Månsarps förskola

Månsarps förskolegård, en öppen yta med många pergolor

Månsarps förskola öppnade i september 2022 och är belägen i de södra delarna av kommunen. Vi prioriterar leken och att barnen ska få en trygg och stimulerande tid hos oss.

Våra nya lokaler präglas av tillgängliga, rymliga och ljusa utrymmen och ger möjlighet till lek, rörelse och vila. Förskolans utemiljö bjuder in till nyfikenhet, spänning och utveckling. När tillfälle ges utnyttjar vi närheten till naturen och upptäcker vår närmiljö.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Månsarps förskola arbetar dagligen med målsättningen att alla barn ska känna trygghet och trivsel. Utgångspunkten för detta viktiga arbete är förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. På avdelningarna tar sig värdegrundsarbetet bland annat uttryck i att vi delar in barnen i mindre grupper vid både lek och undervisning. Vi arbetar även med hur man ska vara en bra kompis, gemenskap och tillhörighet samt barnens tilltro till sin egen förmåga.

Du som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är en viktig del av vår förskola. Vi vill skapa ett gott samarbete och en god kommunikation med dig. Detta gör vi bland annat genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Kommunikationsplattformen Vklass är en plats där du tar del av förskolans arbete och den information som vi vill delge dig. Det är även på Vklass som du lägger in ditt barns schema (närvarotider)

Vi bjuder in till informationsmöte i början av höstterminen och en gång mer år erbjuder vi ett utvecklingssamtal. Vi ber dig även att besvara den brukarenkät som genomförs en gång om året på alla förskolor i Jönköpings kommun, detta för att hjälpa oss i vårt förbättringsarbete på förskolan.

Avdelningar

Ängen 1, Ängen 2, Lunden 1 och Lunden 2 för barn 1–3 år.

Gläntan 1, Gläntan 2, Hagen 1 och Hagen 2 för barn 3–5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Månsarps förskola
Tabergsvägen 45
562 50 Månsarp

Öppettider: Måndag-fredag kl. 06.00–18.00

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Maria Klaesson

036-10 26 83

Biträdande rektor

Susanne Rajala

036-10 38 58

Administratör

Carina Johansson

036-10 38 56

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Vid önskemål om besök i vår verksamhet är ni varmt välkomna att ta en direktkontakt med respektive avdelning per telefon.


Senast granskad/publicerad: