Ansökan och uppsägning av plats i förskola och pedagogisk omsorg/ familjedaghem

Här hittar du information om hur du ansöker om barnomsorgsplats, säger upp platsen, om köregler, introduktion, avgifter med mera.

Ansök i god tid

För att få en plats är det viktigt att börja med ansökan, först därefter kan ditt barn bli erbjuden en plats. Ditt barn har rätt till plats från och med att barnet fyller 1 år. För att underlätta vår planering är det bra att ansöka i god tid, minst 4 månader innan ert önskade startdatum. Du kan som tidigast söka 9 månader före önskat startdatum.

Ansökan vid skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte göra ansökan via webben. I stället ber vi dig att ringa kontaktcenter. Du får då hjälp med hur du ska göra för att ansöka om förskoleplats.

Ansök till fristående förskola eller familjedaghem

Fristående förskolor och familjedaghem kan ha riktlinjer som avviker från kommunen riktlinjer. Du ansöker om plats genom att ta kontakt med aktuell fristående förskola eller familjedaghem:

Fristående förskolor

Pedagogisk omsorg, familjedaghem

Kontaktpersoner för frågor om plats

Det finns kontaktpersoner som hjälper dig i frågor som gäller placering, tider, schema och vid olika förändringar för din barnomsorg.

Kontaktpersoner för frågor om plats i förskola och pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgifter

Avgiften för förskola/familjedaghem baseras på hushållets samlade bruttoinkomst per månad. Därför är det viktigt att du anmäler din inkomst till oss. Via länken nedan kan du läsa mer om avgiften, hur de räknas ut och var du fyller i dina inkomstuppgifter.

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg eller familjedaghem

Köregler

Barnets födelsedatum är ködatum
Som ködatum gäller barnets födelsedatum. Om det finns äldre syskon i familjen så gäller det äldsta syskonets födelsedatum (dock endast syskon i förskoleålder).

Erbjudande om plats

Målet är att ditt barn ska erbjudas plats på önskat datum. Erbjudande om plats skickas till dig via sms och e-post.  

Godkänn platsen inom en vecka
När du fått erbjudande om plats ska båda vårdnadshavarna logga in med e-legitimation eller mobilt bank-id på Barnwebben för att godkänna platsen. Där kan du även ändra inkomstuppgifter och annat. Vi vill att du svarar på erbjudandet inom en vecka. Om du inte svarar inom den tiden erbjuds platsen någon annan och ditt barn tas bort ur kön.

Om du inte får ditt förstahandsval

  • När du tackar ja till erbjuden plats tas ditt barn bort ur kön.
  • Om du som vårdnadshavaren önskar en annan förskola för ditt barn, kan du göra en ny ansökan via Barnwebben.
  • Tackar du nej till platsen tas ditt barn bort ur kön.

Introduktion

Varje barn ska tillsammans med vårdnadshavare få en god introduktion i förskolan. Under introduktionen i förskolan arbetar vi med att skapa goda relationer för en trygg övergång mellan hem och förskola.

Tiden för introduktion kan variera i längd men tar vanligtvis en till två veckor. Den första tiden under introduktionen förväntas du som vårdnadshavare tillbringa en hel del tid tillsammans med ditt barn på förskolan. Hur tiden disponeras anpassas efter barnets behov.

De två första veckorna är avgiftsfria (gäller inte vid byte av avdelning eller förskola).

Säga upp plats, uppehåll samt kvälls-, natt- och helgomsorg

Uppsägning av plats

När barnet inte längre behöver sin plats i förskola/familjedaghem ska platsen sägas upp. Detta ska göras 1 månad innan barnet beräknas sluta.

Avgift tas ut under uppsägningsperioden oavsett om barnet utnyttjar platsen eller inte.

Du säger upp platsen på Barnwebben.

Inloggning till Barnwebben Länk till annan webbplats.

Uppehåll

Om barnet under en period inte nyttjar sin plats, till exempel på grund av vårdnadshavares ledighet, får platsen behållas. Detta gäller dock en period om längst 2 månader. Under sommarperioden godkänns dock 3 månaders uppehåll.

Avgift tas ut under uppehållet.

Ansökan och uppsägning av kvälls-, natt- och helgomsorg

Du som arbetar obekväm arbetstid kan ansöka om kvälls-, natt- och helgomsorg. Läs mer om vem som har rätt till denna omsorg samt hur ansökan och uppsägning om plats går till.

Kvälls-, natt- och helgomsorg

Vanliga frågor och svar

Ansökan, svarstider och placering

När och hur ansöker jag om förskola/fritidshem för mitt barn?

Du som vårdnadshavare skickar in köanmälan minst fyra månader innan du önskar få en plats till förskola eller fritidshem för ditt barn.

Ansökan gör du på Jönköpings kommuns webbplats om förskoleplats alternativt fritidshem.

Jag ska flytta till kommunen och vet inte hur jag ansöker om förskoleplats.

Du kan logga in på Barnwebben och göra en ansökan.

Hur fungerar det med ködatum?

Det är barnets födelsedatum som är ködatum. För att i största möjligaste mån kunna erbjuda syskon plats på samma förskola eller samma pedagogiska omsorg så placeras barnen i ”köordning” utifrån det äldsta förskolebarnets födelsedatum.

När får jag besked om placering för mitt barn?

Du får besked inom en till tre månader innan önskad start, beroende på när och var du söker plats för ditt barn. Kontakta din administratör om du vill veta mer.

Vilken plats har jag i kön?

Det beror på var du söker om placering för ditt barn, så kontakta din administratör för att få svar.

Jag har fått platserbjudande, men vet inte hur jag tackar ja.

Följ länken som du har fått och logga in med ditt BankID. Om länken inte fungerar hittar du erbjudandet genom att logga in på Barnwebben för vårdnadshavare.

Har du tekniska problem med att svara på erbjudandet, kontakta din administratör.

Jag har uppdaterat inkomsten men får ändå påminnelse om att uppdatera inkomsten.

Detta kan hända om vi inte har hunnit ladda ned din inkomst från systemet innan påminnelse gick ut.

Mitt barn fick inte plats på den förskola vi önskade, men jag har godkänt placeringen på vårt andrahandsval. Står mitt barn kvar i kön?

När ditt barn erbjudits plats och du som vårdnadshavare har godkänt placeringen står ditt barn inte kvar i kön. Du kan göra en ny ansökan på Barnwebben om du önskar en annan förskola för ditt barn.

Hur och när sker placeringar av barn?

Förskoleplacering sker utifrån en så kallad närhetsprincip. Det innebär att barn erbjuds placering i en förskola i närområdet.

Placering av barn där vårdnadshavare har ansökt om ny förskoleplats för sitt barn sker under hela året.

Omplacering av barn mellan förskolor och förskoleområden i samma närområde sker endast i augusti och januari. En omplacering är när en vårdnadshavare aktivt har sökt annan förskola till sitt barn än den de först godkänt. Omplaceringen utgår från barnets eller äldsta syskonets födelsedatum, om syskonet är i förskoleåldern. Barnet placeras enligt närhetsprincipen.

När ett barn byter närområde och vårdnadshavarna väljer att ansöka till annan förskola är omplacering möjlig andra månader än januari och augusti.

Barn vars placering upphör till exempel om en avdelning stängs har högsta prioritet till placering. Placering utgår från närhetsprincipen.

Inkomst

Hur uppdaterar jag min inkomst?

När du loggar in på Barnwebben ska du lämna inkomst på båda i hushållet (det räcker att en av er fyller i uppgifterna för båda i hushållet). Tjänar hushållet över inkomsttaket kan du kryssa i att ni accepterar maxtaxa. Du behöver då inte uppge din inkomst (aktuellt belopp står i Barnwebben).

Barnwebben kan vara svår att använda i telefonen. Det är lättare på en dator. Kontakta din administratör och be om en blankett om du inte kan lämna informationen på webben.

Om inkomsten är oregelbunden, vilken inkomst ska jag ange och hur räknar jag ut ett snitt?

Du får fram snittlönen genom att exempelvis ta inkomsten för de fyra senaste månaderna (innan skatt) och dela med fyra. Alternativet är att du delar hela årets lön på 12.

Faktura

Vi vill ha delad faktura – hur gör vi?

Det går bra att dela på fakturan, förutsatt att ni är folkbokförda på olika adresser. Kontakta Kontaktcenter för att få en blankett för att ansöka om delad faktura eller kontakta er administratör.

Varför får jag en faktura för hela månaden när mitt barn inte varit på plats i förskolan den senaste tiden?

Du betalar för förskoleplatsen tolv månader om året, oavsett om ditt barn är där eller inte. Vill du inte ha förskoleplatsen kvar, loggar du in på Barnwebben och säger upp platsen. Uppsägningtiden är en månad.

Närvarotider

Vilka regler gäller för närvarotider?

Barnets schema på förskolan bygger på dina arbets-/studietider samt resväg.

Vad gäller för inskolning/introduktion?

Introduktionsperioden är två veckor med start det datum som du har fått på placeringsbeslutet.

Vad gäller för mig som är föräldraledig eller arbetssökande?

Du har rätt till 15 timmar per vecka vid föräldraledighet och arbetslöshet. Är ditt barn under 3 år betalar du som vanligt för 15 timmar. För barn som är över 3 år (brytet är alltid i augusti och inte på födelsedagen) är 15 timmar avgiftsfritt. Förskolan brukar ha tre olika valalternativ på hur de 15 timmarna kan fördelas under veckan.

Vad gäller för mig som är sjukskriven?

Kontakta din administratör om du vill veta mer.

Övrigt

Jag bor i en grannkommun, får mitt barn gå i förskola i Jönköping?

Barn som är folkbokförda i annan kommun placeras utifrån närhetsprincipen. Ett barn har rätt att tas emot i en förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än hemkommunen om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. Kommunen hämtar in yttrande, upprättar avtal inför beslut i samråd med berörd kommun.

Även barn som inte har särskilda skäl får tas emot i en annan förskola om barnets vårdnadshavare önskar det. För ett barn som inte har särskilda skäl är det en möjlighet men inte en rättighet att då tas emot.

Senast granskad/publicerad: