search
Sök
menu
Meny

Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar skoldagen för ditt barn, från 6 till 12 års ålder, och ska bidra till helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande.

Den läroplan som gäller i grundskolan gäller också i fritidshemmet. Personalen i fritidshemmen ska stimulera barnens nyfikenhet, vilja att pröva sina idéer och att lösa problem. Kamratskapet och gruppens gemenskap är en viktig del i fritidshemmens vardag - att ingå i ett sammanhang och respektera varandra. Många skapande inslag finns i verksamheten (musik, drama, rörelse m.m.) men även naturvetenskap och miljöfrågor. Fritidshemmets funktion som bro mellan fritid och skola kan komplettera skoldagen på ett sätt som stimulerar lärande och utveckling.

Sök plats i god tid

Vi är tacksamma om du ansöker i god tid, eftersom det underlättar vår planering!

Självservice på barnwebben

Du ansöker direkt på vår barnwebb. När du ansökt om plats kan du logga in med e-legitimation på barnwebben. Där kan du ändra kontaktuppgifter, svara på platserbjudande, lämna inkomstuppgifter samt säga upp platsen. 

Via rubriken e-tjänster får du mer information om e-legitimation.