Bofinkens förskola

Utegården på Bofinkens förskola.

Välkommen till Bofinkens förskola! Vi är en förskola som finns på Råslätt, ett bostadsområde söder om centrala Jönköping.

På Bofinkens förskola finns en yngrebarnsavdelning, Nyfiken och en äldrebarnsavdelning, Äventyret. Äventyret är ett storarbetslag vilket innebär att man arbetar fler pedagoger och fler barn i samma grupp.

Bofinkens förskola ingår i Råslätts Förskoleområde tillsammans med Domherren, Grankullen 1, 2 och 3, Gulsparven, Rödhaken samt Talgoxens förskola. Grankullen 1, 2 och 3 är belägna på Grästorp, ett område några minuter från Råslätt.

Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ha tillit till sin egen förmåga och få lära och utvecklas tillsammans med andra barn i inbjudande lärmiljöer såväl inom- som utomhus. Alla är vi olika och tillsammans blir det en tillgång.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Just nu arbetar vi med följande utvecklingsområden:

  • Språkutveckling
  • Tillgänglig lärmiljö

Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ha tillit till sin egen förmåga och få lära och utvecklas tillsammans med andra barn. Alla är vi olika men tillsammans blir det en tillgång. Vi vill utveckla olika förmågor genom att skapa inbjudande miljöer. Det ska finnas ett rikt utbud av material, som ska vara inspirerande och som stimulerar till lek och undersökande, experimenterande och utforskande. Vi lär ihop med andra!

Diskrimineringslagen och Skollagen gör gällande att alla barn ska vara trygga i förskolan. Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet – en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling. Omsorgen vi har om varje barn bygger upp tilliten och lägger grunden för trygga och utvecklande relationer mellan pedagoger och barn. Varje barn möts av engagerade och kunniga pedagoger som visar intresse för att lära känna barnet och dess familj. Detta bildar utgångspunkten för pedagogernas
möjligheter att stödja, stimulera och utmana barnens initiativ till interaktion, medomgivningen och utforskning av omvärlden

Du som vårdnadshavare

På Råslätts förskoleområde erbjuder vi följande forum för samverkan mellan förskola och hem.

  • Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning
  • Föräldramöten/ drop-in
  • Utvecklingssamtal som vi erbjuder minst en gång per år
  • Familjefest vid temaavslutning

En viktig del av utvärderingen är den kommungemensamma brukarenkäten som genomförs varje läsår. Där får vårdnadshavare, via en webbenkät, svara på frågor om hur de upplever verksamheten.

Avdelningar

Nyfiken, yngrebarnsavdelning

Äventyret, äldrebarnsavdelning

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

En stimulerande arbetsplats
Att arbeta inom förskolan är fantastiskt, stimulerande och utmanande. För att ge våra barn de allra bästa förutsättningar i sin utveckling och lärande har vi en tydlig vision och gemensamma prioriterade mål på hela enheten. Hos oss på Råslätts förskoleområde får du uppleva nya spännande utmaningar tillsammans med barnen varje dag och här har du en viktig uppgift att bidra till trygga, nyfikna och glada barn.

Att växa som pedagog
För oss på Råslätts förskoleområde är det viktigt att våra medarbetare får växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Som ny pedagog på enheten får du en tydlig introduktion i hur vi arbetar och är du nyutbildad får du en mentor. Därutöver har varje medarbetare medarbetarsamtal som dokumenteras och följs upp år från år. Tillsammans med rektorn sätter vi upp dina mål för året. Hos oss får du ständigt utvecklas och utmanas i ditt lärande och vara med och skapa en förskola som ger möjligheter till en utveckling och ett lärande för framtida kompetenser för alla i organisationen.

Arbetslag med motiverade kollegor
Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med andra motiverade och engagerade kollegor. Arbetslaget har en och en halv timmes gemensam planeringstid per vecka. Den enskilde medarbetaren har, beroende på tjänst och tjänstgöringsgrad, en och en halv timmes reflektions-/dokumentationstid per vecka.

Kontakta oss

Bofinkens förskola
Kärrhöksgatan 32
556 12 Jönköping

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Jessica Frode

036-10 80 81

Biträdande rektor

Camilla Holtz

036-10 81 26

Biträdande rektor

Sanna Höglund

036-10 81 46

Specialpedagog

Gun Lusth

036-10 54 06

Handläggare

Lotta Åkersten

036-10 81 98

Handläggare

Cathrine Bergström

036-10 81 51

Logoped

Karina Sjöndin Kall

036-10 20 10

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: