search
Sök
menu
Meny

Tegnérs förskola

Lekplats med gungställning.

Tegners förskola är en liten förskola i centrala Huskvarna. I vår närmiljö har vi närhet till Vätterstranden, Mjölkafållan, Huskvarna stadspark, Rumlaborg Huskvarna bibliotek och Esplanaden. 

Välkommen till Tegnérs förskola, i centrala Huskvarna. Vi finns i egna lokaler i samma byggnad som Pingstkyrkan. Vår förskola är liten och mysig med stor fin gård och grönområden. Vi har tillgång till gymnastiksal och i närheten finns bibliotek, lekparker, strand och skog. Här går 30 barn i åldrarna ett till sex år, fördelade på två avdelningar.

Vår förskola tillhör Norrängens förskoleområde, där även Rosendala gårds förskola, Tvetagården och Norrängens förskolor ingår.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Tegners förskola består av två avdelningar, Lyckan och Solen. Vi är en interkulturell förskola som välkomnar mångfald. Vi har flerspråkig personal och använder oss av TAKK, tecken som stöd till det talade språket.

Du som vårdnadshavare

Ett gott samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare är nyckeln till en god verksamhet. Vi har löpande föräldramöten, utvecklingssamtal och strävar efter en öppen dialog med hemmen. Vårdnadshavares synpunkter och åsikter om verksamheten är värdefulla för oss.

Avdelningar

Solen, 1-4 år

Lyckan, 1-6 år

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Våra måltider tillagas i Alfred Dalinskolans kök.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Tegnérs förskola
Tegnérgatan 3
561 31 Huskvarna

Avdelningar

  • Solen, telefon 036-10 63 04
  • Lyckan, telefon 036-10 67 26

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Sarah Leckström

036-10 69 02

Skoladministratör

Catrin Bergström

036-10 34 69

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.