Brodalens förskola

Brodalens förskola i Norrhammar öppnade augusti 2022. Med helt nya lokaler och en fin utemiljö med lekyta på taket är förskolan unik! Här finns plats för drygt 100 barn fördelade på sex avdelningar.

Förskolan har en trevlig innemiljö som ger möjlighet till både lek, rörelse och vila. Utomhus finns en varierad lärmiljö med bland annat ”taklek”, vilket innebär att en del av gården är förlagd på förskolans tak. Detta är ett nytt koncept som vi är glada över att få erfara och utforska tillsammans med barnen. I närheten finns fantastiska grönområden som också är en del av vår lärmiljö.

Barnen är fördelade på sex avdelningar, tre för de yngre barnen och tre avdelningar för de äldre barnen.

Brodalens förskola tillhör Norrahammars förskoleområde tillsammans med Norrahammars förskola, Slättens förskola och Snilleblixtens förskola.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Brodalens förskola arbetar med olika projekt som utgår ifrån barnens intressen och förmågor. Vi har ett stort fokus på vårt värdegrundsarbete och arbetet med att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö. Vi vill att alla barn ska känna trygghet, glädje, och delaktighet i sin förskola.

Du som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är en viktig del av vår förskola! Vi vill skapa ett gott samarbete och en god kommunikation med dig. Detta gör vi bland annat genom den dagliga kontakt vi har i samband med lämning och hämtning men det finns även andra kommunikationskanaler som vi använder oss av. Kommunikationsplattformen Vklass är en plats där du tar del av förskolans arbete och den information som vi vill delge dig. Det är även på Vklass som du lägger in ditt barns schema (närvarotider).

Vi bjuder in till föräldramöte i början av höstterminen och en gång per år erbjuder vi ett utvecklingssamtal. Vi ber dig även att besvara den brukarenkät som genomförs en gång om året på alla förskolor i Jönköpings kommun, detta för att hjälpa oss i vårt förbättringsarbete.

Avdelningar

Myran, 1-3 år

Elefanten, 1-3 år

Räven 1-3 år

Björnen, 3-5 år

Tigern, 3-5 år

Igelkotten 3-5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Tillsammans med kollegor på enheten, förskolan och i arbetslaget planerar, analyserar och utvärderar vi utbildningen för att stödja barns lärande utefter intentionerna i våra styrdokument. För oss är det viktigt att du har barnets utveckling och lärande i centrum och tillsammans med kollegor verkar för en bra tid för barnet på förskolan. Vid en anställning lägger vi stor vikt vid god samarbetsförmåga och ett stort engagemang.

Vid intresse kontakta rektor.

Kontakta oss

Brodalens förskola
Smedjegatan 6
562 32 Norrahammar

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Maria Berg

036-10 25 66

Biträdande rektor

Carina Johansson

036-10 30 87

Specialpedagog

Marie Ernlund

036-10 34 13

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: