search
Sök
menu
Meny

Månsarps förskola

Månsarps förskola med närhet till natur och inbjudande utomhusmiljö har fem olika avdelningar från 1- 5 år.

 • Vi prioriterar leken och att barnen får en trygg och stimulerande tid hos oss.
 • Vi arbetar för att barnen visar nyfikenhet, kreativitet och att de utvecklas efter sina förutsättningar.  

Våra avdelningar

På Månsarps förskoleområde finns det två småbarnavdelningar och tre syskonavdelningar.

På avdelningarna Tusenfotingen och Ekorren finns barn från 1-3 år. Förskoleavdelningarna Sländan, Pandan och Bävern har barn från 3-5 år.

Värdegrund

Månsarps förskoleområdes värdegrund ska genomsyra hela verksamheten och gälla för alla barn, elever och personal. Föräldrarådet är med och beslutar om värdegrunden och ordningsreglerna.

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten.
Lpfö 98/2010

Vi vill att alla ska känna trygghet, glädje och lust att lära. En förutsättning för detta är vår gemensamma värdegrund.

Det vet vi när:

 • Vi känner gemenskap.
 • Vi trivs och har roligt tillsammans.
 • Vi tröstar, hjälper och visar varandra omtanke.
 • Vi arbetar mot gemensamma mål.

 • Alla lika mycket värda.
 • Alla känner samhörighet.
 • Man får vara den man är.
 • Vi är jämställda.
 • Alla känner sig sedda.
 • Vi reagerar snabbt på bråk och mobbning.

 • Vi visar respekt.
 • Vi visar hänsyn.
 • Vi är vänliga och trevliga.
 • Vi lyssnar på och visar intresse för varandra.
 • Vi ger varandra arbetsro.
 • Vi följer gemensamma beslut.

 • Vi tar ansvar.
 • V ansvarar för våra handlingar.
 • Vi är rädda om egna och gemensamma saker, samt den gemensamma miljön.
 • Vi gör vårt bästa genom att ta ansvar för vårt lärande.
 • Vi är goda kompisar och arbetskamrater.


Kontakta oss

Avdelningar

 • Bävern, telefon 036-10 39 42, 072-598 90 63
 • Ekorren, telefon 036-10 38 61, 072-598 90 76
 • Pandan, telefon 036-10 38 37, 072-598 90 77
 • Sländan, telefon 036-10 38 57, 072- 598 90 74
 • Tusenfotingen, telefon 036-10 39 34, 070-598 920 82

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Ann Bolin

036-10 38 33

072-240 27 48

Skolsköterska

Ann Louise Ejebring

036-10 38 67

0725-18 73 16

Personalrum/Arbetsrum


036-10 38 41

Skolmåltid

Eva-Lotte Lyck

036-10 38 46
072-511 07 46

Vaktmästare

Jonny Hansson

036-10 38 50

0706-83 59 24