search
Sök
menu
Meny
Sök

Information om corona och covid-19

Här hittar du Jönköpings kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

To read this page in other languages, please go to the translate button shaped as a globe in the menu on the right hand side at the top of the page.

Detta gäller just nu

Den 1 november ändrades rekommendationerna till vuxna och barn om att stanna hemma vid symtom. Då ändrades också rekommendationerna om vem som ska testa sig och när.

Detta gäller från och med den 1 november - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid-19

Vaccination är fortfarande det säkraste sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom och stoppa pandemin. Är du inte vaccinerad går det lätt att boka tid eller besöka en vårdcentral som har drop in-vaccinering. Folkhälsomyndigheter tog nyligen beslut om att rekommendera vaccin från 12 år (vaccination av 12-15-åringar).

Allmän information om vaccin och vaccination hittar du här:

Region Jönköpings län/1177: Vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boka tid för vaccination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tider och platser för drop-in-vaccination Länk till annan webbplats.

Nyheter om coronaviruset från Jönköpings kommun


  • Luciafiranden och julfiranden på förskolor och grundskolor
    Jönköpings kommuns förskolan och skolor kan fortsatt hålla större samlingar så som luciafiranden och julfiranden inomhus med samtliga barn i verksamheten. Däremot kan inte föräldrarna medverka vid arrangemang inomhus.

  • Tillfällig skolstängning för årskurs 4 på Talavidskolan
    På grund av konstaterad smitta i årskurs 4 på Talavidskolan har verksamhetschef för grundskolan beslutat om tillfällig skolstängning för den berörda årskursen och att ställa in undervisningen för de berörda eleverna från och torsdag 25 november till och med måndag 29 november. Beslutet är taget i samråd med Region Jönköpings län.

  • Håll koll på uppdaterade rekommendationer
    Den 22 november uppdaterades rekommendationerna om att testa sig vid symtom på covid-19. Oavsett om du är vaccinerad eller inte ska du stanna hemma och testa dig om du känner dig sjuk.

Förskola och utbildning

Till dig som är vårdnadshavare

Här hittar du som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor information och svar på vanliga frågor.

Information om coronavirus för dig som är vårdnadshavare

Information och tips om distansundervisning

Vid en större smittspridning på en skola kan utbildningsförvaltningen eventuellt behöva införa tillfällig distansundervisning som en åtgärd för att minska smittspridningen.

Här hittar du som är elev eller vårdnadshavare till elev information och svar på vanliga frågor om distansundervisning.

Information och tips om fjärr- distansundervisning

Vård och omsorg

Till dig som får, eller har anhörig som får, vård och omsorg

Granskad: 2021-11-01

Här finns information för dig som får – eller har en anhörig som får – vård och omsorg.

Information, frågor och svar om vård och omsorg i samband med coronavirus

Till dig som vill vaccinera dig mot covid-19

Till dig som vill testa dig för covid-19

Region Jönköpings län ansvarar för provtagning. Kontakta din vårdcentral för rådgivning och vidare praktiska instruktioner.

Läs mer om provtagning på 1177 Vårdguiden:

1177 Vårdguiden – Lämna prov för covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till oroliga barn, ungdomar och vuxna

Här hittar du som känner oro med anledning av corona svar på vanliga frågor om vart du kan vända dig för att få stöd. Här finns bland annat information om du misstänker våld i nära relationer.

Information till barn och unga eller vuxna som känner oro med anledning av corona

Information om covid-19 och riktlinjer vid smitta

Så informerar Jönköpings kommun om eventuellt smittade av covid-19

Vårt förhållningssätt när det gäller att informera om bekräftad covid-19 i kommunens verksamheter 

Smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess. Jönköpings kommun får inte sprida uppgifter om barns, elevers, brukares, patienters eller personals hälsa eller andra personliga förhållanden om det innebär att personen kan skadas på något sätt. Enskilda medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter. Jönköpings kommun gör även bedömningen att patientsekretessen endast kan bevaras om vi inte går ut med information kring bekräftade fall. Kommunen får heller inte kännedom om eventuellt smittade eller misstänkt smittade från Region Jönköpings län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

Vi kan alltså inte att berätta om vilken sjukdom personalen har vid sjukfrånvaro. Inte heller om det finns bekräftad covid-19 hos personal på till exempel ett särskilt boende eller i en skola. Personal som är sjuk är inte i tjänst. Den som är sjuk eller har milda symptom ska stanna hemma från jobbet. Därmed minimeras risken att bli smittad av coronaviruset i Jönköpings kommuns verksamheter.

Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet kommer smittskydd vid Region Jönköpings län att kontakta berörd verksamhet. Smittskydd kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. Övriga får inte information. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Undantag från detta förhållningssätt

I de fall då en verksamhet efter samråd med smittskyddsläkare behöver stängas under en period, behöver behovet av information om påverkan på verksamhet vägas mot skyddet för den enskilde. Kommunen kommer även i dessa fall i största mån värna om skyddet för enskilda individer och deras närstående.

I syfte att förtydliga skillnaden mellan den allmänna mediebilden av hur det ser ut inom kommunal vård och omsorg och den verkliga bilden av hur det ser ut i Jönköpings kommuns vård och omsorg, har vi valt att kommunicera den totala siffran för antal vård- och omsorgstagare som insjuknat i covid-19 och hur många som tillfrisknat igen. Men vi berättar inte var i kommunen eller inom vilken verksamhetstyp de smittade finns. Detta med anledning av patientsekretessen.

Patientsekretess

Smittade eller misstänkt smittade medborgare omfattas av patientsekretess. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra medborgare ska alltid kunna känna förtroende för vår vård och omsorg. Därför är patientsekretessen viktig för oss.

Med anledning av detta kommer vi inte lämna ut några uppgifter om enskilda anställdas, elevers, brukares, patienters eller andras hälsotillstånd, vare sig det handlar om covid-19 eller annan sjukdom.

Kommunen får heller inte kännedom om eventuellt smittade eller misstänkt smittade från Region Jönköpings län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

Det finns särskilda skyddsrutiner för hantering av eventuellt smittade eller misstänkt smittade på kommunens särskilda boenden, inom hemtjänst eller hemsjukvård. Även vid denna hantering gäller patientsekretess.

Granskad: 2021-03-12

Information på andra språk, Information in different languages

Så pratar du om corona på ett enkelt sätt

Publicerad:

Krisinformation – sök information här i första hand

På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridningen och hanteringen av utbrottet.

Krisinformation.se: Myndigheterna om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Teckenspråkstolkad och syntolkad information om covid-19, krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information om coronaviruset på 1177:s webbplats

1177 Vårdguiden - om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens information och svar på frågor

Folkhälsomyndigheten: coronavirus, covid -19 Länk till annan webbplats.

Har du fortfarande frågor som inte fått svar? Ring 113 13

Har du frågor om coronaviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på via någon av länkarna ovan, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm).
All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Men om du känner dig mycket sjuk, ring telefonnummer 1177 eller en vårdcentral.

Har du mycket svårt att andas, ring 112.

Tänk källkritiskt

Vid större händelser finns risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha källkritiskt förhållningsätt när du tar del av information. Frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? Varför? fungerar som ett källkritiskt filter. Och kontrollera alltid information från flera källor.

MSB: Så bedömer du information Länk till annan webbplats.

Se våra pressträffar

Med anledning av coronaviruset och covid-19 håller vi pressträffar när behov uppstår under våren 2021. Via länkan kan du se den senaste pressträffen och pressträffar som sänds live:

Se våra pressträffar