search
Sök
menu
Meny
Sök

Kohagens förskola

En låg byggnad i bakgrunden, enplanshus. I förgrunden en stor gräsyta med klätterredskap och gungställning.

Det ska vara tryggt, lärande och roligt att vara på Kohagens förskola. Vi tror på det kompetenta barnet som utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn.

Vi vill skapa en trygg, rolig och lärorik verksamhet för ditt barn! Kohagens förskola ligger i centrala Öxnehaga med närhet till skog och natur. Vi strävar efter ett öppet klimat mellan personal, barn och vårdnadshavare och en välkomnande miljö för alla. Arbetet fokuseras på att stimulera till samspel, kommunikation, trygghet och självständighet efter varje barns behov och förutsättningar. Teamwork helt enkelt.

På förskolan finns fem avdelningar för barn 1-5 år.

Kohagens förskola ingår i Öxnehaga förskoleområde som består av Kalvhagens förskola, Gethagens förskola, Oxhagens förskola och Kohagens förskola.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Våra ledord är trygg, lärande och rolig. På Kohagens förskola arbetar vi tillsammans för barnens bästa med ett positivt förhållningssätt som grund. Med hjälp av pedagogisk dokumentation vill vi lyfta varje enskilt barn men även visa på den kompetens som barngruppen skapar.

Barnen ska bli delaktiga i sitt eget lärande genom motiverande, inspirerande förskollärare och barnskötare som lockar fram barnens inneboende kreativitet, samtidigt som vi hjälper dem att möta en föränderlig värld.

Flickor och pojkar ska bemötas jämlikt utifrån sina behov och intressen som individ. Likheter och olikheter ska mötas i ett öppet och tillåtande klimat där man vågar vara sig själv.

Du som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare inbjuds flera gånger om året att delta i samtal, möten och forum kring ditt barn. Du är alltid välkommen att lämna tankar och idéer om hur vi kan göra förskolan ännu bättre, dina synpunkter är viktiga.

Avdelningar

På Kohagens förskola finns fem avdelningar för barn 1-5 år.

Masken, 1-3 år
Snigeln, 1-3 år
Björnen, 3-5 år
Igelkotten, 3-5 år

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Kohagens förskola
Kohagsgatan 119
561 49 Huskvarna

Avdelningar

  • Masken 1-3 år, telefon 036-10 76 61
  • Snigeln 1-3 år, telefon 036-10 76 61
  • Björnen 3-5 år, telefon 036-10 76 62
  • Igelkotten 3-5 år, telefon 036-10 76 66

Kök, telefon 036-13 78 42

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Charlotte Sundqvist

036-10 24 13

Biträdande rektor

Jenny Holmgren

036‑10 34 83

Specialpedagog

Lena Boström

036-10 70 84

IT-pedagog

Elisabet Berglund

036-10 76 64

Specialpedagog

Anna Sjöberg

036-10 22 18