Visingsö förskola

Visingsö förskola sedd utifrån. Buskar och ett stort träd i förgrunden. 

Välkommen till Visingsö förskola, placerad i Kumlaby mitt på ön. Här har vi naturen inpå knutarna.

På Visingsö förskola har har vi en stor, fantastisk gård med växter och träd där det finns tillgång till både skugga och sol. Vi har också nära till skog, sjö och strand samt historiska platser.

Visingsö förskola ingår i Gränna förskoleområde tillsammans med Polkagrisens, Luftballongens, Örserums och Ölmstads förskolor.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vison

Vår vision är att alla barn ska ses i ljuset av sina ofantliga möjligheter att utvecklas. Att alla barn ska känna sig uppskattade och får göra nya erfarenheter och utveckla sitt kunnande tillsammans med både vuxna och barn.

Arbetssätt på våra olika avdelningar

På Myrstacken, 1-3 år har vi en miljö som inbjuder till utforskande, lärande, skapande, rörelselek, musikglädje och lek. Vi har arbetat mycket med att avdelningen är miljömedvetet utformad (utan farliga plaster). Vi vill erbjuda en stimulerande miljö där barnen får utforska och utvecklas i lugn och ro. Vi tycker att det är viktigt att barnen får tid; att lära, utforska och leka. Barnen sover utomhus varje dag. På gården och i skogen utvecklar barnen sin känsla för naturen och deras närmiljö, därför spenderar vi mycket tid utomhus.

På Solbågen 3-4 år har vi skapat en miljö för att ge barnen möjligheter för lärande, lek, skapande, utforskande, experimenterande, tänkande, samtalande, lyssnande och även stunder för vila. Det pedagogiska innehållet i verksamheten ska ge barnen möjlighet att utveckla flera sätt att uttrycka sig bl.a. genom bild, måla och rita i olika tekniker, fotografera, lera, konstruera, drama, rörelse, sång och musik. Namnet Solbågen skapades när barnen en gång arbetade med regnbågen, de kom på att det blev en "solbåge" när solen träffade vattenprisman.

Solrosen, 5 år är en avdelning som ligger i huset intill. Avdelningen präglas av mycket skapande i olika tekniker för att synliggöra lärandet i projekt/tema. Barnen vistas ute både på förskolans och skolans gårdar och utemiljön i naturen. Idrottssalen används regelbundet en gång i veckan.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation synliggör barns lärande och tillsammans med barnen reflekterar vi kring våra dokumentationer. Barnen får ta del av varandras tankar och de blir medvetna om varandras likheter och olikheter. Alla barn har en personlig pärm med sina dokumentationer i. Pärmen är alltid tillgänglig för barnen och vårdnadshavare.

Avdelningar

Myrstacken, 1-3 år

Solbågen 3-4 år

Solrosen, 5 år

Du som vårdnadshavare

Samverkan med vårdnadshavare är mycket viktig och de ska känna sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan.  All personal på förskolan lägger vikt vid att lära känna alla barn så barnen är trygga med dem.​

Vårdnadshavarna har inflytande genom daglig kontakt vid hämtning och lämning. Varje termin inbjuds till föräldramöte och utvecklingssamtal.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Visingsö förskola
Kumlabyskolan
560 34 Visingsö

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan
 Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Carola Fransson

036-10 64 39

Biträdande rektor

Nils Stillström

036-10 34 25

Specialpedagog

Josefine Nordström

036-10 31 59

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Förskolans öppettider är mellan kl. 06:00 – 18:00. Förskolan och fritidshemmet samarbetar med öppningar och stängningarna.

Senast granskad/publicerad: