Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Här finns information om gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola), länkar till gymnasieskolorna i kommunen och till gymnasievalswebben.

Klassrumsbild med elever i bänkar och en lärare som lutar sig över en av elevernas bok.