search
Sök
menu
Meny
Sök

Talgoxens förskola

Talgoxens förskola sedd utifrån. 

Välkommen till Talgoxens förskola! Vi är en förskola som finns på Råslätt, ett bostadsområde söder om centrala Jönköping.

På Talgoxens förskola finns en avdelning för kvälls-, natt- och helgomsorg.

Talgoxens förskola ingår i Råslätts förskoleområde tillsammans med Bofinken, Domherren, Grankullen 1, 2 och 3, Gulsparven, Pärlugglan samt Rödhaken förskola. Grankullen 1, 2 och 3 är belägna på Grästorp, ett område några minuter från Råslätt.

Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ha tillit till sin egen förmåga och få lära och utvecklas tillsammans med andra barn i inbjudande lärmiljöer såväl inom- som utomhus. Alla är vi olika och tillsammans blir det en tillgång.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Reggio Emilia – vårt förhållningssätt

Vi är inspirerade av de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i Italien. Vi följer våra styrdokument såsom Läroplan för förskolan, Lpfö 18, och vår lokala arbetsplan.

Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ha tillit till sin egen förmåga och få lära och utvecklas tillsammans med andra barn. Alla är vi olika men tillsammans blir det en tillgång. Vi vill utveckla olika förmågor genom att skapa inbjudande miljöer. Det ska finnas ett rikt utbud av material, som ska vara inspirerande och som stimulerar till lek och undersökande, experimenterande och utforskande. Vi lär ihop med andra!

Reggio Emilia Institutet Länk till annan webbplats.

Pedagogisk dokumentation

Den pedagogiska dokumentationen är ett viktigt verktyg för oss. Den visar både barns och pedagogers lärande. Dokumentationer sätts upp på avdelningarna så att barnen kan se sitt eget lärande och vårdnadshavare kan få en inblick i vad barnen arbetar med i sina projekt.

Projektinriktat arbetssätt

Talgoxens förskola arbetar projektinriktat och vårt fokus nu är "Hållbar framtid". Detta är ett gemensamt projekt för flera av våra förskolor på Råslätts Förskoleområde under några år. Vi vill tänka hållbart inför framtiden och inge hopp om en framtid för alla barn.

Vi utforskar tillsammans på ett hundraspråkligt sätt. Skogen besöker vi en gång i veckan och vi ser den som en tillgång i undervisningssituationer och för lärandet. Vi vill att alla lär sig värna om allt levande och få en omtanke för naturen och varandra.

Våra värdeord

Glädje - Verksamheten ska innehålla glädje och ett positivt förhållningssätt.

Meningsfullhet - Verksamheten ska genomsyras av betydelse och sammanhang.

Kreativitet - Tillsammans med barnen vill vi skapa en atmosfär som inbjuder till fantasi och skapande.

Solidaritet - Vi vill känna samhörighet och ge stöd till varandra.

Demokrati - Alla har rätt att vara delaktiga och säga sin mening.

Vårt motto är: Inget utan glädje!

Du som vårdnadshavare

På Råslätts förskoleområde erbjuder vi följande forum för samverkan mellan förskola och hem.

  • Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning
  • Föräldramöten/ drop-in
  • Utvecklingssamtal som vi erbjuder minst en gång per år
  • Familjefest vid temaavslutning

En viktig del av utvärderingen är den kommungemensamma brukarenkäten som genomförs varje läsår. Där får vårdnadshavare, via en webbenkät, svara på frågor om hur de upplever verksamheten.

Avdelningar

Nattugglan, 1-12 år (kvälls-, natt- och helgomsorg)

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

En stimulerande arbetsplats

Att arbeta inom förskolan är fantastiskt, stimulerande och utmanande. För att ge våra barn de allra bästa förutsättningar i sin utveckling och lärande har vi en tydlig vision och gemensamma prioriterade mål på hela enheten. Hos oss på Råslätts förskoleområde får du uppleva nya spännande utmaningar tillsammans med barnen varje dag och här har du en viktig uppgift att bidra till trygga, nyfikna och glada barn.

Att växa som pedagog

För oss på Råslätts förskoleområde är det viktigt att våra medarbetare får växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Som ny pedagog på enheten får du en tydlig introduktion i hur vi arbetar och är du nyutbildad får du en mentor. Därutöver har varje medarbetare medarbetarsamtal som dokumenteras och följs upp år från år. Tillsammans med rektorn sätter vi upp dina mål för året. Hos oss får du ständigt utvecklas och utmanas i ditt lärande och vara med och skapa en förskola som ger möjligheter till en utveckling och ett lärande för framtida kompetenser för alla i organisationen.

Arbetslag med motiverade kollegor

Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med andra motiverade och engagerade kollegor. Arbetslaget har en och en halv timmes gemensam planeringstid per vecka. Den enskilde medarbetaren har, beroende på tjänst och tjänstgöringsgrad, en och en halv timmes reflektions-/dokumentationstid per vecka.

Lediga jobb - Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola - Jönköpings kommun

Nattugglan: kvälls-, natt- och helgomsorg

Kvälls-, natt och helgomsorg vänder sig till dig som som har barn mellan 1-12 år och som behöver plats för ditt barn på obekväma arbetstider (19.00-06.00 samt lördag, söndag och helgdag). 

Information om kvälls-, natt- och helgomsorg Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Talgoxens förskola
Fiskgjusegatan 18
556 14 Jönköping

‌Avdelning

Nattugglan, telefon 036-10 28 40

Titel

Namn och e-post

Telefon

Tillförordnad rektor

Jessica Frode

036-10 80 81

Biträdande rektor

Camilla Holtz

036-10 81 26

Handläggare

Cathrine Bergström

036-10 81 51

Specialpedagog

Gun Lusth

036-10 54 06

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.