Modersmål i förskola

Här hittar du information om modersmål i förskolan. Fokus ligger på att stimulera barnets modersmål i den dagliga verksamheten på olika sätt.

Att utveckla barnets alla språk ingår som en del i förskolans verksamhet utifrån Läroplanen (Lpfö18) och ansvaret ligger hos förskolans personal.

Barn som tillhör något av de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska)

Med hänvisning till språklagen och lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk har barnen alltid rätt till stöd av modersmålslärare på sitt språk under hela läsåret.

Stödet ska utgå från förskolans planering och integreras i verksamheten. Förskolan ansöker i dialog med vårdnadshavare om stöd.

Riktat stöd

I vissa fall kan det finnas behov av riktat stöd i modersmålet till enskilda barn i förskolan. Det är rektorn på förskolan i dialog med förskolans personal och specialpedagog som ansöker om detta. Stödet ges i tidsbegränsad omfattning och syftar till att hjälpa barnet att komma igång med sin språkutveckling.

Senast granskad/publicerad: