search
Sök
menu
Meny
Sök

Månsarps förskola

Månsarps förskola sedd utifrån. 

Månsarps förskola är naturskönt belägen i de södra delarna av kommunen. Vi prioriterar leken och att barnen får en trygg och stimulerande tid hos oss.

Våra stora, välplanerade gårdar gränsar till natur och strövområden och erbjuder barnen fina möjligheter till lek- och rörelseglädje i en lummig utomhusmiljö. Vår inomhusmiljö präglas av tillgängliga, rymliga och ljusa lokaler. Varje avdelning har ett flertal rum vilket möjliggör undervisning i mindre grupper. Förskolan har fem avdelningar, två avdelningar för barn i åldrarna 1-3 år och tre avdelningar för barn i åldrarna 3-5 år.

Enheten innehåller såväl förskola som skola. Det möjliggör samverkan och samarbete mellan de olika skolformerna på alla plan. Det nära samarbetet utgör grunden för en helhetssyn på undervisning och utbildning, från 1-åringen till 12-åringen.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Trygghet och trivsel
På Månsarps förskola arbetar vi dagligen med målsättningen att alla barn ska känna trygghet och trivsel. Utgångspunkten för detta viktiga arbete är förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vidare arbetar vi efter våra värdeord, vilka utgör grunden för vårt värdegrunds-arbete. På avdelningarna tar sig värdegrundsarbetet bland annat uttryck i att vi delar in barnen i mindre grupper vid både lek och undervisning, vi arbetar med hur man ska vara en bra kompis, vi arbetar med gemenskap och tillhörighet, vi arbetar med barnens tilltro till sin egen förmåga och identitetsskapande och genom litteraturen tar vi in barnkonventionen i vår undervisning.

Du som vårdnadshavare

Vår målsättning är att du som vårdnadshavare upplever att du ges möjlighet till inflytande, delaktighet och dialog. Vi skapar arenor för samarbete där vi kan nämna föräldramöte, utvecklingssamtal, föräldraråd som goda exempel. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för våra barn.

Avdelningar

Månsarps förskola är indelat i fem avdelningar:

Tusenfotingen, 1-3 år

Ekorren, 1-3 år

Pandan, 3-5 år

Bävern, 3-5 år

Sländan, 3-5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Vårt värdegrundsarbete

Vår vision är att alla, både små och stora, ska känna trygghet, glädje och lust att lära. Värdegrundsarbetet utgår från våra värdeord: Gemenskap, Lika värde, Respekt och Ansvar.

Visionen och värdegrundsarbetet kännetecknas av att:

 • Vi känner gemenskap.
 • Vi trivs och har roligt tillsammans.
 • Vi tröstar, hjälper och visar varandra omtanke.
 • Vi arbetar mot gemensamma mål.
 • Alla är lika mycket värda.
 • Alla känner samhörighet.
 • Man får vara den man är.
 • Vi är jämställda.
 • Alla känner sig sedda.
 • Vi reagerar snabbt på bråk och mobbning.

 • Vi visar respekt.
 • Vi visar hänsyn.
 • Vi är vänliga och trevliga.
 • Vi lyssnar på och visar intresse för varandra.
 • Vi ger varandra arbetsro.
 • Vi följer gemensamma beslut.

 • Vi tar ansvar.
 • Vi ansvarar för våra handlingar.
 • Vi är rädda om egna och gemensamma saker, samt den gemensamma miljön.
 • Vi gör vårt bästa genom att ta ansvar för vårt lärande.
 • Vi är goda kompisar och arbetskamrater.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Månsarps förskola
Timjanstigen 1
562 41 Taberg

Avdelningar

 • Tusenfotingen, telefon 036-10 39 34
 • Pandan, telefon 036-10 38 37
 • Sländan telefon 036-10 38 57
 • Bävern telefon 036-10 39 42
 • Ekorren, telefon 036-10 38 61

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Anneli Dalberg

036-10 39 95

Biträdande rektor

Sussie Rajala

036-10 38 58

Ledningsresurs

Carina Johansson

036-10 38 56

Specialpedagog

Gun Johansson

036-10 38 47

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Vid önskemål om besök i vår verksamhet är ni varmt välkomna att ta en direktkontakt med respektive avdelning per telefon.