search
Sök
menu
Meny

Slättens förskola

Slättens förskola är belägen med närhet till både naturen och de centrala delarna av Norrahammar. Förskolans byggnad sitter ihop med Slättenskolan men har en egen förskolegård.

Slättens förskola är en av två förskolor som tillhör Flahults förskoleområde. På förskolan går det ca 48 barn fördelade på tre avdelningar; en småbarnsavdelning och två syskonavdelningar.

På Slättens förskola vill vi erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Dessutom kännetecknas Slättens förskolas verksamhet av trygghet för barn och föräldrar. Vi är en relativt liten förskola och det ger oss goda förutsättningar att bygga trygga relationer med både barn och vuxna, vi vill lära känna alla väl under deras tid hos oss – det är tillsammans vi bygger den bästa förskolan.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världsmedborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vi har ett temainriktat arbetssätt på Slättens förskola. En viktig del i vårt arbete är vårt likabehandlingsarbete med olika gemensamma aktiviteter och samlingar. De estetiska lärprocesserna lyfter fram barnens egna språk där de kan utveckla sitt sätt att lära och ta till sig ny kunskap. Leken har en central plats i vår verksamhet.

Du som vårdnadshavare

På Slättens förskola vill vi ha ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare. Vi erbjuder ett utvecklingssamtal varje läsår och inskolningssamtal en tid efter ditt barn börjat hos oss.

Du kommer att bli inbjuden till föräldramöte och föräldraforum tex föreläsningar. Varje år har du möjligheten att delta i kommunens brukarenkät som är en del av vårt kvalitetsarbete. 

Avdelningar

Slättens förskola har följande avdelningar:

Solen 1-3 år

Månen 3-5 år

Stjärnan 3-5 år

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Slättens förskola har ett eget kök med kock där maten lagas från grunden.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Lediga jobb - Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola - Jönköpings kommun

Vi på Slättens förskola ser varje barn som unikt och kompetent. Vi ser barnet som resursrikt och har tilltro till barnets förmåga. Kontakta rektor för mer information.

Vårt arbete med Grön Flagg

Grön Flagg är en internationell certifiering för förskolor och skolor och är ett arbete i stiftelsen Håll Sverige rent. Det är också ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv.

Den gröna flaggan är ett synligt bevis på att Slättens förskola i vår dagliga verksamhet bedriver ett miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling. Vi vill genom detta arbete ge barnen en positiv framtidstro och en förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Grön Flagg är ett stöd för att på ett bra sätt strukturera miljöarbetet på förskolan. 

I Grön Flagg finns det olika tema som är tänkta att ge inspiration och bidra till ett arbete med hållbar utveckling som fortlöpande utvecklas och fördjupas. Varje avdelning utformar och arbetar med temat på sitt sätt utifrån barngruppen och ålder på barnen.

På hösten har vi ”Lilla Kretsloppet” som hela förskolan deltar i. Det startar med ”Miniröris” ute på gården, som uppvärmning och sedan startar loppet. I detta lopp är alla vinnare och det är glada och stolta barn som tar emot en medalj när de sprungit i mål. Aktiviteten avslutas med en fruktfest där alla får äta frukter av olika slag.

Tillsammans med barnen har vi skräpplockardagar både höst och vår. Vi plockar då skräp i området runt förskolan.

Varje avdelning har sin egen sopsortering där vi sorterar soporna. När kärlen börjar bli fulla går vi med dem till miljöhuset som finns på Slätten där vi slänger soporna i lite större sopsorteringkärl.

Vi tar tillvara och återanvänder mycket material såväl i våra skapande aktiviteter som i bygg och konstruktion på avdelningen.

När vi är ute i skogen är det en självklarhet att uppmärksamma och aktualisera allemansrätten.

Kontakta oss

Slättens förskola
Barnarpsvägen 1
562 31 Norrahammar

Avdelningar

  • Solen, telefon 072-520 57 23
  • Månen, telefon 072-519 47 56
  • Stjärnan, telefon 072-517 92 75

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Cristin Forsgren Sörman

0722-11 62 19

Administratör

Eva Arvidsson

036-10 30 63

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Vid besök kontakta rektor.