search
Sök
menu
Meny

Rosenlunds förskola

Vår förskola ger barn och vuxna luft under vingarna i lärande och utveckling. Här har alla mod att vara den man är. Våra olikheter är en tillgång.

Rosenlunds förskola tillhör Lustigkullens förskoleområde, där även Arredalens förskolor ingår.

Rosenlunds förskola består av sju avdelningar fördelade på tre hus. Byggnaden och förskolegårdens utformning inbjuder till möten mellan avdelningarna.  I anslutning till några av avdelningarna finns även mindre grönområden. Rosenlunds förskola har ett bra läge mitt i staden, lugnt men också nära till naturen.

Maten lagas av förskolans egen kock.  All mat tillagas från grunden.

Här arbetar engagerade och lyssnande pedagoger i en stimulerande förskolemiljö. Barnen träffar kamrater, lär och utvecklas av varandra och av oss vuxna på ett lekfullt sätt. Vi ser varje barn som en kompetent individ, med inneboende lust och nyfikenhet att lära.

På Rosenlunds förskola råder ett gott pedagogiskt klimat där barnet står i fokus.

Vi erbjuder en trygg, rolig och utvecklande verksamhet.

Värdeord

På Lustigkullens förskoleområde har vi utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98, gemensamt lyft fram följande värdeord.

 • Respekt/hänsyn
  Respekt/hänsyn är förhållningssättet mot vår omgivning och visar vår människosyn. Ödmjukhet och förståelse sker i samspel med andra. Genom att prata med varandra istället för om varandra, visar vi respekt. Vi vuxna pratar inte över barnens huvud och ser positivt på varandras olikheter. Det gäller att tänka efter i både ord och handling.
 • Lyssna
  Lyssna är att sätta sig in i barnets eller en annan vuxens värld. Det är viktigt att alla får komma till tals och att vi ger varandra tid, lyssnar aktivt och tar in vad den andre personen säger. Vi läser av barn och vuxnas kroppsspråk.
 • Jämställdhet
  Jämställdhetär att få samma förutsättningar utifrån den person man är och inte utifrån kön, ålder etc.
 • Trygghet
  Trygghet är att bli sedd, respekterad, våga vara sig själv och visa sina känslor. Vi har ett arbetssätt där barn och vuxna vet vilka förutsättningar som finns och vi arbetar för att alla skall våga lita på sin egen förmåga. Vi vuxna är goda förebilder som tar ansvar, vilket leder till trygghet där alla känner tillit och säkerhet.
 • Demokrati
  Demokratiär medbestämmande och rätten till att kunna påverka. Vi ser och lyssnar på varandra och ger inflytande under ansvar. Alla får komma till tals och får uttrycka sin åsikt. Vi kan ha olika uppfattningar men vi accepterar majoritetsbeslut.
 • Glädje
  Glädje är när barn, föräldrar och personal känner att det är roligt att komma till vår förskola. Vi arbetar för att barnen skall känna lust och glädje till leken och lärandet.

Våra avdelningar

Rosenlunds förskola består av avdelningarna Skrattmåsen 1-3 år, Fiskmåsen 1-3 år, Lärkan 3-5 år, Svanen 3-5 år, Doppingen 3-5 år, Viggen 3-5 år, Tärnan 1-3 år och Svalan 1-3 år.

Varje barn ska känna sig värdefull och omtyckt. Vi fokuserar på det positiva och uppmuntrar barnets starka sidor. Vi följer barnen i deras lek, för att kunna vara med i deras upplevelser. Det finns alltid spännande saker framme så att barnen har möjlighet att utforska nya material och prova på saker. Vi vill att barnen ska våga pröva saker utan att vara rädda för att misslyckas.

Tillsammans med kompisar och vuxna blir det många härliga stunder och samtal.

Kontakta oss

Rosenlunds förskola
Karbingatan 16
554 53 Jönköping

Avdelningar

 • Fiskmåsen/ Skrattmåsen, telefon 036-10 74 91
 • Svalan, telefon 036-10 74 92
 • Doppingen, telefon 036-10 74 93
 • Viggen, telefon 036-10 74 94
 • Svanen, telefon 036-10 21 51
 • Lärkan, telefon 036-10 21 57
 • Tärnan, telefon 036-10 26 76

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Anna-Karin Vilhelmsson

036-10 24 48

Biträdande förskolechef

Eva Lundqvist

036-10 38 39

Specialpedagog

Maria Roos Klasson

036-10 22 56