search
Sök
menu
Meny

Coronaviruset och covid-19

Här hittar du Jönköpings kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Information about coronavirus and covid-19 in other languages

Nyheter om coronaviruset från Jönköpings kommun

Till dig som vill rapportera om trängsel

Här kan du rapportera om trängsel på serveringsställen eller på andra platser i kommunen.

Har du synpunkter om trängsel?

Till dig som är vårdnadshavare

Här hitttar du som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor information och svar på vanliga frågor.

Information om coronavirus för dig som är vårdnadshavare

Till dig som studerar på gymnasiet

Här hittar du som är elev eller vårdnadshavare till elev på gymnasieskolan information och svar på vanliga frågor.

Information för dig som studerar på gymnasiet

Till oroliga barn, ungdomar och vuxna

Här hittar du som känner oro med anledning av corona svar på vanliga frågor om vart du kan vända dig för att få stöd.

Information till barn & unga eller vuxna som känner oro med anledning av corona

Till dig som är i riskgrupp

Här finns information om hur du som är i riskgrupp kan få hjälp i din vardag, som underlättar för dig att följa resriktioner och hålla avstånd.

Information om hur du kan få hjälp

Till dig som får, eller har anhörig som får, vård och omsorg

Här finns information för dig som får – eller har en anhörig som får – vård och omsorg.

Information, frågor och svar om vård och omsorg i samband med coronavirus

Till dig som vill testa dig för covid-19

Du som invånare i Jönköpings kommun kan testa dig för covid-19. Det gäller efter rådgivning med din vårdcentral om du har symtom, även milda symtom.

Region Jönköpings län ansvarar för provtagning. Kontakta din vårdcentral för rådgivning och vidare praktiska instruktioner. Läs mer om provtagning på 1177 Vårdguiden:

1177 Vårdguiden – Lämna prov för covid-19länk till annan webbplats

Till dig som driver företag

Här hittar du som driver företag information och svar på vanliga frågor. Jönköpings kommun har bland annt gått ut med ett stödpaket för att underlätta för lokala näringsidkare, som du kan läsa mer om.

Information, frågor och svar om företagande i samband med coronavirus

Till dig som studerar på distans

Här hittar du som är elev eller vårdnadshavare till elev information och svar på vanliga frågor som gäller distansundervisning.

Information om distansundervisning

Till dig som vill hjälpa till eller söka jobb

Är du intresserad av extrajobb inom kommunens verksamheter?

Framöver kan vi med kort varsel behöva förstärka med extrapersonal inom flera av våra verksamheter och bolag.

Anmäl ditt intresse om extrajobblänk till annan webbplats

Söker du jobb på kort och lång sikt?

Vi behöver dig både nu och i framtiden - här hittar du alla lediga tjänster i kommunen just nu:

Lediga jobb i Jönköpings kommun

Vill du hjälpa oss att hjälpa andra?

Vill du bidra med en ideell insats? Genom Frivilligcentralen finns det möjlighet att stötta medmänniskor på olika sätt, läs mer om hur du kan bidra:

Information och kontaktuppgifter till Frivilligcentralen

Till dig som arbetar i kommunens verksamheter

Du som arbetar i någon av kommunens verksamheter hittar samlad information på vårt intranät. Där finns riktlinjer gällande vårt ansvar som arbetsgivare vid en pandemi och vad som gäller dig som anställd om du misstänker att du blivit smittad.

Jönköpings kommuns intranät (kräver inlogg)länk till annan webbplats

Till dig som är engagerad i en förening

Till dig som vill ha information om kommunens aktiviteter i corona-tider

Här finns information om kommunens evenemang och aktiviteter. Från och med den 29 mars är allmänna sammankomster med fler än 50 personer förbjudna. Beslut om sammankomster med färre än 50 personer tas av ansvarig arrangör.

Information om evenemang och aktiviteter som påverkas av coronavirus

Ändrade öppettider / stängda verksamheter

Här hittar du information om verksamheter som är tillfälligt stängda, helt eller delvis, för att minska smittspridning av coronavirus.

Besök på äldreboenden
Vi tar inte längre emot besökare på våra äldreboenden. För att förhindra spridningen av covid-19 har regeringen beslutat att det är förbjudet att besöka äldreboenden från och med 1 april 2020.

Äldreomsorgens dagverksamheter

Stängt för öppet hus på:

  • Ankaret
  • Solglimten
  • Vissmålen

Återvinningen och Återvunnet, daglig verksamhet
Våra butiker Återvinningen och Återvunnet (samhällsintegrerad daglig verksamhet) har förändrade öppettider.

Återvinningen och Återvunnet

Stängda träffpunkter
Alla äldreomsorgens träffpunkter är stängda till och med 1 november.

Dessutom har följande träffpunkter inom funktionshinderomsorgen begränsade öppettider:

  • Kastanjegården i centrala Jönköping
  • Öster i Huskvarna
  • Slussen på Österängen
  • Träffpunkt Kålgården

Inga kundbesök på Bäckadalsgymnasiets praktiska program
Under den period som skolan bedriver distansundervisning för elever, på grund av coronaviruset, kommer kundverksamheterna var stängda för externa bokningar och besök. Det gäller kunder tlll frisörsalong, bilverkstad, restaurang och bageributik.

Sommarstängt på Upptech
Med anledning av coronapandemin och rådande omständigheter kommer Upptech att vara stängt under sommarperioden. Sedan den 18 mars är Upptech stängt för allmänheten och kommer fortsättningsvis vara så även i sommar (med undantag för teknikkollo).

Upptechlänk till annan webbplats

Äldreboendens restauranger är stängda för besökare till och med 31 oktober
Restaurangerna på våra äldreboenden, trygghetsboenden och seniorboenden är stängda för besökare till och med den 31 oktober 2020.

Restaurangerna har varit stängda sedan 1 april då regeringen beslutade om besöksförbud i särskilda boenden. För att minska smittspridning samt för att kunna planera sommaren kommer restaurangerna att vara stängda för utifrån kommande gäster till och med den 30 september 2020.

 

Information på andra språk, Information in different languages

Så pratar du om corona på ett enkelt sätt

Så informerar Jönköpings kommun om eventuellt smittade av covid-19

Vårt förhållningssätt när det gäller att informera om bekräftad covid-19 i kommunens verksamheter 

Smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess. Jönköpings kommun får inte sprida uppgifter om barns, elevers, brukares, patienters eller personals hälsa eller andra personliga förhållanden om det innebär att personen kan skadas på något sätt. Enskilda medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter. Jönköpings kommun gör även bedömningen att patientsekretessen endast kan bevaras om vi inte går ut med information kring bekräftade fall. Kommunen får heller inte kännedom om eventuellt smittade eller misstänkt smittade från region jönköpings län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

Vi kan alltså inte att berätta om vilken sjukdom personalen har vid sjukfrånvaro. Inte heller om det finns bekräftad covid-19 hos personal på till exempel ett särskilt boende eller i en skola. Personal som är sjuk är inte i tjänst. Den som är sjuk eller har milda symptom ska stanna hemma från jobbet. Därmed minimeras risken att bli smittad av coronaviruset i Jönköpings kommuns verksamheter.

Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet kommer smittskydd vid Region Jönköpings län att kontakta berörd verksamhet. Smittskydd kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. Övriga får inte information. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Undantag från detta förhållningssätt

I de fall då en verksamhet efter samråd med smittskyddsläkare behöver stängas under en period, behöver behovet av information om påverkan på verksamhet vägas mot skyddet för den enskilde. Kommunen kommer även i dessa fall i största mån värna om skyddet för enskilda individer och deras närstående.

I syfte att förtydliga skillnaden mellan sen allmänna mediebilden av hur det ser ut inom kommunal vård och omsorg och den verkliga bilden av hur det ser ut i Jönköpings kommuns vård och omsorg, har vi valt att kommunicera den totala siffran för antal vård- och omsorgstagare som insjuknat i covid-19 och hur många som tillfrisknat igen. Men vi berättar inte var i kommunen eller inom vilken verksamhetstyp de smittade finns. Detta med anledning av patientsekretessen.

Patientsekretess

Smittade eller misstänkt smittade medborgare omfattas av patientsekretess. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra medborgare ska alltid kunna känna förtroende för vår vård och omsorg. Därför är patientsekretessen viktig för oss.

Med anledning av detta kommer vi inte lämna ut några uppgifter om enskilda anställdas, elevers, brukares, patienters eller andras hälsotillstånd, vare sig det handlar om covid-19 eller annan sjukdom.

Kommunen får heller inte kännedom om eventuellt smittade eller misstänkt smittade från Region Jönköpings län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

Det finns särskilda skyddsrutiner för hantering av eventuellt smittade eller misstänkt smittade på kommunens särskilda boenden, inom hemtjänst eller hemsjukvård. Även vid denna hantering gäller patientsekretess.

Uppdaterad: 2020-06-25

Ställ din fråga till oss angående vårt arbete med coronaviruset

I början av februari aktiverades Jönköpings kommuns krisledningsorganisation, med anledning av utbrottet av corona/covid-19. Sedan dess följer vi aktivt händelseutvecklingen, arbetar med förberedande åtgärder, samordnar kommunens arbete och har beredskap för att förstärka insatserna vid behov.

Om du har en fråga till oss på kommunen om vårt arbete kring coronaviruset, ställ den direkt här. Svar kommer till den e-post du anger.


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas endast för att vi ska kunna besvara din fråga. Uppgifterna raderas därefter.

Ta del av vårt informationsmaterial om corona

Vi delar gärna med oss av vårt informationsmaterial om coronaviruset och covid-19.

Ta del av vårt informationsmaterial

Publicerad: 2020-10-13 08.47

Krisinformation – sök information här i första hand

På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridningen och hanteringen av utbrottet.

Krisinformation.se: Myndigheterna om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats

Teckenspråkstolkad och syntolkad information om covid-19, krisinformation.selänk till annan webbplats

Information om coronaviruset på 1177:s webbplats

1177 Vårdguiden - om coronavirusetlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information och svar på frågor

Folkhälsomyndigheten: coronavirus, covid -19länk till annan webbplats

Har du fortfarande frågor som inte fått svar? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på via någon av länkarna ovan, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm).
All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Men om du känner dig mycket sjuk, ring telefonnummer 1177 eller en vårdcentral.

Har du mycket svårt att andas, ring 112.

Tänk källkritiskt

Vid större händelser finns risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha källkritiskt förhållningsätt när du tar del av information. Frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? Varför? fungerar som ett källkritiskt filter. Och kontrollera alltid information från flera källor.

MSB: Så bedömer du informationlänk till annan webbplats