Backamo förskola

Backamo förskola ligger naturskönt i Bankeryd, med närhet till Vättern och skogs- och strövområden. Det centrala läget ger oss tillgång till service av olika slag, bl.a. bibliotek och gymnastiksal.

Utemiljön är uppdelad i två gårdar där lekredskapen är anpassade för yngre respektive äldre barn. Här finns gott om plats att cykla, klättra och röra sig. Det finns pulkabacke och grillplats, samt planterade bärbuskar och fruktträd.

På förskolan finns två arbetslag med ett nära samarbete kring barnen. Vi hjälps åt med öppning och stängning mellan avdelningarna.

Backamo förskola består av tre avdelningar: Fjäril röd och Fjäril blå med de yngre barnen samt Ängen med de äldre barnen. Lokalerna är ljusa och luftiga med högt i tak och med goda ytor för lek och aktivitet. De är väl anpassade för en varierad och genomtänkt verksamhet. I våra ateljéer ägnar vi oss åt skapande i olika former.

Vi har öppet mellan kl. 06.30–17.30.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vi tror på det kompetenta barnet som utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn. Teamwork helt enkelt.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation vill vi lyfta varje enskilt barn men även visa på den kompetens som barngruppen skapar.

Barnen skall bli delaktiga i sitt eget lärande genom motiverande och inspirerande förskollärare som lockar fram barnens inneboende kreativitet, samtidigt som vi hjälper dem att möta en föränderlig värld med handlingskraft och god självkänsla.

Flickor och pojkar ska bemötas jämlikt utifrån sina behov och intressen som individ. Likheter och olikheter ska mötas i ett öppet och tillåtande klimat där man vågar vara sig själv.

Vi vill ha en öppen miljö där barn, föräldrar, pedagoger och besökare känner sig välkomna. Det ska kännas bra att komma hit för alla.

Välkomna till Backamo förskola!

Du som vårdnadshavare

Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen på våra förskolor ska utvecklas rikt och mångsidigt. Det gör vi genom att jobba nära och förtroendefullt med våra vårdnadshavare. Vi jobbar med forum för samråd med barn och vårdnadshavare enligt Skollagen.​

Målet med forum för samråd är att barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter gällande vår utbildning. Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen ska skapa förutsättningar i utbildningen för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.​

Följande forum för samråd finns på hos oss på förskolan:​

  • Den dagliga kontakten​
  • Utvecklingssamtal minst 1 ggr/år​
  • Föräldramöten 1 ggr/år​
  • Årlig brukarenkät​

Avdelningar

Fjärilen Blå, 1-3 år

Fjärilen Röd, 1-3 år

Ängen, 3-5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Grön Flagg

Backamo förskola är via Stiftelsen Håll Sverige Rent certifierad Grön Flaggförskola.

"Grön Flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i såväl undervisning som daglig drift. Arbetssättet i Grön Flagg bygger på att alla, både personal och barn/ungdomar, bidrar till arbetet för hållbar utveckling."
(Källa: www.hsr.se, 2011)

Backamo förskola blev i juli 2011 godkända som Grön Flaggförskola efter avslutat arbete med Grön Flagg-målet "Livsstil och hälsa"! Vi har sedan dess arbetat vidare med fler teman som grund i vår verksamhet.

Kontakta oss

Backamo förskola
Odlingsvägen 1
564 36 Bankeryd

Avdelningar

Skriv tabellbeskrivning här

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Annica Lagander

036-10 26 07

Biträdande rektor
(Björkängens, Trånghallas, Torps Ängars förskola)

Cecilia Enarsson

036-10 35 57

Biträdande rektor
(Attarps, Backamos, Nyarps, Bågskyttens förskola)

Anneli Dalberg

036-10 39 95

Skoladministratör

Rose-Marie Lundin

036-10 81 40

Specialpedagog

Katrin Staf

036-10 39 05

Kock

Jeni Dade

036-10 27 93

Placeringsassistent

Karin Nordberg

036-10 66 18

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: