Slättens förskola

Slättens förskola är belägen med närhet till både naturen och de centrala delarna av Norrahammar. Förskolans byggnad sitter ihop med Slättenskolan men har en egen förskolegård.

Slättens förskola tillhör Norrahammars förskoleområde. På förskolan går det ca 48 barn fördelade småbarnsavdelning och syskonavdelning.

På Slättens förskola vill vi erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Dessutom kännetecknas Slättens förskolas verksamhet av trygghet för barn och föräldrar. Vi är en relativt liten förskola och det ger oss goda förutsättningar att bygga trygga relationer med både barn och vuxna, vi vill lära känna alla väl under deras tid hos oss – det är tillsammans vi bygger den bästa förskolan.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vi har ett temainriktat arbetssätt på Slättens förskola. En viktig del i vårt arbete är vårt likabehandlingsarbete med olika gemensamma aktiviteter och samlingar. De estetiska lärprocesserna lyfter fram barnens egna språk där de kan utveckla sitt sätt att lära och ta till sig ny kunskap. Leken har en central plats i vår verksamhet.

Du som vårdnadshavare

På Slättens förskola vill vi ha ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare. Vi erbjuder ett utvecklingssamtal varje läsår och inskolningssamtal en tid efter ditt barn börjat hos oss.

Du kommer att bli inbjuden till föräldramöte och föräldraforum, till exempel föreläsningar. Varje år har du möjligheten att delta i kommunens brukarenkät som är en del av vårt kvalitetsarbete. 

Avdelningar

Slättens förskola har följande avdelningar:

Solen 1-3 år

Månen 3-5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Vi på Slättens förskola ser varje barn som unikt och kompetent. Vi ser barnet som resursrikt och har tilltro till barnets förmåga. Kontakta rektor för mer information.

Kontakta oss

Slättens förskola
Barnarpsvägen 1
562 31 Norrahammar

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Maria Berg

036-10 25 66

Biträdande rektor

Carina Johansson

036-10 30 87

Specialpedagog

Marie Ernlund

036-10 34 13

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Vid besök kontakta rektor.

Senast granskad/publicerad: