Internetfilter för datorer och surfplattor

Här finns information om det filter vi använder för att skydda barn och elever vid surfning på internet, varför vi har ett filter och hur det fungerar.

Varför använder vi ett filter?

När datorer och surfplattor används mer och mer i skolan finns ett behov av att säkra upp att enheterna först och främst används till skolarbete.

Skolan vill även verka för att elever i sin skolmiljö ska slippa att utsättas för porr- och spelsajter.

Filtret är slutligen till för att skydda kommunens IT-miljö mot olika typer av säkerhetshot i och med att en kombinerad filter- och brandväggsprodukt används.

Vad filtreras bort?

Det filter som kommunen använder gör att webbsidor som är kända för att innehålla porr, spel eller skadlig kod spärras och inte går att surfa på.

Utbildningsförvaltningen har även möjligheten att spärra hemsidor om vi upptäcker att de används på ett sätt som inte är i linje med skolans värdegrund.

Hur fungerar filtret?

Om du lånar en dator eller surfplatta från kommunen fungerar filtret både inom och utanför Jönköpings kommuns nätverk.

Filtret skyddar även för yttre attacker och ser till att datorn/surfplattan kan upprätthålla en säker anslutning till internet.

Trygg på nätet

Även om Jönköpings kommun har ett av marknadens bästa webbfilter finns det gränser för vad ett sådant filter kan åstadkomma. Det är även viktigt att föra en dialog om värderingar med våra barn och elever.

Inom utbildningsförvaltningen satsar vi därför på ett projekt för att stödja barn, elever och personal i att skapa trygghet på nätet. Det heter "Trygg på nätet". Läs mer via länken nedan.

Pedagog Jönköping: Om projektet Trygg på nätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Utbildningsförvaltningens IT- och digitaliseringsenhet

UBF-SAM-digitaliseringsenheten@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: