search
Sök
menu
Meny

Skolskjuts

Två pojkar i 12-årsåldern står med ryggen mot kameran. De väntar vid en busskur, vid stor väg. I bakgrunden syns en buss komma mot dem . Foto:  johner.se

Jönköpings kommun erbjuder kostnadsfri skolskjuts för elever som är folkbokförda inom kommunen, från förskoleklass till årskurs 9. Inför varje nytt läsår gör du en ansökan om skolskjuts.

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts till läsåret 2021-2022

Du ansöker via e-tjänsten Ansökan om skolskjuts/busskort. Om ansökan kommer in senare än 15 april kan inte skolskjuts garanteras till skolstarten.

Under juni månad får du beslut via e-post. Cirka två veckor innan skolstart kan du se information om ditt barns resor i skolskjutsportalen.

Om du behöver skolskjuts till innevarande läsår (2020-2021), kontakta planeringssekreterare för skolskjuts, 036-10 29 90.

Regler för avstånd

Skolskjutsen gäller mellan hemmet och skolan, men inte till och från fritidshem. Ditt barn får skolskjuts om avståndet mellan hemmet och den anvisade skolan är minst:

 • 2 km för elev i förskoleklass och årskurs 1-3
 • 3 km för elev i årskurs 4-6
 • 4 km för elev i årskurs 7-9

Avståndet mellan bostad och påstigningsplats ska om möjligt inte överstiga:

 • 1 km för elev i förskoleklass och årskurs 1-3
 • 2 km för elev i årskurs 4-6
 • 3 km för elev i årskurs 7-9

För äldre elever kan det finnas på- och avstigningsplats närmare hemmet, en hållplats som är avsedd för yngre elever. På morgonen kan även äldre elever använda hållplatsen för påstigning. Däremot kan det inte garanteras att hållplatsen trafikeras på hemresan, då gäller den anvisade avstigningsplatsen för den äldre eleven.

Är ditt barn berättigat till skolskjuts kommer du att få information via e-post under mars månad om hur du ansöker om skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts/busskort

Är ditt barn berättigat till skolskjuts kommer du att få information via e-post under mars månad om hur du ansöker om skolskjuts.

Du ansöker om skolskjuts/busskort via e-tjänst. Om du inte har tillgång till Mobilt BankID eller e-legitimation kan du få en blankett genom kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

En ansökan om skolskjuts/busskort ska alltid göras inför varje nytt läsår. Vid till exempel adressändring eller förändrad familjesituation gör du en ansökan under pågående läsår.

Ditt barn är inte berättigad att åka med skolskjutsen innan en ansökan är inskickad och ett beslut är fattat av Jönköpings kommun. Även om ditt barn enbart åker med linjetrafik måste en ansökan göras.

Handläggningstiden vid en komplett ansökan är cirka två veckor, men i samband med nytt läsår är handläggningstiden längre.

Ansök om skolskjuts eller busskort härlänk till annan webbplats

Du kommer få information om beslut via e-post. Information om ditt barns skolskjuts publiceras på Skolskjutsportalen.

Skolskjutsportal för vårdnadshavarelänk till annan webbplats

Skolskjuts vid särskilda skäl

Om du anser att det finns särskilda skäl som motiverar skolskjuts, trots att riktlinjerna inte medger det, kan du ansöka om skolskjuts via vår e-tjänst. Med särskilda skäl menas färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

Skolskjuts i mån av plats

Elev som bor utefter en skolskjutslinje kan, utan att vara berättigad till det, få åka med skolskjutsen under förutsättning av att samtliga berörda skolskjutsberättigade har tilldelats plats. Detta gäller ej de särskilda skolskjutsarna. Skolskjuts i mån av plats kan sökas tidigast 7 dagar innan läsårets första skoldag.

Skolskjuts vid växelvis boende

Du kan ansöka om skolskjuts vid växelvis boende om följande krav är uppfyllda:

 • eleven och båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Jönköpings kommun
 • eleven bor halva tiden hos båda vårdnadshavarna
 • vårdnadshavarna har gemensam vårdnad om eleven
 • kommunens avståndskriterier uppfylls till anvisad skola
 • skolan ligger inom Jönköpings kommun

En ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras inför varje nytt läsår.

Anmälan av tillfällig förändring som påverkar elevens skolskjuts

Du som vårdnadshavare ansvarar för att anmäla förändringar som påverkar elevens skolskjuts. Vid tillfällig förändring, t.ex. om eleven inte ska åka med skolbuss eller taxi på avtalad tid, kontakta chauffören. Kontaktuppgifter finns i Skolskjutsportalen (gäller ej elever som har busskort och reser med linjetrafik).

Förändringar under läsåret, t.ex. gällande elevens schema, flytt, byte av skola, längre frånvaro eller om skolskjutsen ska upphöra helt anmäls via meddelade i Skolskjutsportalen.

Skolskjuts vid val av annan skola

Om du väljer en annan skola än den som kommunen tilldelat ditt barn, är det inte självklart att få skolskjuts. Skolskjuts kan endast erbjudas om eleven haft rätt till skolskjuts till sin anvisade skola och kostnaden för kommunen inte blir högre för resa till den valda skolan.

Skolskjuts beviljas inte för elever som valt skola i en annan kommun.

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall eller planerad operation

En elev kan beviljas tillfällig skolskjuts under en period om eleven råkat ut för en olycka eller genomgått en operation. Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn och elever inom kommunens verksamhetsområde, hos Protector försäkring.

Vid olycksfall och operationer till följd av olyckor ska vårdnadshavare först kontakta Protector försäkringsbolag för bekräftelse, innan vårdnadshavare bokar skolskjuts med taxi eller annan transportör av handikappfordon.

En anmälan om skada görs av vårdnadshavare till försäkringsbolaget via länken nedan. För telefonkontakt, ring 08-410 637 00.

Anmälan av skada - till Protector försäkringlänk till annan webbplats

Vid en planerad operation eller andra omständigheter ska en ansökan om skolskjuts göras via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du få en blankett genom kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Ansök om skolskjuts via e-tjänstlänk till annan webbplats

Samlad information på Skolskjutsportalen

All information om ditt barns resor finns på Skolskjutsportalen. Här får du som vårdnadshavare veta vilken transportör ditt barn reser med och vilken hämttid som gäller. Har ditt barn resor med Taxi får du som vårdnadshavare själv kontakta Taxi för att få information om hämttider, tfn 036-34 40 03.

Alla förändringar som flytt, byte av skola eller ändrat resebehov, anmäler du via meddelande i Skolskjutsportalen. För att nå Skolskjutsportalen behöver du Mobilt BankID eller e-legitimation. Saknar du bankID kan du kontakta planeringssekreterare för skolskjutsar, tfn 036-10 29 90.

Skolskjutsportal för vårdnadshavarelänk till annan webbplats