden - om coronavirusetlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information och svar på frågor

Folkhälsomyndigheten: coronavirus, covid -19länk till annan webbplats

Har du fortfarande frågor som inte fått svar? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på via någon av länkarna ovan, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm).
All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Men om du känner dig mycket sjuk, ring telefonnummer 1177 eller en vårdcentral.

Har du mycket svårt att andas, ring 112.

Tänk källkritiskt

Vid större händelser finns risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha källkritiskt förhållningsätt när du tar del av information. Frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? Varför? fungerar som ett källkritiskt filter. Och kontrollera alltid information från flera källor.

MSB: Så bedömer du informationlänk till annan webbplats