Tegnérs förskola

Lekplats med gungställning.

Tegners förskola är en liten förskola i centrala Huskvarna. I vår närmiljö har vi närhet till Vätterstranden, Mjölkafållan, Huskvarna stadspark, Rumlaborg Huskvarna bibliotek och Esplanaden. 

Välkommen till Tegnérs förskola, i centrala Huskvarna. Vi finns i egna lokaler i samma byggnad som Pingstkyrkan. Vår förskola är liten och mysig med stor fin gård och grönområden. Vi har tillgång till gymnastiksal och i närheten finns bibliotek, lekparker, strand och skog. Här går 30 barn i åldrarna ett till sex år, fördelade på två avdelningar.

Vår förskola tillhör Norrängens förskoleområde, där även Rosendala gårds förskola, Tvetagården och Norrängens förskolor ingår.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Tegners förskola består av två avdelningar, Lyckan och Solen. Vi är en interkulturell förskola som välkomnar mångfald. Vi har flerspråkig personal och använder oss av TAKK, tecken som stöd till det talade språket.

Du som vårdnadshavare

Ett gott samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare är nyckeln till en god verksamhet. Vi har löpande föräldramöten, utvecklingssamtal och strävar efter en öppen dialog med hemmen. Vårdnadshavares synpunkter och åsikter om verksamheten är värdefulla för oss.

Avdelningar

Solen, 1-4 år

Lyckan, 1-6 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Tegnérs förskola
Tegnérgatan 3
561 31 Huskvarna

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Alexandra Brengdahl

036-10 69 02

Skoladministratör

Louise Sjöwall

036-10 79 23

Specialpedagog

Margareta Rogsater-Friden

036-10 28 49

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: