Solrosens förskola

Solrosens förskola sedd utifrån. 

Solrosens förskola är en av tre förskolor på Ekhagen med hela Bondbergets naturrikedom runt hörnet.

På Ekhagens förskoleområde där Solrosens förskola ingår arbetar vi för att ge barnen den bästa förskoletiden. Det ska kännas roligt och meningsfullt att vara på våra förskolor. Vi strävar efter en utbildning där barnen ges möjlighet att vara delaktiga och utvecklas. Undervisningen möjliggör för olika aktiviteter där barnen kan uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Solrosens förskola är en mötesplats för gemensamt lärande som värnar om mångfald, lyssnande, delaktighet och demokrati.

Våra värdeord: välkomnande, glädje, engagemang, trygghet, respekt, nyfikenhet, utforskande och meningsfullhet ska genomsyra vår verksamhet.

Alla människors lika värde ska ligga till grund för vårt områdes förskoleverksamhet och avspeglas i vårt förhållningssätt och våra handlingar.

Du som vårdnadshavare

Vår strävan är att ni vårdnadshavare ska vara nöjda och trygga med att lämna era barn hos oss samt känna delaktighet. Vi erbjuder flera mötesformer för detta.

Avdelningar

Haren, 1-3 år

Myran, 1-3 år

Droppen, 4-5 år

Svalan, 4-6 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Solrosens förskola
Ekhagsringen 68
554 59 Jönköping

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Edita Sabanovic

036-10 21 40

Biträdande rektor

Gunilla Persson

036-10 21 43

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: