Idas förskola

I förgrunden är det Idas park framför Idas förskola

Välkommen till Idas förskola, vackert belägen i Idas park på Torpa. Nära Friaredalen och Stadsparken med möjligheter till lek utomhus. Vi har även två små täppor med lekredskap att leka med utanför vårt hus.

Välkommen till Idas förskola, vackert belägen i Idas park på Torpa. Nära Friaredalen och Stadsparken med möjligheter till lek utomhus. Vi har även två små täppor med lekredskap att leka med utanför vårt hus.

Idas förskola ryms i en drygt 100 år gammal charmig byggnad. Vi har tre avdelningar: Kuben, Cylindern och Klotet. Sammanlagt går cirka 55 barn i åldrarna 1-5 år hos oss.

Vår förskola ingår i Munksjöstadens förskoleområde tillsammans med Munksjöstadens förskola och Skeppsbrons förskola.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för våra barn. En förskola med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i demokratisk anda. Vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande. Vår strävan är att ständigt stimulera och utmana barnen till nyfikenhet, vilja och lust att lära.

Innemiljön förändras efter barnens behov och intressen. Miljön ska stimulera och inbjuda till aktivitet som ger ett lustfyllt lärande.

Vi arbetar med ett temainriktat arbetssätt där vi utgår från barnens intressen och nyfikenhet för att forska och fördjupa oss i deras funderingar.

Vårt mål är att lyfta fram Fröbelpedagogiken och vår ambition är att anpassa den till dagens förskola. Pedagogiken liksom vår läroplan handlar till stor del om pedagogens förhållningssätt. Det vill säga varje individ möts med respekt och värme, flickor och pojkar är jämställda. Att stärka deras självbild och öka deras självförtroende och empatiska förmåga är mycket viktigt i mötet med andra människor.

Du som vårdnadshavare

Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen på vår förskola ska utvecklas rikt och mångsidigt, det gör vi genom att jobba nära med och förtroendefullt med dig som vårdnadshavare. Vi jobbar med forum för samråd med barn och vårdnadshavare, enligt Skollagen.

Målet för samråden är att vara ett forum där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter. Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen skall skapa förutsättningar för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.

Följande forum finns på Idas förskola:

  • Den dagliga kontakten
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Förslagslåda
  • Brukarenkät

Avdelningar

På Idas förskola har vi tre avdelningar:
Kuben: 1–2 år
Cylindern: 2–6 år
Klotet: 2–6 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

På Idas förskola har vi en egen kock som lagar god, näringsriktig mat i det egna tillagningsköket. Maten lagas från grunden på ett klimatsmart sätt där alla råvaror tas tillvara.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Idas förskola ligger vackert belägen i Idas park på Torpaområdet i centrala Jönköping. Här har vi närhet till både natur och kultur. Förskolan innefattar tre avdelningar på olika våningsplan. Vi arbetar för ett nära samarbete mellan avdelningarna. Vi sätter stort värde på arbetsglädje och ett bra arbetsklimat där alla ska känna sig delaktiga. Både barn och vuxna ska känna att det är roligt att komma till förskolan.

Ida förskola har sin utgångspunkt i Fröbelpedagogiken. En tradition som syns i vår verksamhet och vårt pedagogiska material.

Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget stimulera till barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och dess behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Kontakta oss

Ida Förskola
Klostergatan 50
553 35 Jönköping

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Madelein Nilsson

036-10 39 23

Biträdande rektor

Kristin Ljung

036-10 36 87

Specialpedagog

Linda Dahlström

036-10 58 84

 Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Är du vårdnadshavare och vill veta mer om vår verksamhet på Idas förskola? Vi har öppet hus för dig klockan 10:00-11:00 första fredagen varje månad. Anmälan görs då på telefon 072-5709138

Senast granskad/publicerad: