search
Sök
menu
Meny

Information om corona och covid-19

Här hittar du Jönköpings kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

To read this page in other languages, please go to the translate button shaped as a globe in the menu on the right hand side at the top of the page.

Detta gäller just nu

Här kan du läsa om de nationella föreskrifter och allmänna råd som gäller just nu.

Länsstyrelsen: Rådande nationella föreskrifter och allmänna råd länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillfällig pandemilag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Länsstyrelsen - covid-19-lagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19 – och det är avgörande för att hindra smittspridningen. Därför är det viktigt att du vaccinerar dig när det är din tur. Enligt planen ska alla medborgare över 18 år erbjudas vaccination under det första halvåret 2021. Arbetet är uppdelat i fyra faser som beskriver vilka som är prioriterade för vaccination. Läs mer under rubriken "Vård och omsorg" längre ner på sidan eller via länken:

Allmän information om vaccin och vaccination hittar du här:

Region Jönköpings län/1177: Vaccination mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boka tid för vaccination - när och hurlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyheter om coronaviruset från Jönköpings kommun


  • Ytterligare lättnader i restriktioner från 15 juli
    Smittspridningen har minskat kraftigt i landet och nästan 70 procent av den vuxna befolkningen har fått åtminstone en dos vaccin. Därför har regeringen och Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen att ett antal restriktioner kommer att lyftas från och med den 15 juli. Detta enligt steg 3 i regeringens plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas. Det är fortfarande viktigt att fortsätta följa allmänna råd och rekommendationer samt att resa och umgås på ett smittsäkert sätt.

  • FHM förlänger allmänna covidråd till 30 september
    Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna råden om allas ansvar för att förhindra covid-19 till den 30 september.

  • Tillfällig distansundervisning för klass 7G på Rosenlundsskolan
    På grund av hög frånvaro hos elever i klass 7G på Rosenlundsskolan har verksamhetschef för grundskolan beslutat införa tillfällig distansundervisning för klassen från lunchrasten idag torsdag till och med måndag 31 maj.

Förskola och utbildning

Till dig som är vårdnadshavare

Här hittar du som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor information och svar på vanliga frågor.

Information om coronavirus för dig som är vårdnadshavare

Till dig som studerar på gymnasiet

Här hittar du som studerar på gymnasiet information och svar på vanliga frågor

Information, frågor och svar om covid-19 riktad till dig studerar på gymnasiet

Information och tips om distansundervisning

Vid en större smittspridning på en skola kan utbildningsförvaltningen eventuellt behöva införa tillfällig distansundervisning som en åtgärd för att minska smittspridningen.

Här hittar du som är elev eller vårdnadshavare till elev information och svar på vanliga frågor om distansundervis5ning.

Information och tips om fjärr- distansundervisning

Vård och omsorg

Till dig som får, eller har anhörig som får, vård och omsorg

Här finns information för dig som får – eller har en anhörig som får – vård och omsorg.

Information, frågor och svar om vård och omsorg i samband med coronavirus

Till dig som vill vaccinera dig mot covid-19

Till dig som vill testa dig för covid-19

Du som invånare i Jönköpings kommun kan provta dig för covid-19. Det gäller efter rådgivning med din vårdcentral om du har symtom, även milda symtom.

Region Jönköpings län ansvarar för provtagning. Kontakta din vårdcentral för rådgivning och vidare praktiska instruktioner – eller ring 1177 Vårdguiden.

Läs mer om provtagning på 1177 Vårdguiden:

1177 Vårdguiden – Lämna prov för covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till oroliga barn, ungdomar och vuxna

Här hittar du som känner oro med anledning av corona svar på vanliga frågor om vart du kan vända dig för att få stöd.

Information till barn & unga eller vuxna som känner oro med anledning av corona

Så pratar du om corona på ett enkelt sätt

Övrigt om kommunens verksamheter

Ändrade öppettider / stängda verksamheter

Granskad 2021-07-15

Här hittar du information om verksamheter som är tillfälligt stängda, helt eller delvis, för att minska smittspridning av coronavirus.

Fritidsgårdar
Vi som jobbar på fritidsgårdarna finns på olika platser där ungdomar är. Vi ses i små grupper både inom- och utomhus.

Fritidsgårdar och träffpunkter för unga, verksamhet ändrad på grund av coronalänk till annan webbplats

Baden
Se respektive bad via länkarna nedan för mer information.

Rosenlundsbadet

Stadsgårdsbadet

Attarpsbadet

Brunstorpsbadet

Kumlabybadet

Badet i Norrahammars sportcenter är stängt för renovering och beräknas öppna igen under hösten 2021.

Norrahammar sportcenter

Kommunens simskola på Stadsgårdsbadet planerar att starta igen vecka 38.

Simskola på Stadsgårdsbadet

Bibliotek
Våra bibliotek är öppna igen. Men det är inte öppet som en mötesplats utan för att göra ärenden.

Detta gäller för våra olika biblioteklänk till annan webbplats

Här hittar du svar på nästan allt som gäller våra biblioteklänk till annan webbplats

Museum
Tändsticksmuseet öppnade i början av maj. Max 30 besökare samtidigt gäller inne på museet, för att det inte ska uppkomma trängsel. Större grupper tas inte emot för visning.

Tändsticksmuseet

Fågelmuseet i Stadsparken öppnade i början av maj. Maximalt fyra besökare tillåts i lokalen samtidigt.

Fågelmuseet

Idrottsanläggningar

Våra anläggningar är öppna för träningsverksamhet för alla. Både utomhus- och inomhus. Förutsatt att verksamheten följer Folkhälsomydighetens rekommendationer och pandemilag.

Träffpunkter stängda/begränsade öppettider (äldreomsorg och funktionshinderomsorg)
Alla äldreomsorgens träffpunkter är stängda tills vidare.

Äldreboendens restauranger är stängda för besökare till och med 31 augusti 2021
Restaurangerna på våra äldreboenden, trygghetsboenden och seniorboenden är stängda för besökare till och med den 31 augusti 2021.

Öppna förskolan
Alla grupper inomhus på Öppna förskolan är stängda tillsvidare. Vi erbjuder digitala aktiviteter och verksamhet utomhus. Mer information om program på respektive öppna förskolan finns på webben.

Öppna förskolan

Kulturskolan

På Kulturskolans webbplats kan du läsa om vilken undervisning som bedrivs och i vilken form.

Kulturskolans webbplatslänk till annan webbplats

Stängt på Upptech för allmänheten
Med anledning av skärpta allmänna restriktioner är Upptech stängt för allmänheten tills vidare. Kurser med KomTek och Spacet samt barnkalas är också inställda.

För mer information om Upptech och aktiviteterlänk till annan webbplats

Till dig som vill hjälpa till eller söka jobb

Söker du jobb på kort och lång sikt?

Vi behöver dig både nu och i framtiden - här hittar du alla lediga tjänster i kommunen just nu:

Lediga jobb i Jönköpings kommun

Vill du hjälpa oss att hjälpa andra?

Vill du bidra med en ideell insats? Genom Frivilligcentralen finns det möjlighet att stötta medmänniskor på olika sätt, läs mer om hur du kan bidra:

Information och kontaktuppgifter till Frivilligcentralen

Till dig som arbetar i kommunens verksamheter

Du som arbetar i någon av kommunens verksamheter hittar samlad information på vårt intranät. Där finns riktlinjer gällande vårt ansvar som arbetsgivare vid en pandemi och vad som gäller dig som anställd om du misstänker att du blivit smittad.

Jönköpings kommuns intranät (kräver inlogg)länk till annan webbplats

Samhälle

Till dig som besöker caféer, restauranger, barer

Max 8 personer vid ett bord inomhus på serveringsställen
Antalet besökare i ett och samma sällskap vid ett bord eller en bardisk inomhus får vara max åtta. Är sällskapet större ska det delas upp. På uteservering finns ingen begränsning.

Det finns inte längre någon reglering av öppettider.

Observera att sällskap fortfarande ska hålla minst 1 meter avstånd och förtära dryck och mat sittande på både inomhus- och uteserveringar.

Jönköpings kommun och Polisen har tillsynsansvar.

Folkhälsomyndigheten: Aktuell tabell över antal personer i olika lokaler och sammankomsterlänk till annan webbplats

(Information uppdaterad 2021-07-01)

Till dig som vill rapportera om trängsel

Här kan du rapportera om trängsel på serveringsställen eller på andra platser i kommunen.

Har du synpunkter om trängsel?

Till dig som driver företag

Här hittar du som driver företag information och svar på vanliga frågor.

Information, frågor och svar om företagande i samband med coronavirus

Till dig som är engagerad i en förening

Information om covid-19 och riktlinjer vid smitta

Så informerar Jönköpings kommun om eventuellt smittade av covid-19

Vårt förhållningssätt när det gäller att informera om bekräftad covid-19 i kommunens verksamheter 

Smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess. Jönköpings kommun får inte sprida uppgifter om barns, elevers, brukares, patienters eller personals hälsa eller andra personliga förhållanden om det innebär att personen kan skadas på något sätt. Enskilda medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter. Jönköpings kommun gör även bedömningen att patientsekretessen endast kan bevaras om vi inte går ut med information kring bekräftade fall. Kommunen får heller inte kännedom om eventuellt smittade eller misstänkt smittade från region jönköpings län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

Vi kan alltså inte att berätta om vilken sjukdom personalen har vid sjukfrånvaro. Inte heller om det finns bekräftad covid-19 hos personal på till exempel ett särskilt boende eller i en skola. Personal som är sjuk är inte i tjänst. Den som är sjuk eller har milda symptom ska stanna hemma från jobbet. Därmed minimeras risken att bli smittad av coronaviruset i Jönköpings kommuns verksamheter.

Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet kommer smittskydd vid Region Jönköpings län att kontakta berörd verksamhet. Smittskydd kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. Övriga får inte information. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Undantag från detta förhållningssätt

I de fall då en verksamhet efter samråd med smittskyddsläkare behöver stängas under en period, behöver behovet av information om påverkan på verksamhet vägas mot skyddet för den enskilde. Kommunen kommer även i dessa fall i största mån värna om skyddet för enskilda individer och deras närstående.

I syfte att förtydliga skillnaden mellan den allmänna mediebilden av hur det ser ut inom kommunal vård och omsorg och den verkliga bilden av hur det ser ut i Jönköpings kommuns vård och omsorg, har vi valt att kommunicera den totala siffran för antal vård- och omsorgstagare som insjuknat i covid-19 och hur många som tillfrisknat igen. Men vi berättar inte var i kommunen eller inom vilken verksamhetstyp de smittade finns. Detta med anledning av patientsekretessen.

Patientsekretess

Smittade eller misstänkt smittade medborgare omfattas av patientsekretess. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra medborgare ska alltid kunna känna förtroende för vår vård och omsorg. Därför är patientsekretessen viktig för oss.

Med anledning av detta kommer vi inte lämna ut några uppgifter om enskilda anställdas, elevers, brukares, patienters eller andras hälsotillstånd, vare sig det handlar om covid-19 eller annan sjukdom.

Kommunen får heller inte kännedom om eventuellt smittade eller misstänkt smittade från Region Jönköpings län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

Det finns särskilda skyddsrutiner för hantering av eventuellt smittade eller misstänkt smittade på kommunens särskilda boenden, inom hemtjänst eller hemsjukvård. Även vid denna hantering gäller patientsekretess.

Granskad: 2021-03-12

Information på andra språk, Information in different languages

Ställ din fråga till oss angående vårt arbete med coronaviruset

I början av februari aktiverades Jönköpings kommuns krisledningsorganisation, med anledning av utbrottet av corona/covid-19. Sedan dess följer vi aktivt händelseutvecklingen, arbetar med förberedande åtgärder, samordnar kommunens arbete och har beredskap för att förstärka insatserna vid behov.

Om du har en fråga till oss på kommunen om vårt arbete kring coronaviruset, ställ den direkt här. Svar kommer till den e-post du anger.


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas endast för att vi ska kunna besvara din fråga. Uppgifterna raderas därefter.

Ta del av vårt informationsmaterial om corona

Vi delar gärna med oss av vårt informationsmaterial om coronaviruset och covid-19.

Ta del av vårt informationsmaterial

Publicerad:

Krisinformation – sök information här i första hand

På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridningen och hanteringen av utbrottet.

Krisinformation.se: Myndigheterna om coronavirusetlänk till annan webbplats

Teckenspråkstolkad och syntolkad information om covid-19, krisinformation.selänk till annan webbplats

Information om coronaviruset på 1177:s webbplats

1177 Vårdguiden - om coronavirusetlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information och svar på frågor

Folkhälsomyndigheten: coronavirus, covid -19länk till annan webbplats

Har du fortfarande frågor som inte fått svar? Ring 113 13

Har du frågor om coronaviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på via någon av länkarna ovan, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm).
All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Men om du känner dig mycket sjuk, ring telefonnummer 1177 eller en vårdcentral.

Har du mycket svårt att andas, ring 112.

Tänk källkritiskt

Vid större händelser finns risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha källkritiskt förhållningsätt när du tar del av information. Frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? Varför? fungerar som ett källkritiskt filter. Och kontrollera alltid information från flera källor.

MSB: Så bedömer du informationlänk till annan webbplats

Se våra pressträffar

Med anledning av coronaviruset och covid-19 håller vi pressträffar när behov uppstår under våren 2021. Via länkan kan du se den senaste pressträffen och pressträffar som sänds live:

Se våra pressträffar