search
Sök
menu
Meny

Talgoxens förskola

Välkommen till Talgoxens förskola! Vi är en förskola som finns på Råslätt, ett bostadsområde söder om centrala Jönköping.

På Talgoxen finns en syskonavdelning, Fjädern, för 3-5 åringar och avdelningen Fröet för 1-4 åringar. Avdelning Fröet delar sina lokaler med Nattugglan som erbjuder kvälls-, natt- och helgomsorg.

Talgoxens förskola ingår i Fiskgjusens förskoleområde tillsammans med Bofinkens förskola, Gulsparvens förskola samt Talgoxens förskola. På Talgoxens förskola finns också Nattugglan som erbjuder kvälls-, natt- och helgomsorg.

vill att barnen ska vara delaktiga och ha tillit till sin egen förmåga och få arbeta tillsammans med andra barn. Alla är vi olika men tillsammans blir det en tillgång.

Vårt arbetssätt och förhållningssätt

Vi är inspirerade av de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i Italien. Vi följer våra styrdokument såsom Läroplan för förskolan 98/10 och vår lokala arbetsplan.

Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ha tillit till sin egen förmåga och få arbeta tillsammans med andra barn. Alla är vi olika men tillsammans blir det en tillgång. Vi vill utveckla olika förmågor genom att skapa en inbjudande miljö. Det ska finnas ett rikt utbud av material, som ska vara inspirerande och som stimulerar till lek och undersökande, experimenterande och utforskande. Vi lär ihop med andra.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg, som visar både barns och pedagogers lärande. Dokumentationer sätts upp så barn kan se sitt eget lärande. Föräldrar kan få en inblick i vad barnen arbetar med i sina projekt.

Projektinriktat arbetssätt

Vi arbetar projektinriktat och vårt gemensamma fokus nu är "Hållbar framtid". Detta projekt är gemensamt för hela enheten under ett par år. Vi vill tänka hållbart inför framtiden och inge hopp om en framtid för alla barn.

Vi utforskar tillsammans på ett hundraspråkligt sätt. Skogen besöker vi en gång i veckan och vi ser den som en tillgång för lärandet. Vi vill att alla lär sig värna om allt levande och få en omtanke för naturen och varandra.

Våra värdeord

Våra värdeord är:

  • GlädjeVerksamheten ska innehålla glädje och ett positivt förhållningssätt.
  • MeningsfullhetVerksamheten ska genomsyras av betydelse och sammanhang.
  • KreativitetTillsammans med barnen vill vi skapa en atmosfär som inbjuder till fantasi och skapande.
  • SolidaritetVi vill känna samhörighet och ge stöd till varandra.
  • DemokratiAlla har rätt att vara delaktiga och säga sin mening.

Vårt motto är:
Inget utan glädje!

Kontakta oss på Talgoxens förskola

Talgoxens förskola
Fiskgjusegatan 18
556 14 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Lise-Lotte Englund

036-10 80 77

Bitr Förskolechef

Maynor Sandberg

036-10 81 67

Handläggare/
Förskollärare

Camilla Holtz

036-10 81 26

Avdelning

Telefonnummer

Fjädern

036-10 28 07

Fröet

036-10 28 40

Nattugglan

036-10 28 40

Nattugglan: kvälls-, natt- och helgomsorg

Kvälls-, natt och helgomsorg vänder sig till dig som som har barn mellan 1-12 år och som behöver plats för ditt barn på obekväma arbetstider (19.00-06.00 samt lördag, söndag och helgdag). 

Information och kvälls-, natt- och helgomsorglänk till annan webbplats