search
Sök
menu
Meny
Sök

Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar skoldagen för ditt barn, från 6 till 12 års ålder, och ska bidra till helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande.

Fritidshemmet funkar som en bro mellan skola och fritid, den läroplan som gäller i grundskolan gäller också i fritidshemmet. Personalen i fritidshemmen ska stimulera barnens nyfikenhet, vilja att pröva sina idéer och att lösa problem. Kamratskapet och gruppens gemenskap är en viktig del i fritidshemmens vardag, att ingå i ett sammanhang och respektera varandra.

Fritidshemmen arbetar med många olika slags verksamheter, som till exempel musik, drama, rörelse, naturvetenskap och miljöfrågor.

Sök fritidsplats på barnwebben

Du ansöker om plats direkt på vår barnwebb. När du ansökt kan du logga in med e-legitimation på barnwebben. Där kan du ändra kontaktuppgifter, svara på platserbjudande, lämna inkomstuppgifter samt säga upp platsen. 

Vi är tacksamma om du ansöker i god tid, eftersom det underlättar vår planering!