Utbildningsförvaltningens målbild och värdegrund

dsafd

Här beskriver vi utbildningsförvaltningens målbild och värdegrund, förvaltningens gemensamma strävan på lång sikt.

Vår värdegrund fungerar som en ledstjärna där våra kärnvärden beskriver vilka värderingar som ska leda våra medarbetare i vardagen. Utbildningsförvaltningens målbild utgår från Jönköpings kommuns Vision 2030.

Lärglädje hela vägen
Tillsammans ger vi framtidens världsmedborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Värdegrund och kärnvärden

Utbildningsförvaltningens värdegrund sammanfattas med tre ord, våra kärnvärden. De fungerar som en gemensam ledstjärna i vardagen och beskriver hur vi ska nå vår vision och hur vi tillsammans ska arbeta och vara, internt och externt.

Gemenskap
Genom en varm och välkomnande miljö främjar vi delaktighet, tillit och empati. Vi ser oss som en viktig helhet, där vi alla arbetar tillsammans.

Engagemang
Genom kunskap och kreativitet tar vi vara på varje individs förmågor och styrkor. Vi inspirerar till att lära, ta ansvar och utvecklas - varje dag, hela vägen.

Nytänkande
Genom att vara modiga, framåt och medvetna skapar vi samhällssmarta individer. Vi ger insikter, tankesätt och verktyg för att förstå och hantera vardagen och framtiden.

Senast granskad/publicerad: