Walk n' Ride – så här jobbar vi med det i skola/fritidshem

Tre personer som cyklar med ryggen mot kameran.

Walk n' Ride är ett projekt och en utmaning för ökad rörelse och klimatsmarta, aktiva sätt att ta sig till och från skolan genom att gå, cykla, åka sparkcykel, etc.

Walk n' Ride är ett frivilligt projekt för årskurs 2 och 5 i Jönköpings kommun.

Målsättning - att öka barns rörelse

Metod och upplägg för Walk n' Ride är baserat på ett framgångsrikt folkhälsoprojekt som Luleå kommun och Luleå tekniska universitet har drivit sedan 2016. Målsättningen är att öka barns rörelse över hela skol- och fritidshemsdagen för att främja barns hälsa, öka trafiksäkerheten och bidra till en bättre och hållbarare miljö och stad.

Fakta och forskningsresultat

Jönköpings kommuns "Aktiv skolväg" baseras på Luleå kommuns projekt "Jag tar mig framåt". I Luleå har det visat sig kunna stärka barnens hälsa och lärande, självständighet och personliga utveckling. Samtidigt har det stärkt sammanhållningen i deltagande elevgrupper då det är något som eleverna tagit sig an tillsammans. Projektet utformades i ett samarbete mellan forskare vid Luleå Tekniska universitet och lärare i Luleå kommuns skolor.

Genom att möjliggöra en långsiktig satsning på aktiv skoltransport och därmed ökad rörelse för eleverna på låg- och mellanstadiet är förhoppningen att tidigt etablerade hållbara vanor följer med upp i högstadiet och vidare i vuxenlivet.

Forskning - viktigaste resultat

Den forskning som genomförts har hittills resulterat i flera vetenskapliga publikationer. De viktigaste resultaten är:

Gamification – en framgångsfaktor i undervisningen
Att räkna antalet kilometer och mäta detta på en karta var motiverade för barnen och kunde integreras naturligt i undervisningen. Uppdragen utgick från de ämnen som barnen ska läsa i respektive årskurs och både lärarna och barnen upplevde att den praktiska kopplingen gjorde undervisningen roligare och mer lärorik. Barnen blev mer engagerade än de varit tidigare när de läst samma delar utan denna koppling.

Beteendeförändring ger attitydförändring
En del föräldrar var tveksamma och ifrågasättande innan projektet men detta har tydligt förändrats under projektets gång. Projektet var så lockande för barnen att de i många fall lyckats övertala sina föräldrar att få delta. Föräldrarnas attityder förändrades efter att barnen deltagit och nyckeln till detta var barnens entusiasm.

Redo för skola
Barnen var piggare i skolan och att de hade ”mindre kryp i benen”. Dessutom var de gladare framförallt på morgonen och de hade oftast ”pratat av sig” på vägen till skolan vilket gjorde att de var mer redo när undervisningen startade. En annan positiv och oväntad förändring var att barn som tidigare ofta varit sena till skolan nu kom i tid. En anledning till detta var att de cyklade eller gick tillsammans och när en kompis väntade var de mer motiverande att komma iväg i tid.

Bygger nya relationer
Barnen parades ihop två och två eller tre efter geografi och uppmuntrades att cykla eller gå tillsammans. Detta gjorde att barn som tidigare inte umgåtts med varandra lärde känna varandra och barnen upplevde att de kunde leka med fler klasskamrater efter projektet än före. Några barn uttryckte att de kände sig mindre ensamma efter projektet än tidigare och lärarna bekräftade att detta hade förbättrat den psykosociala miljön. Barnen beskrev hur de kunde hjälpa och motivera varandra genom att cykla tillsammans och den sociala samvaron gjorde färden till och från skolan rolig.

Barnen ”smittade” föräldrarna
En intressant bieffekt var att barnens ökade fysiska aktivitet även gav en ökad fysisk aktivitet för deras föräldrar. Vanligtvis talas det mestadels om att barn ärver sina föräldrars hälsobeteenden men det omvända verkar också vara möjligt.

Senast granskad/publicerad: