Fritidshem

Här finns information om fritidshem, en verksamhet som kompletterar skoldagen och bidrar till helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande.

Ovanifrån ser man händer som målar med vattenfärg.