Appar och program för skolarbete

Beskrivning av vilka kategorier utbildningsförvaltningen använder för digitala lärresurser; Söka informaiton, presentera, samarbeta, läsa, skriva, skapa och räkna

Här hittar du appar och program - digitala lärresurser - som du har tillgång till för ditt skolarbete i grundskola och gymnasieskola.

Nedan presenteras vilka appar och program ("digitala lärresurser") alla elever i Jönköpings kommun har tillgång till och hur du hittar dem. Din skola kan även erbjuda flera sådana lokalt, som inte nämns nedan.

Din lärare hjälper dig sedan med hur du använder dem.

Nå din egen skolas program (Skolon)

Via plattformen Skolon kan du nå program som just din egen skola valt att använda.

Du kan komma åt Skolon på något av nedanstående sätt:

 1. Genom inloggningssida för elever - se länk nedan
 2. Genom länk inne i Vklass vänstermeny

Inloggningssida för elever

Söka information

Söka information om författare (Alex författarlexikon)

Alex författarlexikon är en digital tjänst att använda då du söker fakta om författare och/eller deras verk.

Du hittar Alex författarlexikon på något av följande två sätt:

Alternativ 1

 1. Logga in i lärplattformen Vklass
 2. Leta efter "snabblänkar" till höger i bild
 3. Klicka på "Alex författarlexikon"

Alternativ 2

Du kan även klicka på länken nedan om du sitter inom Jönköpings kommuns nätverk.

Alex författarlexikon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Presentera

Skapa tankekartor/mind maps (Mindomo)

Mindomo är en digital tjänst som du kan använda om du vill skapa tankekartor/mind maps.

Mindomo möjliggör även animering av mind maps, vilket gör att du kan använda det för att göra snygga presentationer.

Du hittar Mindomo på följande sätt:

 1. Gå till inloggningssida för elever - se länk nedan
 2. Klicka på "SLI Creaza Muzzy"
 3. Logga in som elev
 4. Klicka på "Fler" i toppmenyn
 5. Rullist fälls ut - klicka på "Creaza"
 6. Under Mindomo - klicka på "Öppna verktyg"

Inloggningssida för elever

Skapa presentationer (PowerPoint, Sway)

Som elev har du tillgång till tre olika appar/tjänster när du vill göra presentationer:

 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Sway
 • Mindomo

Läs mer om Mindomo under "Göra tankekartor/mind maps" ovan.

Hur kommer du åt MS PowerPoint från dator?

På en dator som du lånar av din skola finns PowerPoint redan på din dator. Du hittar programmet genom att klicka på flaggan längst ner i vänstra hörnet på datorns skrivbord och skriva "PowerPoint". Du klickar sedan på den ikon som dyker upp.

På en privat dator går du först till inloggningssida för elever. Sedan klickar du på "Office 365". Sedan klickar du på ikonen där det står "PowerPoint".

Hur kommer du åt MS PowerPoint från surfplatta?

På en surfplatta som du lånar av din skola behöver du först ladda ner PowerPoint-appen. Du gör detta genom att klicka på "Appar JKPG" och sedan söka fram PowerPoint. Tryck sedan "installera".

På en privat surfplatta behöver du först ladda ner PowerPoint-appen. Du gör detta genom att gå in i AppStore (på iPad) eller Google Play (övriga typer av surfplattor) och sedan söka fram PowerPoint. Tryck sedan installera.

Hur kommer du åt MS Sway?

Sway kommer du åt både från dator och surfplatta genom att gå till inloggningssida för elever. Du loggar sedan in i Office 365. Klicka sedan på Sway-ikonen.

Inloggningssida för elever

Samarbeta

Hitta viktig information och samarbeta (Vklass)

Lärplattformen Vklass är utbildningsförvaltningens viktigaste informations, kommunikations- och dokumentationskanal riktad till elever och vårdnadshavare.

Du kommer åt Vklass genom inloggningssida för elever - se länk nedan.

Vklass har även app till mobila enheter för vårdnadshavare och elev.

Hur kommer du åt Vklass-appen?

Om du lånar en surfplatta av skolan finns appen redan på din enhet. Du behöver bara logga in med användarnamn och lösenord.

På en privat mobiltelefon eller surfplatta laddar du ner Vklass-appen från AppStore eller Google Play. Sedan loggar du in med användarnamn och lösenord som du fått från skolan.

Inloggningssida för elever

Samarbeta, lagra och delta i möten med rörlig bild (MS 365, Teams)

Inom utbildningsförvaltningen använder vi Microsoft 365 och Microsoft Teams för samarbete, lagring av dokument och deltagande i möten/lektioner med rörlig bild.

Hur kommer du åt MS 365 och MS Teams från en dator?

Om du lånar en dator från skolan kommer du åt MS 365 från inloggningssida för elever. Här startar Teams-appen automatiskt när du startar din dator.

Om du använder en privat dator kommer du åt MS 365 och MS Teams via inloggningssida för elever.

Hur kommer du åt MS 365 och MS Teams från en surfplatta/mobiltelefon?

Från en surfplatta eller mobiltelefon kommer du åt MS 365 antingen via inloggningssida för elever eller genom att ladda ner MS-apparna (Word, Excel, PowerPoint, Teams etc.) från "ApparJKPG". Du loggar sedan in med det användarnamn och lösenord du fått från din skola

Inloggningssida för elever

Göra digitala prov och läxor (Dugga)

Dugga är en digital lärresurs som tillåter dig att göra prov och läxor digitalt.

Du kommer åt Dugga genom inloggningssida för elever.

Inloggningssida för elever

Läsa, lyssna, titta

Få text uppläst (Talsyntes)

Att kunna få en text uppläst med hjälp av så kallad Talsyntes för är bra för många elever. Inom utbildningsförvaltningen har vi ett antal verktyg för detta.

Till talsyntesen följer ett antal verktyg som också är till för att förenkla för dig som är elev.

Talsyntes för dator

 • ClaroRead - om du lånar en dator av skolan finns detta program redan på din dator
 • Inbyggd talsyntes - på alla dator som använder Microsoft 365 och/eller webbläsaren Edge finns talsyntes inbyggd

Talsyntes för surfplatta

 • Claro Speak - om du lånar en surfplatta av skolan så kan du ladda ner talsyntesappen Claro Speak från "ApparJKPG"
 • Claro ScanPen - om du lånar en surfplatta av skolan så kan du ladda ner appen som hjälper dig att ta en bild på en skriven text och sedan få den uppläst snabbt och smidigt
 • Claro PDF - om du lånar en surfplatta av skolan så kan du ladda ner appen som hjälper dig att läsa upp PDF-filer och egna anteckningar i sådana

Få läroböcker upplästa (Inläsningstjänst)

Inläsningstjänst är en digital lärresurs som samlar inlästa läromedel.

Hur kommer du åt inläsningstjänst från en dator?

Från en dator kommer du åt inläsningstjänst via inloggningssida för elever.

Hur kommer du åt inläsningstjänst från en surfplatta?

Från en surfplatta kommer du antingen åt inläsningstjänst via inloggningssida för elever eller via Inläsningstjänsts app som laddas ner automatiskt på en surfplatta som lånats från skolan.

Inloggningssida för elever

Få studievägledning med filmmaterial (Begreppa)

Begreppa är en lärresurs som hjälper dig med att förklara innehållet i de läromedel du använder. Innehållet kan till exempel förtydligas genom filmmaterial.

Materialet i Begreppa finns tillgängligt på ett antal språk.

Hur kommer du åt Begreppa från en dator?

Begreppa är en funktion i Inläsningstjänst. Du hittar därför Begreppa genom att klicka på länken "Inläsningstjänst" på inloggningssida för elever. När du loggat in i Inläsningstjänst - klicka på ikonen "Begreppa" i överkant av bilden.

Hur kommer du åt Begreppa från en surfplatta?

Från en surfplatta kommer du åt Begreppa via Inläsningstjänst. Du går till inloggningssida för elever och klickar där på "Inläsningstjänst". Sedan klickar du på ikonen "Begreppa" i överkant av bild.

Inloggningssida för elever

Hitta filmmaterial (SLI play)

SLI Play är en streamingtjänst för pedagogiskt inriktade filmer och radioprogram. Filmerna är kvalitetsgranskade, reklamfria och lagliga att använda i skolan.

Du når SLI play på följande sätt:

 1. Gå till inloggningssida för elever
 2. Klicka på SLI Creaza Muzzy
 3. Klicka på att du loggar in som elev
 4. Du är inne i SLI play och kan söka efter filmmaterial

Inloggningssida för elever

Skriva

Få hjälp med stavningskontroll (rättstavningsprogram)

Att få hjälp med att kolla stavning är ett viktigt verktyg för många elever. Inom utbildningsförvaltningen har vi ett antal verktyg som kan hjälpa eleverna med detta.

Rättstavningsprogram för dator

 • Stava Rex - Om du lånar en dator av skolan finns programmet redan på din dator.
 • SpellRight - Om du lånar en dator av skolan finns programmet redan på din dator
 • ClaroStava - ett rättstavningsprogram med bildstöd som finns inbyggt i vår talsyntes ClaroRead

Rättstavningsprogram för surfplatta

 • OribiWriter - Om du lånar en surfplatta av skolan laddar du ner denna app från "ApparJKPG".

Få hjälp med tangentbordsträning (ABC på PC)

ABC på PC är en lärresurs som hjälper dig att träna dina färdigheter i att använda tangentbordet.

Programmet finns endast tillgängligt för dator. Det finns redan nedladdat på en dator som lånas av skolan. Du hittar det genom att klicka på flaggan längst ner till vänster och skriva "ABC på PC".

Få hjälp med tangentbord som läser bokstavsljuden (ljudande tangentbord)

Ljudande tangentbord är en funktion som gör det möjligt att varje bokstavsljud, ord och mening läses upp när man skriver. Detta hjälper många elever i sitt skrivande. Vi har denna möjlighet på både iPad och dator.

Ljudande tangentbord för dator

 • ClaroRead - vår talsyntestjänst som finns i alla datorer som lånats av skolan. Tjänsten har även ljudande tangentbord.

Ljudande tangentbord för surfplatta

 • ClaroSpeak - En talsyntesapp som kan läsa upp texter med ett urval av naturliga röster. I appen finns ljudande tangentbord. Man får också tillgång till ett tangentbord med talsyntes som kan användas i alla skrivappar.
 • Appen laddas ner från vår lokala Appstore "ApparJKPG"

Skapa

Redigera rörlig bild (MS Foto, iMovie)

För redigering av rörlig bild/filmredigering på dator finns appen "Foto". På en surfplatta hänvisas till appen "iMovie".

Filmredigeringsprogram för dator

Appen Foto finns redan nedladdad på en dator som lånas av skolan. Du hittar den genom att trycka på flaggan längst ner på skrivbordet och sedan skriva "Foto".

Filmredigeringsprogram för surfplatta

På en surfplatta som lånas av skolan finns normalt iMovie redan installerad. Om så inte är fallet går du in i "Appar JKPG", söker fram appen. Sedan trycker du "installera".

Om iMovie på din surfplatta efterfrågar apple-ID - avinstallera appen och installera igen från "Appar JKPG".

Redigera ljud (Audio editor)

Utbildningsförvaltningen erbjuder tjänsten Audio editor som ljudredigeringsverktyg. Syftet med denna är att erbjuda möjligheter att jobba kreativt med ljud.

Du hittar Audio editor på följande sätt:

 1. Gå till inloggningssida för elever - se länk nedan
 2. Klicka på "SLI Creaza Muzzy"
 3. Logga in som elev
 4. Klicka på "Fler" i toppmenyn
 5. Rullist fälls ut - klicka på "Creaza"
 6. Under Audio editor - klicka på "Öppna verktyg"

Göra enklare animeringar (Cartoonist)

Utbildningsförvaltningen erbjuder tjänsten Cartoonist som animeringsverktyg. Syftet med denna är att erbjuda möjligheter att jobba kreativt med animering.

Du hittar Cartoonist på följande sätt:

 1. Gå till inloggningssida för elever - se länk nedan
 2. Klicka på "SLI Creaza Muzzy"
 3. Logga in som elev
 4. Klicka på "Fler" i toppmenyn
 5. Rullist fälls ut - klicka på "Creaza"
 6. Under Cartoonist - klicka på "Öppna verktyg"

Räkna

Göra beräkningar och diagram (MS Excel)

Utbildningsförvaltningen tillgängliggör beräknings- och diagramverktyget Excel. Syftet med appen är att underlätta datahantering och -bearbetning, till exempel beräkningar och skapande av diagram.

Excel för dator

Excel finns redan nedladdat på en dator som lånas från skolan. Du hittar det genom att klicka på flaggan längst ner till vänster på ditt skrivbord och skriva "Excel".

Excel för surfplatta

På en surfplatta kan du hämta ner Excel-appen via "Appar JKPG".

Senast granskad/publicerad: