Polkagrisens förskola

Polkagrisens förskola sedd utifrån.

Välkommen till Polkagrisens förskola, som ligger i Gränna utmed allén ner mot hamnen, mittemellan Grännaberget och Vättern.

Förskolan består av fyra avdelningar. Hos oss är trygghet och glädje grunden för lustfyllt lärande, och tillsammans skapar vi framtiden.

Polkagrisens förskola ingår i Gränna förskoleområde tillsammans med Luftballongens, Visingsös, Örserums och Ölmstad förskola.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vision

Vår vision är att alla barn ska ses i ljuset av sina ofantliga möjligheter att utvecklas. Att alla barn ska känna sig uppskattade och får göra nya erfarenheter och utveckla sitt kunnande tillsammans med både vuxna och barn.

En jämställd förskola

Vi arbetar för att uppnå en jämställd förskola genom att alla barn bemöts på ett jämställt och respektfullt sätt. Vi erbjuder barnen en mångfald av förebilder av personal och lekmaterial. Alla barn ska få lära sig metoder för att veta var de egna gränserna går, vad som känns bra och inte.

I vår jämställda förskola ska barnen kunna känna tillit och veta att alla barn är fantastiska precis som de är. Att det finns förståelse och respekt för varandra. Ingen behöver kompromissa med sig själv på grund av rädsla för att inte bli accepterad eller omtyckt. Barnen får vara som de vill vara och tycka om vem de vill. För hos oss är alla lika mycket värda och normal eller onormal som begrepp finns inte.

Du som vårdnadshavare

Vårdnadshavarna har inflytande genom daglig kontakt vid hämtning och lämning. Varje termin inbjuds till föräldramöte och utvecklingssamtal.

Avdelningar

Stjärnan, 1–3 år

Regnbågen, 1-3 år

Solen, 3–5 år

Månen, 3-5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Polkagrisens förskola
Amiralsvägen 17
563 31 GRÄNNA

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Carola Fransson

036-10 64 39

Biträdande rektor

Nils Stillström

036-10 34 25

Specialpedagog

Josefine Nordström

036-10 31 59

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Förskolan är öppen mellan kl. 06:00-18:00. Öppet till 19:00 vid särskilt behov.

Senast granskad/publicerad: