search
Sök
menu
Meny

Samlad information om coronaviruset

Här hittar du Jönköpings kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Information about coronavirus and covid-19 in other languages

To read this page in other languages, please go to the translate button shaped as a globe in the menu on the right hand side at the top of the page.

Lokala allmänna råd

På grund av ökad smittspridning av covid -19 finns nu lokala allmänna råd i Jönköpings län:

Detta innebär de lokala allmänna råden för dig, Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Nyheter om coronaviruset från Jönköpings kommun

 

Utbildning

Till dig som är vårdnadshavare

Här hitttar du som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor information och svar på vanliga frågor.

Information om coronavirus för dig som är vårdnadshavare

Till dig som studerar på gymnasiet

Här hittar du som är elev eller vårdnadshavare till elev på gymnasieskolan information och svar på vanliga frågor.

Information för dig som studerar på gymnasiet

Till dig som studerar på distans

Här hittar du som är elev eller vårdnadshavare till elev information och svar på vanliga frågor som gäller distansundervisning.

Information om distansundervisning


Vård och omsorg

Till dig som får, eller har anhörig som får, vård och omsorg

Här finns information för dig som får – eller har en anhörig som får – vård och omsorg.

Information, frågor och svar om vård och omsorg i samband med coronavirus

Till dig som är i riskgrupp

Här finns information om hur du som är i riskgrupp kan få hjälp i din vardag, som underlättar för dig att följa resriktioner och hålla avstånd.

Information om hur du kan få hjälp

Till dig som vill testa dig för covid-19

Du som invånare i Jönköpings kommun kan testa dig för covid-19. Det gäller efter rådgivning med din vårdcentral om du har symtom, även milda symtom.

Region Jönköpings län ansvarar för provtagning. Kontakta din vårdcentral för rådgivning och vidare praktiska instruktioner. Läs mer om provtagning på 1177 Vårdguiden:

1177 Vårdguiden – Lämna prov för covid-19länk till annan webbplats

Till oroliga barn, ungdomar och vuxna

Här hittar du som känner oro med anledning av corona svar på vanliga frågor om vart du kan vända dig för att få stöd.

Information till barn & unga eller vuxna som känner oro med anledning av corona

Så pratar du om corona på ett enkelt sätt

 

Övrigt om kommunens verksamheter

Ändrade öppettider / stängda verksamheter

Här hittar du information om verksamheter som är tillfälligt stängda, helt eller delvis, för att minska smittspridning av coronavirus.

Fritidsgårdar stängda
Fritidsgårdarna är stängda. Vi som jobbar på fritidsgårdarna finns på olika platser där ungdomar är. Vi finns på sociala medier och har digitala träffar.

Baden stängda
Stadsgårdsbadet och Rosenlundsbadet är stängt för allmänheten från och med torsdag 5 november och tillsvidare. Stängningen gäller för allmänheten dvs bad, motionsim, gym och vattengympa.

Badet i Norrahammars sportcenter är stängt för renovering och beräknas öppna igen under hösten 2021.

Bibliotek
Från och med den 5 november fram till den 13 december gäller nya restriktioner för våra bibliotek.

Detta gäller för våra olika biblioteklänk till annan webbplats

Äldreomsorgens dagverksamheter

Stängt för öppet hus på:

 • Ankaret
 • Solglimten
 • Vissmålen

Återvunnet, daglig verksamhet
Våra butik Återvunnet (samhällsintegrerad daglig verksamhet) har förändrade öppettider.

Återvinningen och Återvunnet

Träffpunkter stängda/begränsade öppettider (äldreomsorg och funktionshinderomsorg)
Alla äldreomsorgens träffpunkter är stängda tills vidare.

Dessutom har följande träffpunkter inom funktionshinderomsorgen begränsade öppettider:

 • Kastanjegården i centrala Jönköping
 • Öster i Huskvarna
 • Slussen på Österängen
 • Träffpunkt Kålgården

Äldreboendens restauranger är stängda för besökare till och med 15 mars 2021
Restaurangerna på våra äldreboenden, trygghetsboenden och seniorboenden är stängda för besökare till och med den 11 januari 2021.

Öppna förskolan
Alla grupper på Öppna förskolan är stängda från och med 5 november. Beslutet gäller till och med den 24 november 2020 men kan komma att förlängas.

Kulturskolan
Med anledning av skärpta allmänna restriktioner har Kulturskolan gjort följande anpassningar för undervisning och grupper utanför skoltid:

Lektioner på plats

 • Instrumental- och sångundervisning för elever födda 2005 och senare sker via närundervisning som vanligt.

Distansundervisning - enskilt eller i grupp

 • Från och med 16 november har samtliga grupper i bild/film, dans och drama/teater/musikteater distansundervisning på sina ordinarie lektionstider.
 • Instrumental- och sångundervisning för elever födda 2004 och tidigare sker via distansundervisning.

Elever får inbjudan via mejl med länk till Teams, där digital undervisning sker.

Inställda lektioner och aktiviteter

 • Samtliga orkestrar och ensembler ställs in från och med onsdag 11 november och tills vidare.
 • Teaterlek ställs in från och med onsdag 11 november och tills vidare.
 • Gruppundervisning i bild/film, dans och drama/teater/musikteater är inställda onsdag 11, torsdag 12 och fredag 13 november.
 • Lördagsundervisning i danslek och bildlek ställs in från och med lördag 14 november och tillsvidare.
 • All extra kulturaktivitet, föreställningar, konserter m.m. ställs in.

Stängt på Upptech för allmänheten
Med anledning av skärpta allmänna restriktioner är Upptech stängt för allmänheten 4-24 november. Kurser med KomTek och Spacet samt barnkalas är också inställda.

För mer information om Upptech och aktiviteterlänk till annan webbplats

Till dig som vill ha information om kommunens aktiviteter i corona-tider

Här finns information om kommunens evenemang och aktiviteter. Den 3 november skärptes de allmänna råden i länet vilket innebär att rekommendationerna nu är att du ska undvika att träffa andra personer än dem du delar hushåll eller arbetsplats med varje dag. Det är alltså inte okej med sammankomster under 50 personer – det enda undantaget är idrottsträningar för ungdomar födde 2005 eller senare.

Information om evenemang och aktiviteter som påverkas av coronavirus

Till dig som vill hjälpa till eller söka jobb

Är du intresserad av extrajobb inom kommunens verksamheter?

Framöver kan vi med kort varsel behöva förstärka med extrapersonal inom flera av våra verksamheter och bolag.

Anmäl ditt intresse om extrajobblänk till annan webbplats

Söker du jobb på kort och lång sikt?

Vi behöver dig både nu och i framtiden - här hittar du alla lediga tjänster i kommunen just nu:

Lediga jobb i Jönköpings kommun

Vill du hjälpa oss att hjälpa andra?

Vill du bidra med en ideell insats? Genom Frivilligcentralen finns det möjlighet att stötta medmänniskor på olika sätt, läs mer om hur du kan bidra:

Information och kontaktuppgifter till Frivilligcentralen

Till dig som arbetar i kommunens verksamheter

Du som arbetar i någon av kommunens verksamheter hittar samlad information på vårt intranät. Där finns riktlinjer gällande vårt ansvar som arbetsgivare vid en pandemi och vad som gäller dig som anställd om du misstänker att du blivit smittad.

Jönköpings kommuns intranät (kräver inlogg)länk till annan webbplats

 

Samhälle

Till dig som besöker caféer, restauranger, barer

Max 8 personer vid ett bord
Antalet besökare i ett och samma sällskap vid ett bord eller en bardisk får vara max åtta. Är sällskapet större ska det delas upp.

TIllfälligt förbud mot servering av alkohol
På fredag den 20 november 2020 träder förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol i kraft.

Detta innebär att servering som omfattas av alkohollagen är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00. Då serveringsförbudet inträder kl. 22.00 innebär det att serveringsställena måste vara utrymda kl. 22.30. Man får öppna upp på nytt efter att serveringsstället har varit stängt och utrymt i en timme men då endast servera alkoholfria alternativ.

Förbudet gäller inte på särskilda boenden (till exempel äldreboenden) eller rumsservering på hotell eller minibarer på hotellrum.

Det är Jönköpings kommun och Polisen som har tillsynsansvar för att förordningen efterlevs.

Pdf: Förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohollänk till annan webbplats

Till dig som vill rapportera om trängsel

Här kan du rapportera om trängsel på serveringsställen eller på andra platser i kommunen.

Har du synpunkter om trängsel?

Till dig som driver företag

Här hittar du som driver företag information och svar på vanliga frågor. Jönköpings kommun har bland annt gått ut med ett stödpaket för att underlätta för lokala näringsidkare, som du kan läsa mer om.

