search
Sök
menu
Meny

Lerhagens förskola

Lerhagens förskola med sina sju avdelningar, ligger lungt beläget precis vid skogskanten på västra sidan av Jönköping.

Byggnaden sedd utifrån.

Vi på Lerhagens förkola strävar efter att barnen ska få en trygg, rolig och lärorik tid hos oss.

Miljön på Lerhagens förskola är föränderlig utifrån barnens behov och intressen. Våra lokaler är stora ljusa med gott om plats för lek, utveckling och lärande.

På Lerhagens förskola har vi tillgång till tre olika gårdar. En stor gård för de äldsta barnen, en gård för de yngsta och en gemensam inhängnad skogsdel. 

Lerhagens förskola är en av fyra förskolor som ingår i Bymarkens förskoleområde.  Övriga förskolor är:

  • Hisingstorps förskola
  • Hisingsängens förskola
  • Vätterslunds förskola

Vår gemensamma vision
"Bymarkens förskolor - en mötesplats som skapar lust att leka och lust att lära!"

Våra fyra hörnstenar

 

Lek, Lärande och samspel  har en stor betydelse i vår förskola. På Lerhagens förskola arbetar vi utifrån fyra hörnstenar. Det innebär att vi i vårt dagliga arbete fokuserar lite extra på :

Glädje
Glädje på Lerhagens förskola innebär att barnen ska komma till förskolan och känna sig trygga, välkomna och bemötta av en lustfylld, lärande miljö.

Detta gör vi genom att vara lyhörda närvarande pedagoger skapar vi en glädjefylld plats för både barn och vuxna.

Lek
Lek på Lerhagens förskola innebär att leken är betydelsefull för barnens utveckling.

Detta gör vi genom att vi har en föränderlig miljö efter barnens behov och önskemål. Alla barn har rätt att leka, vara glada, trygga och delaktiga på vår förskola.

Delaktighet och inflytande
Inflytande på Lerhagens förskola innebär att barnen har möjlighet att påverka innehållet i sin vardag på förskolan.

Detta gör vi genom att pedagogerna lyssnar, tolkar och tar tillvara barnens initiativ och behov.

Delaktighet på Lerhagens förskola innebär att pedagogera planerar verksamheten efter barnens intresse och behov.

Detta gör vi för att barnen ska få en meningsfull och lustfylld tillvaro på förskolan.

Utforskande
Utforskande på Lerhagens förskola innebär att barnen får möjlighet att utforska sin omvärld och tillägna sig nya erfarenheter genom att våga pröva.

Detta gör vi genom att vi pedagoger ger barnen utmaningar och är ett stöd i deras utforskande, vi är medforskande inspirerande pedagoger

Samarbete med föräldrar

För oss är det viktigt att ni som föräldrar känner er trygga med att lämna era barn hos oss. Ett bra samarbete mellan förskola och hem ger oss goda förutsättningar att nå våra mål.

Om ni vill besöka vår förskola ring gärna oss för att bestämma en passande tid. 

Trygghet och likabehandling

All verksamhet skall genomsyras av respekt för människor och människors integritet. Alla har ett personligt ansvar för att förskolan genomsyras av ärlighet, öppenhet och respekt för andra. En verksamhet där barn upplever meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet främjar vänskap och förebygger kränkningar. I sådana miljöer växer självförtroende, respekt och tolerans.

Mål

  •  Barnet ska känna sig trygg i förskolan.
  •  Barnet ska inte bli utsatt för diskriminering eller någon form av kränkande behandling.
  •  Alla barn ska känna sig delaktiga och ha inflytande.

Kontakta oss

Lerhagens förskola
Björnebergvägen 62
554 48 Jönköping

Avdelningar

  • Eken, Kastanjen, Björken, telefon 036-12 19 26
  • Kotten, Igelkotten, telefon 036-12 19 21
  • Snigeln, Ekorren, telefon 036-12 19 27

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Lotta Fagerberg

036-10 76 10

0727-25 18 38


Köket

036-12 19 24

Specialpedagog

Kristina Rüetschi

0705-407417