search
Sök
menu
Meny

Ullstigens förskola

Ullstigens förskola, byggnaden.

Ullstigens förskola ligger på Taheområdet i utkanten av natursköna Taberg. Trygghet, glädje, nyfikenhet och ett lustfyllt lärande genomsyrar vår verksamhet.

Barnen är har olika strumpor

Med barnet i centrum arbetar vi utifrån barnets behov via ledorden: Omsorg, samspel, Tilltro, Delaktighet och sist men inte minst Glädje!!

Livet är ett äventyr och vi vill hjälpa barnen att se och upptäcka det. Genom projekt, utevistelser och glädje tar vi tillsammans med barnen stormsteg mot de nya äventyren!'

Byggnaden har en egen arkitetur med högt i tak, stora ytor och många smårum. Vi har en stor gård med stora möjligheter till varierad lek. Gården är avdelad med en del för de yngre och en för de äldre. Förskolan består av tre avdelningar; Blåbären, Lingonen och Smultronen. På förskolan finns barn mellan 1-5 år.

På förskolan finns många rum som inbjuder till lek med ett stort utbud av material som ger tillfällen till lek och lärande. De stora och öppna ytorna ger möjlighet till fysisk aktivitet och samling i större grupper. Vi erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet med varierande lekmiljö, skapande material och lärandesituationer.

Gården är väl tilltagen och inbjudande. Där finns både lekredskap, gunga, kulle, gräsytor och skog.

Våra avdelningar

Blåbären

Blåbären är ett storarbetslag där vi är många pedagoger som tillsammans ansvarar för barnen, samtidigt är barn och pedagoger uppdelade i tre fasta grupper större delen av dagen.

På Blåbären jobbar vi projektinriktat, barnens intresse och erfarenheter för projektet vidare.

Genom att arbeta med barnens självkänsla och självständighet får barnen upplevelsen av att de duger som de är. Barnen får känna att de kan, vågar prova och klarar av saker själva. Vi lyfter barnens olikheter och erfarenheter som en tillgång, vi uppmuntrar samarbete, det är viktigt att kunna ge och få hjälp av andra. 

Vi har neutrala namn på våra rum som benämns utifrån utseende, inte vad som finns i rummen. Vi har leklådor med material som barnen hämtar för att själva kombinera sin lek och för att alla ska kunna leka allt och överallt. Genom det här får barnen större inflytande över att skapa sin egen lek och vi vuxna förmedlar inte på samma sätt vilket material som passar till vad.

Lingonen

Varje vecka går vi ut i skogen för att upptäcka nya saker i vår närmiljö. Vi är ute dagligen där fantasin används till nya lekar och påhitt. Genom vårt tema utvecklar vi barnens kunskap inom våra målområden. Vi är flitiga besökare i vår ateljè, där vi ofta testar nya sätt att skapa på.

Smultronen

Vi erbjuder en trygg och rolig verksamhet där vi lär tillsammans. Vi arbetar tematiskt och väljer teman utefter barnens intressen. I vår verksamhet arbetar vi mycket med att utforska olika material och tycker det är viktigt att barnen får tid och möjlighet till detta på sina villkor.

Kontakta oss

Ullstigens förskola
Ullstigen 1
562 42 Taberg

Avdelningar

  • Smultronen, telefon 036-10 38 78
  • Lingonen, telefon 036-10 38 78
  • Blåbären, telefon 036-10 38 79

 

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Anneli Dalberg

036-10 39 95

Specialpedagog

Ingela Lorin

036-10 38 56

 

Tabergs förskoleområde

Tahe förskola ingår i Tabergs förskoleområde tillsammans med

  • Tahe förskola
  • Tabergs förskola
  • Åsa förskola

Nedan finner du länkarna till våra övriga förskolor.