Rosenlunds förskola

Vår förskola ger barn och vuxna luft under vingarna i lärande och utveckling. Här har alla mod att vara den man är. Våra olikheter är en tillgång.

Välkommen till Rosenlunds förskola, belägen i den centrala stadsdelen Rosenlund. Här är det lugnt och nära till naturen. Förskolan består av åtta avdelningar fördelade på tre hus. Byggnaden och gårdens utformning inbjuder till möten mellan avdelningarna. Rosenlunds förskola tillhör Lustigkullens förskoleområde, där även Arredalens förskola ingår.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vår förskola ger barn och vuxna luft under vingarna i lärande och utveckling. Här arbetar engagerade och lyssnande pedagoger i en stimulerande förskolemiljö. Barnen träffar kamrater, lär och utvecklas av varandra och av oss vuxna på ett lekfullt sätt. Vi ser varje barn som en kompetent individ, med inneboende lust och nyfikenhet att lära. Våra olikheter är en tillgång.

Varje barn ska känna sig värdefull och omtyckt. Vi fokuserar på det positiva och uppmuntrar barnets starka sidor. Vi följer barnen i deras lek, för att kunna vara med i deras upplevelser. Det finns alltid spännande saker framme så att barnen har möjlighet att utforska nya material och prova på saker. Vi vill att barnen ska våga pröva saker utan att vara rädda för att misslyckas.

Tillsammans med kompisar och vuxna blir det många härliga stunder och samtal.

Du som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen i våra verksamheter. Vi värnar om ett gott samarbete mellan hem och förskola för att skapa de allra bästa förutsättningarna för barnen att utvecklas och lära.

Du kommer under läsåret att bli inbjuden till utvecklingssamtal, drop in, föräldramöten och andra arrangemang tillsammans med barn och personal.

Avdelningar

Skrattmåsen, 1-3 år

Fiskmåsen 1-3 år

Lärkan, 3-5 år

Svanen, 3-5 år

Doppingen, 3-5 år

Viggen, 3-5 år

Tärnan, 1-3 år

Svalan, 1-3 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Rosenlunds förskola
Karbingatan 16
554 53 Jönköping

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Anna-Karin Vilhelmsson

036-10 24 48

Biträdande rektor

Eva Lundqvist

036-10 38 39

Specialpedagog

Maria Roos Klasson

036-10 22 56

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: