search
Sök
menu
Meny

Barn & utbildning

För alla barn, elever och vuxna studerande i våra verksamheter är det avgörande att få känna trygghet och lust att lära. Det är personalens uppgift att inspirera och guida, förmedla värderingar om respekt för alla och att ha fokus på måluppfyllelse.

Den nya samlade elevhälsan har en ny roll i att samverka med pedagoger i skolan för att ge alla barn och elever de bästa förutsättningar – med hjälp av lärmiljö, metoder och verktyg.

Alla förskolor, familjedaghem och skolor, såväl kommunala som fristående, hittar du via kartor och A-Ö-listor under respektive skolform.

Vi utvecklar e-tjänster för dig som är vårdnadshavare. Tjänsterna når du via "Inloggning till Vklass och barnwebben" under rubriken e-tjänster.

Inom vuxenutbildningen kan man söka ett 20-tal olika yrkesutbildningar, en mängd studieförberedande kurser på gymnasienivå, utbildning i svenska för invandrare m.m.

Så kontaktar du Jönköpings kommun

Via kontaktcenter får du enkelt och snabbt kontakt med kommunen. Du kan besöka dem på Juneporten eller ringa 036-10 50 00.