search
Sök
menu
Meny

Backamo förskola

Backamo förskola ligger naturskönt i Bankeryd, med närhet till vättern och skogs- och strövområden. Det centrala läget ger oss tillgång till service av olika slag, bl.a. bibliotek och gymnastiksal.

Utemiljön är uppdelad i två gårdar där lekredskapen är anpassade för yngre respektive äldre barn. Här finns gott om plats att cykla, klättra och röra sig. Det finns också pulkabacke och grillplats, samt planterade bärbuskar och fruktträd.

Förskolan har eget tillagningskök med kock som lagar frukost, lunch och mellanmål till barnen varje dag.

Vi tror på det kompetenta barnet som utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn. Teamwork helt enkelt.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation vill vi lyfta varje enskilt barn men även visa på den kompetens som barngruppen skapar.

Barnens skall bli delaktiga i sitt eget lärande genom motiverande och inspirerande förskollärare som lockar fram barnens inneboende kreativitet, samtidigt som vi hjälper dem att möta en föränderlig värld med handlingskraft och god självkänsla.

Flickor och pojkar ska bemötas jämlikt utifrån sina behov och intressen som individ. Likheter och olikheter ska mötas i ett öppet och tillåtande klimat där man vågar vara sig själv.

Vi vill ha en välkomnande miljö där barn, föräldrar, pedagoger och besökare känner sig välkomna. Det ska kännas bra att komma hit för alla.

Välkomna till Backamo förskola!

Våra avdelningar

På förskolan finns två arbetslag med ett nära samarbete kring barnen. Vi hjälps åt med öppning och stängning mellan avdelningarna.

Backamo förskola består av tre avdelningar: Fjäril röd och Fjäril blå där de mindre barnen går och Ängen där de äldre barnen går. Lokalerna är ljusa och luftiga med högt i tak och med goda ytor för lek och aktivitet. De är väl anpassade för en varierad och genomtänkt verksamhet. I våra ateljéer ägnar vi oss åt skapande i olika former.

Grön Flagg på Backamo förskola

Backamo förskola är via Stiftelsen Håll Sverige Rent certifierad Grön Flaggförskola.

"Grön Flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbarutveckling i såväl undervisning som daglig drift.
Arbetssättet i Grön Flagg bygger på att alla, både personal och barn/ungdomar, bidrar till arbetet för hållbar utveckling."
(Källa: www.hsr.se, 2011)

Backamo förskola blev i juli 2011 godkända som Grön Flaggförskola efter avslutat arbete med Grön Flagg målet "Livstil och hälsa"! Vi har sedan dess arbetat vidare med fler teman som grund i vår verksamhet.

FFS - Forum för samverkan på Backamo förskola

På Bankeryds förskoleområde finns ett forum där vårdnadshavare och förskolechef möts.

I forumet diskuteras olika frågor och vi tar emot förslag och synpunkter för att vår verksamhet skall utvecklas ännu mer.

FFS sammanträder 1 gång per termin mellan kl.18.00-19.00. Förskolechefen bjuder in och välkomnar alla vårdnadshavare som vill vara delaktiga att närvara vid mötesstillfällena.

Kontakta oss

Backamo förskola
Odlingsvägen 1
564 36 Bankeryd

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Tomas Brusberg

036-10 71 31 (mobil anknytning)

Skoladministratör

Rose-Marie Lundin

036-10 81 40

Specialpedagog

Caroline Oltmans

036-103905

Kock

Jeni Dade

036-10 27 93

Placeringsassistent

Karin Nordberg

036-10 66 18

Avdelningar

  • Ängen, telefon 036-10 27 95, 0739-31 39 66
  • Fjärilen blå, telefon 036-10 27 96, 0739-58 28 11
  • Fjärilen röd, telefon 036-10 27 97, 0739-31 41 36