Ansökan och uppsägning av plats i förskola och pedagogisk omsorg/ familjedaghem

Här hittar du information om hur du ansöker om barnomsorgsplats, säger upp platsen, om köregler, inskolning, avgifter med mera.

Ansök i god tid

För att få en plats är det viktigt att börja med ansökan, först därefter kan ditt barn bli erbjuden en plats. Ditt barn har rätt till plats från och med att barnet fyller 1 år. För att underlätta vår planering är det bra att ansöka i god tid, minst 4 månader innan ert önskade startdatum. Du kan som tidigast söka 9 månader före önskat startdatum.

Ansökan och uppsägning av dygnet runt-förskola

Plats i dygnet runt-förskola erbjuds i mån av plats. Omsorg på obekväm tid omfattas inte av garanti av plats inom 4 månader. Om du ska söka plats i dygnet runt-förskola behöver du styrka omsorgsbehovet på obekväm tid med anställningsintyg och arbetsschema för vårdnadshavare i gemensamt hushåll.

Om behovet av omsorg på kväll, natt eller helg upphör och det endast finns behov under dagtid kan barnet komma att prioriteras till plats på en annan förskola. Om det finns önskemål om placering tar vi hänsyn till detta.

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga får behålla platsen enligt gällande regler för allmän förskola. Uppsägningstiden är 1 månad. Plats som inte utnyttjas på obekväm tid under 2 månader räknas som uppsagd.

Ansökan vid skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ska göra ansökan vi webben. I stället ber vi dig att ringa Kontaktcenter, tfn 036-10 50 00. Du får då hjälp med hur du ska gå göra för att ansöka om förskoleplats.

Ansökan och riktlinjer fristående förskolor/ familjedaghem

Fristående förskolor och familjedaghem kan ha riktlinjer som avviker från kommunen riktlinjer. Du ansöker om plats genom att ta kontakt med aktuell fristående förskola/familjedaghem. Kontaktuppgifter finns under menyn "Förskolor A-Ö" respektive "Pedagogisk omsorg/familjedaghem efter geografiskt område".

Avgifter

Avgiften för förskola/familjedaghem baseras på hushållets samlade bruttoinkomst per månad. Därför är det viktigt att du anmäler din inkomst till oss. Via länken nedan kan du läsa mer om avgiften, hur de räknas ut och var du fyller i dina inkomstuppgifter.

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg eller familjedaghem

Köregler

Barnets födelsedatum är ködatum
Som ködatum gäller barnets födelsedatum. Om det finns äldre syskon i familjen så gäller det äldsta syskonets födelsedatum (dock endast syskon i förskoleålder).

Förtur om ni flyttar och redan har plats
Barn som flyttar till nytt bostadsområde inom kommunen och som redan har plats i förskoleverksamhet prioriteras till plats inom det nya bostadsområdet.

Förtur om dagbarnvårdare slutar eller förskolan stängs
Barn som har plats hos en dagbarnvårdare som slutar eller på en avdelning som stängs prioriteras till ny plats.

Erbjudande om plats

Målet är att ditt barn ska erbjudas plats på önskat datum. Erbjudande om plats skickas till dig via sms och e-post.  

Godkänn platsen inom en vecka
När du fått erbjudande om plats ska båda vårdnadshavarna logga in med e-legitimation eller mobilt bank-id på Barnwebben för att godkänna platsen. Där kan du även ändra inkomstuppgifter och annat. Vi vill att du svarar på erbjudandet inom en vecka. Om du inte svarar inom den tiden erbjuds platsen någon annan men du står fortfarande kvar i kön.

Om du inte får ditt förstahandsval

  • Om barnet erbjuds ditt andra eller tredjehandsalternativ inom det förskoleområde där du har ditt förstahandsalternativ och du tackar ja, försvinner de övriga alternativen.

  • Om barnet erbjuds plats inom annat förskoleområde och du tackar ja står barnet endast kvar i kö till ditt förstahandsalternativ.

  • Om du tackar nej till platsen tas anmälan bort ur kön.

Inskolning

Under inskolningen ska barnet lära sig att känna sig trygg i den nya miljön och med nya människor. Inskolningen ska vara en bra start för både ditt barn, dig själv och för dem som ska ansvara för ditt barn. Det är därför viktigt att låta inskolningen ta lite tid.

Inskolningsperioden kan variera i längd, men tar ofta 1-2 veckor. Du bör räkna med att tillbringa en hel del tid tillsammans med ditt barn på förskolan i början av inskolningen.

De två första veckorna är avgiftsfria (gäller inte vid byte av avdelning eller förskola).
 

Uppsägning av plats

När barnet inte längre behöver sin plats i förskola/familjedaghem ska platsen sägas upp. Detta ska göras 1 månad innan barnet beräknas sluta.

Avgift tas ut under uppsägningsperioden oavsett om barnet utnyttjar platsen eller inte.

Du säger upp platsen på Barnwebben.

Inloggning till Barnwebben Länk till annan webbplats.

Uppehåll

Om barnet under en period inte nyttjar sin plats, till exempel på grund av vårdnadshavares ledighet, får platsen behållas. Detta gäller dock en period om längst 2 månader. Under sommarperioden godkänns dock 3 månaders uppehåll.

Avgift tas ut under uppehållet.

Undantag ifrån denna regel gäller för familjer med hemmavarande syskon som är mellan 0-1 år, läs mer under rubriken "Minska risken för spridning av RS-virus".

Minska risken för spridning av RS-virus

Just nu råder kraftig spridning av RS-virus vilket kan vara allvarligt för spädbarn. Familjer med hemmavarande syskon som är mellan 0-1 år kan därför ha äldre syskon hemma från förskolan längre än två månader utan att platsen i förskola upphör.

Läs mer om RS-virus (1177.se) Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: