search
Sök
menu
Meny

Vätterslunds förskola

Vätterslunds förskola med sina tre avdelningar, ligger i Jönköpings västra del. Den är naturskönt belägen och har en fantastisk utsikt över Vättern. Utomhusmiljön har naturliga förutsättningar som stimulerar till lek och kreativitet.

Vätterslunds förskola har ett lustfyllt lärande

På vår skola strävar vi efter att det ska vara meningsfullt och utmanande. Här möts olika erfarenheter och kunskaper i ett tryggt och tillåtande klimat. Det finns en medveten strävan efter att barnen tillägnar sig goda baskunskaper, demokratiska värderingar, samarbetsförmåga och självständigt tänkande.

På Vätterslunds förskola har vi en lugn och trygg miljö där alla känner sig välkomna och uppmärksammade. Genom lek, utforskande och kreativitet utvecklar barnen sina olika förmågor. Vi vill verka för att ge alla samma möjligheter.

Bymarkens gemensamma fokusområde är undervisning.

Ert barn ska ha roligt hos oss. Med humor och skratt vill vi sprida lust och glädje!

Tema

Vätterslunds förskola knyts samman av ett gemensamt tema över alla åldrar, där vi samarbetar och tar tillvara personalens och barnens olika kompetenser. Temat har alltid en anknytning till en kulturpersonlighet som i år är Ted Gärdestad. Känns spännande att få arbeta med denna svenska musikskatt på flera olika sätt tillsammans med barnen.

Samarbete med föräldrar

För oss är det viktigt med ett gott samarbete med föräldrarna vilket ger oss goda förutsättningar att nå våra mål.

Trygghet och likabehandling

Vår gemensamma vision
"Bymarkens förskolor - en mötesplats som skapar lust att leka - lust att lära!"

All verksamhet skall genomsyras av respekt för människor och människors integritet. Alla har ett personligt ansvar för att förskolan genomsyras av ärlighet, öppenhet och respekt för andra. En verksamhet där barn upplever meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet främjar vänskap och förebygger kränknigar. I sådana miljöer växer självförtroende, respekt och tolerans.

Mål

  • Barnet ska känna sig trygg i förskolan.
  • Barnet ska inte bli utsatt för diskriminering eller någon form av kränkande behandling.
  • Alla barn ska känna sig delaktiga och ha inflytande.

Kontakta oss

Vätterslunds förskola
Hallmansvägen 113
55448 Jönköping

Avdelningar

  • Solen 3-6 år, telefon 036-10 76 15
  • Kometen 3-6 år, telefon 036-10 77 62
  • Månen 1-3 år, telefon 036-10 76 13


Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Lotta Fagerberg

036-10 76 10

0727-25 18 38

Special pedagog

Kristina Rüetschi

0705-407417


Bymarkens förskoleområde

Vätterslunds förskola är en av fyra förskolor som ingår i Bymarkens förskoleområde.

Övriga förskolor är:

  • Hisingstorps förskola
  • Hisingsängens förskola
  • Lerhagens förskola

Hela Bymarkens förskoleområde har ett gemensamt fokusområde: Samspel