Ullstigens förskola

Ullstigens förskola sedd utifrån med utegården i förgrunden. 

Välkommen till Ullstigens förskola, belägen i utkanten av orten Taberg ca 1,5 mil söder om Jönköping, med det vackra berget Taberg i blickfånget och med en närhet till natur och spännande miljöer.

Vår byggnad är arkitektritad och har högt i tak, stora ytor och många smårum med ett stort utbud av material som ger tillfällen till lek och lärande. De stora och öppna ytorna ger möjlighet till fysisk aktivitet och samling i större grupper. Vi erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet med en omväxlande lekmiljö, skapande material och många lärandesituationer.

Gården är väl tilltagen och inbjuder till varierad lek. Där finns både lekredskap, gunga, kulle, gräsytor och skog. Den är avdelad med en del för de yngre och en för de äldre barnen.

Ullstigens förskola är en av fyra förskolor som tillsammans bildar Tabergs förskoleområde. På förskolan finns ca 70 barn mellan 1-5 år fördelade på tre avdelningar.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Med barnet i centrum arbetar vi på Ullstigens förskola utifrån barnets behov via ledorden: omsorg, samspel, tilltro, delaktighet och sist men inte minst glädje!

Livet är ett äventyr och vi vill hjälpa barnen att se och upptäcka det. Genom projekt, utevistelser och glädje tar vi tillsammans med barnen stormsteg mot de nya äventyren.

Genom att arbeta med barnens självkänsla och självständighet får barnen upplevelsen av att de duger som de är. Barnen får känna att de kan, vågar prova och klarar av saker själva. Vi lyfter barnens olikheter och erfarenheter som en tillgång, vi uppmuntrar samarbete, det är viktigt att kunna ge och få hjälp av andra.

Vi har neutrala namn på våra rum som benämns utifrån utseende, inte vad som finns i rummen. Vi har leklådor med material som barnen hämtar för att själva kombinera sin lek och för att alla ska kunna leka allt och överallt. Genom det här får barnen större inflytande över att skapa sin egen lek och vi vuxna förmedlar inte på samma sätt vilket material som passar till vad.

Projekt och temabaserat arbetssätt

Blåbären är ett storarbetslag där vi är många pedagoger som tillsammans ansvarar för barnen, samtidigt är barn och pedagoger uppdelade i tre fasta grupper större delen av dagen. På Blåbären jobbar vi projektinriktat, barnens intresse och erfarenheter för projektet vidare.

På Lingonen och Smultronen är vi ute dagligen där fantasin används till nya lekar och påhitt. Genom vårt tema utvecklar vi barnens kunskap inom våra målområden. Vi är flitiga besökare i vår ateljé, där vi ofta testar nya sätt att skapa på. Vi erbjuder en trygg och rolig verksamhet där vi lär tillsammans. Vi arbetar tematiskt och väljer teman utefter barnens intressen. I vår verksamhet arbetar vi mycket med att utforska olika material och tycker det är viktigt att barnen får tid och möjlighet till detta på sina villkor.

Du som vårdnadshavare

Vid varje förskola ska det finnas forum för samråd med barn och vårdnadshavare (Skollagen 2010:800. 4 § 13).

Rektor har ansvar för att utveckla förskolans arbetsformer i syfte att gynna barnens inflytande samt utveckla former för samarbete mellan vårdnadshavare och förskola

Personal och vårdnadshavare har en god kommunikation och ett väl utvecklat samarbete där vårdnadshavare ges möjlighet till insyn och påverkan i verksamheten.

På Ullstigens förskola kan detta ske genom:

  • Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning
  • Utvecklingssamtal
  • Drop-in, föräldramöten
  • Fester och traditioner för våra familjer

En gång per termin kommer även en inbjudan till ett forum för samråd vid vilket ni vårdnadshavare har möjlighet att lämna synpunkter samt lyfta aktuella frågor. Detta forum är öppet för alla vårdnadshavare. Inbjudan sker via V-klass.

Utöver detta är vårdnadshavare alltid välkomna att kontakta rektor med frågor och åsikter.

Avdelningar

Blåbären, 3-5 år

Lingon, 1-3 år

Smultron, 1-3år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Ullstigens förskola
Ullstigen 1
562 42 Taberg

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Maria Klaesson

036-10 26 83

Biträdande rektor

Sussie Rajala

036-10 38 58

Ledningsresurs

Carina Johansson

036-10 38 56

Specialpedagog

Gun Johansson

036-10 38 47

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: