Grundskola, anpassad grundskola och fritidshem

Här hittar du information om grundskolan, anpassad grundskola (tidigare grundsärskola), förskoleklass och fritidshem samt vad som gäller om bland annat skolskjuts och val av skola.

Elever som syns bakifrån i ett klassrum - eleverna räcker upp handen.