search
Sök
menu
Meny

Kohagens förskola

Vi tror på det kompetenta barnet som utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn. Teamwork helt enkelt. Det ska vara tryggt, lärande och roligt för alla att vara här. 

Kohagens förskola ligger i centrala Öxnehaga med närhet till skog och natur.

På vår förskola finns fem avdelningar: Tre avdelningar för barn 3-5 år och två avdelningar för barn 1-3 år.

Vi strävar efter ett öppet klimat mellan personal, barn och föräldrar.

På Kohagens förskola arbetar alla tillsammans för barnens bästa med ett positivt förhållningssätt som grund.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation vill vi lyfta varje enskilt barn men även visa på den kompetens som barngruppen skapar.  

Barnens skall bli delaktiga i sitt eget lärande genom motiverande och inspirerande förskollärare som lockar fram barnens inneboende kreativitet, samtidigt som vi hjälper dem att möta en föränderlig värld med handlingskraft och god självkänsla. 

Flickor och pojkar ska bemötas jämlikt utifrån sina behov och intressen som individ. Likheter och olikheter skall mötas i ett öppet och tillåtande klimat där man vågar vara sig själv.

Vi vill ha en välkomnande miljö där barn, föräldrar, pedagoger och besökare känner sig välkomna. Det ska kännas bra för alla att komma till oss.

Våra ledord

Våra ledord är att förskolan ska vara;

 • trygg
 • lärande
 • rolig.

Öxnehaga förskoleområde

Kohagens förskola ingår i Öxnehaga förskoleområde som består av:

 • Kohagens förskola
 • Kalvhagens förskola
 • Gethagens förskola
 • Oxhagens förskola

Alla Öxnehaga förskolor arbetar temainriktat med projektet skogen. Lärandet utgår efter barnens intresse och gemensamma reflektioner.

Kontakta oss

Du hittar oss på
Kohagsgatan 119
561 49 Huskvarna

Avdelningar

 • Björnen 3-5 år, telefon 036-10 76 62
 • Igelkotten 3-5 år, telefon 036-10 76 66
 • Masken 1-3 år, telefon 036-10 76 61
 • Snigeln 1-3 år, telefon 036-10 76 61
 • Älgen 3-5 år, telefon 036-10 76 64

Kök, telefon 036-13 78 42

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Charlotte Sundqvist

036-10 24 13

Biträdande förskolechef

Johan Sandberg

036‑10 26 13

Specialpedagog

Dilber Bulut

036-10 22 18

Specialpedagog

Lena Boström

036-10 70 84