Anmäla och avanmälan till Kulturskolan

Här kan du anmäla dig till Kulturskolan och du kan även avanmäla dig från undervisning.

Anmäl dig till en kurs

Du anmäler dig via vår e-tjänst:

Avanmäl, avsluta en kurs

Vill du avsluta en kurs, gör du det via e-tjänsten eller till kansliet:

Telefon: 036-10 56 02

Telefon: 036-10 59 18

Påbörjad kurs debiteras. Ingen återbetalning sker.

Kostnad för att delta i undervisningen

Avgiften för undervisning i musik, dans, drama, teater, bild och film är för närvarande 550:-/termin/ämne.

För påbörjad termin debiteras full avgift. 

Kulturskolan garanterar minst tio lektioner/ termin under förutsättning att du själv inte uteblir från lektioner. Om du deltar oregelbundet blir du ändå debiterad full avgift.  Elever som uteblir från lektion 3 veckor utan att meddela oss avslutas, och måste då göra en ny anmälan.

Kör- och ensemble/orkesterverksamheten är öppen för alla elever på Kulturskolan och är avgiftsfri.

Om du deltar i flera ämnen blir kostnaden 550:-/termin/ämne.

Senast granskad/publicerad: