Hur jobbar vi med säkerhet för dig med skyddade personuppgifter?

Här finns information om hur vi kan stödja och hjälpa barn och vuxna som har skyddade personuppgifter.

Ibland kan barn och vuxna hamna under hot. Ett sätt för samhället att stödja drabbade är att skydda deras personuppgifter. När detta händer har vi som jobbar inom förskole- och skolverksamheten ett ansvar för att stödja och hjälpa.

Vårt mål är att hantera huvuduppdraget som är att garantera en likvärdig förskole- och skolvistelse med hög kvalitet, samtidigt som vi arbetar aktivt och strukturerat med individens säkerhet.

Förskolans/skolans rutiner för samverkan och säkerhet

För att att nå målet ovan jobbar vi med särskilda rutiner för att upptäcka och stödja.

Några exempel på hur vi arbetar:

  • Vi undersöker löpande om det dykt upp nya beslut om skyddade personuppgifter.
  • När vi upptäcker nya beslut vill vi träffas och lägga upp en plan i dialog med den som är drabbad.
  • I planen vill vi titta till hela situationen i vardagen, för att göra den så trygg och säker som möjligt.

Hur kan vi hjälpas åt för att skydda dig och ditt barn?

Om du lever med skyddade personuppgifter och/eller har barn som gör det så vill vi i dialog med dig skapa den bästa möjliga situationen.

Några saker som är bra att veta:

  • Om du inte redan blivit kontaktad är det en stor hjälp om du omgående söker kontakt med din förskola/skola och berättar att du eller ditt barn har skyddade personuppgifter.
  • Du rekommenderas söka kontakt via kontaktlärare/mentor eller skolledare.
  • Vi kommer sedan vilja träffa dig för att föra en dialog om hur vi jobbar vidare för att skapa bästa möjliga situation tillsammans.