Luftballongens förskola

Luftballongens förskola sedd utifrån. 

Välkommen till Luftballongens förskola, som ligger i Gränna med utsikt över Vättern.

Vår verksamhet bygger på förskolans läroplan och aktiviteterna under dagen bestäms utifrån barnens intresse och behov. Miljön och materialet på avdelningarna förändras beroende på barnens intresse och behov och materialet finns lätt åtkomligt för barnen så att de själva kan hämta det de vill leka med.

Vi använder mycket material från naturen och även från Vätterstranden, där det finns stenar, pinnar m.m. till vårt skapande arbete med barnen.

Under dagen delar vi ofta in barnen i smågrupper för att få en så lugn och bra lekmiljö som möjligt.

Luftballongens förskola ingår i Gränna förskoleområde tillsammans med Polkagrisens, Visingsös, Örserums och Ölmstads förskolor.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vision

Vår vision är att alla barn ska ses i ljuset av sina ofantliga möjligheter att utvecklas. Att alla barn ska känna sig uppskattade och får göra nya erfarenheter och utveckla sitt kunnande tillsammans med både vuxna och barn.

Du som vårdnadshavare

Vårdnadshavarna har inflytande genom daglig kontakt vid hämtning och lämning. Varje termin inbjuds till föräldramöte och utvecklingssamtal.

Avdelningar

Luftballongens förskola består av fyra avdelningar:

Satelliten, 1-3 år

Ballongen, 1-3 år

Kometen, 3-5 år

Raketen, 3-5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Luftballongens förskola
Ribbavägen 10
563 31 GRÄNNA

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefonnummer

Rektor

Carola Fransson

036-10 64 39

Biträdande rektor

Nils Stillström

036-10 34 25

Specialpedagog

Josefine Nordström

036-10 31 59

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Förskolans öppettider är mellan kl. 06:00 – 18:00.


Senast granskad/publicerad: