Information om corona och covid-19

Sedan den 1 april 2022 klassas inte covid-19 längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Men sjukdomen sprids fortfarande och du som inte vaccinerat dig rekommenderas att göra det.

To read this page in other languages, please go to the translate button shaped as a globe in the menu on the right hand side at the top of the page.

Vaccination är det säkraste sättet att skydda sig mot att bli allvarligt sjuk av covid-19. På 1177.se kan du läsa mer om rekommendationer kring vaccination. Där hittar du också information om vad som gäller för dig som har symtom på covid-19.

Covid-19 – 1177.se Länk till annan webbplats.

För att skydda de äldre och mest sårbara finns förebyggande åtgärder kvar inom vård och omsorg för att minska risken för smittspridning.

Information, frågor och svar om vård och omsorg i samband med coronavirus

Är du orolig? Även om smittspridningen av covid-19 minskar kan oron över att bli smittad kvarstå. Pandemin kan även ha fört med sig konsekvenser som väcker oro och obehag. Här hittar du information, råd och tips om oro och ångest:

Information till barn och vuxna som känner oro