Information, frågor och svar om företagande i samband med coronavirus

Till dig som är engagerad i en förening


Information om covid-19 och riktlinjer vid smitta

Så informerar Jönköpings kommun om eventuellt smittade av covid-19

Vårt förhållningssätt när det gäller att informera om bekräftad covid-19 i kommunens verksamheter 

Smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess. Jönköpings kommun får inte sprida uppgifter om barns, elevers, brukares, patienters eller personals hälsa eller andra personliga förhållanden om det innebär att personen kan skadas på något sätt. Enskilda medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter. Jönköpings kommun gör även bedömningen att patientsekretessen endast kan bevaras om vi inte går ut med information kring bekräftade fall. Kommunen får heller inte kännedom om eventuellt smittade eller misstänkt smittade från region jönköpings län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

Vi kan alltså inte att berätta om vilken sjukdom personalen har vid sjukfrånvaro. Inte heller om det finns bekräftad covid-19 hos personal på till exempel ett särskilt boende eller i en skola. Personal som är sjuk är inte i tjänst. Den som är sjuk eller har milda symptom ska stanna hemma från jobbet. Därmed minimeras risken att bli smittad av coronaviruset i Jönköpings kommuns verksamheter.

Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet kommer smittskydd vid Region Jönköpings län att kontakta berörd verksamhet. Smittskydd kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. Övriga får inte information. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Undantag från detta förhållningssätt

I de fall då en verksamhet efter samråd med smittskyddsläkare behöver stängas under en period, behöver behovet av information om påverkan på verksamhet vägas mot skyddet för den enskilde. Kommunen kommer även i dessa fall i största mån värna om skyddet för enskilda individer och deras närstående.

I syfte att förtydliga skillnaden mellan den allmänna mediebilden av hur det ser ut inom kommunal vård och omsorg och den verkliga bilden av hur det ser ut i Jönköpings kommuns vård och omsorg, har vi valt att kommunicera den totala siffran för antal vård- och omsorgstagare som insjuknat i covid-19 och hur många som tillfrisknat igen. Men vi berättar inte var i kommunen eller inom vilken verksamhetstyp de smittade finns. Detta med anledning av patientsekretessen.

Patientsekretess

Smittade eller misstänkt smittade medborgare omfattas av patientsekretess. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra medborgare ska alltid kunna känna förtroende för vår vård och omsorg. Därför är patientsekretessen viktig för oss.

Med anledning av detta kommer vi inte lämna ut några uppgifter om enskilda anställdas, elevers, brukares, patienters eller andras hälsotillstånd, vare sig det handlar om covid-19 eller annan sjukdom.

Kommunen får heller inte kännedom om eventuellt smittade eller misstänkt smittade från Region Jönköpings län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

Det finns särskilda skyddsrutiner för hantering av eventuellt smittade eller misstänkt smittade på kommunens särskilda boenden, inom hemtjänst eller hemsjukvård. Även vid denna hantering gäller patientsekretess.

Uppdaterad: 2020-06-25

Information på andra språk, Information in different languages

Ställ din fråga till oss angående vårt arbete med coronaviruset

I början av februari aktiverades Jönköpings kommuns krisledningsorganisation, med anledning av utbrottet av corona/covid-19. Sedan dess följer vi aktivt händelseutvecklingen, arbetar med förberedande åtgärder, samordnar kommunens arbete och har beredskap för att förstärka insatserna vid behov.

Om du har en fråga till oss på kommunen om vårt arbete kring coronaviruset, ställ den direkt här. Svar kommer till den e-post du anger.


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas endast för att vi ska kunna besvara din fråga. Uppgifterna raderas därefter.

Ta del av vårt informationsmaterial om corona

Vi delar gärna med oss av vårt informationsmaterial om coronaviruset och covid-19.

Ta del av vårt informationsmaterial

Publicerad: 2020-11-26 13.29

Krisinformation – sök information här i första hand

På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridningen och hanteringen av utbrottet.

Krisinformation.se: Myndigheterna om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats

Teckenspråkstolkad och syntolkad information om covid-19, krisinformation.selänk till annan webbplats

Information om coronaviruset på 1177:s webbplats

1177 Vårdguiden - om coronavirusetlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information och svar på frågor

Folkhälsomyndigheten: coronavirus, covid -19länk till annan webbplats

Har du fortfarande frågor som inte fått svar? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på via någon av länkarna ovan, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm).
All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Men om du känner dig mycket sjuk, ring telefonnummer 1177 eller en vårdcentral.

Har du mycket svårt att andas, ring 112.

Tänk källkritiskt

Vid större händelser finns risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha källkritiskt förhållningsätt när du tar del av information. Frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? Varför? fungerar som ett källkritiskt filter. Och kontrollera alltid information från flera källor.

MSB: Så bedömer du informationlänk till annan webbplats