Åsa förskola

Åsa förskola sedd utifrån. 

Välkommen till Åsa förskola, en liten förskola naturskönt belägen i utkanten av Taberg ca 1,5 mil söder om Jönköping.

På Åsa förskola har vi skog och grönområde runt knuten och den härliga Åsasjön ett stenkast bort. Det finns en tillhörande gård runt förskolan med lekstuga, sandlåda och pallkragar för bärodling.

Åsa förskola är en av fyra förskolor som tillsammans bildar Tabergs förskoleområde. På förskolan är 35 barn i åldrarna 1-5 år inskrivna på 2 avdelningar

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Trygghet är en förutsättning för att vi tillsammans ska må bra. Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten med både barnet och vårdnadshavarna. Alla ska känna sig sedda och välkomna hos oss på Åsa förskola. Glädje tillsammans med varandra ger ett lustfullt lärande.

Vi arbetar med:

  • Tillgänglig lärmiljö med en stor del av tydlighet och förutsägbarhet för barnen genom bildstöd och lekstationer för att alla ska må bra på förskolan.

  • Lekgrupper, som gör att barnen har möjligheter att leka med andra barn i olika konstellationer som i sin tur skapar trygghet för barnen.

  • Vår innemiljö och låter barnens intresse styra utformning och materiel.

Vårt mål på Åsa förskola är en lärorik och glädjefull tid hos oss.

Du som vårdnadshavare

Vid varje förskola ska det finnas forum för samråd med barn och vårdnadshavare (Skollagen 2010:800. 4 § 13).

Rektor har ansvar för att utveckla förskolans arbetsformer i syfte att gynna barnens inflytande samt utvecklar former för samarbete mellan vårdnadshavare och förskola

Vår målsättning är en god kommunikation och ett väl utvecklat samarbete där vårdnadshavare ges möjlighet till insyn och påverkan i verksamheten. Detta kan ske genom:

  • Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning
  • Utvecklingssamtal
  • Drop-in, föräldramöten
  • Fester och traditioner för våra familjer

En gång per termin kommer även en inbjudan till ett forum för samråd vid vilket ni vårdnadshavare har möjlighet att lämna synpunkter samt lyfta aktuella frågor. Detta forum är öppet för alla vårdnadshavare. Inbjudan sker via V-klass.

Utöver detta är vårdnadshavare alltid välkomna att kontakta rektor med frågor och åsikter.

Avdelningar

Åsa förskola består av två avdelningar:

Älgen, 1-3 år

Björnen, 3-5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Åsa förskola
Åsastigen 58
562 40 Taberg

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Maria Klaesson

036-10 26 83

Biträdande rektor

Sussie Rajala

036-10 38 58

Ledningsresurs

Carina Johansson

036-10 38 56

Specialpedagog

Gun Johansson

036-10 38 47

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: