Anmälan in- eller utflyttning av elev i grundskolan

Om ditt barn går i grundskolan eller grundsärskolan och ni flyttar till, inom eller från kommunen behöver du göra en anmälan. Blankett för anmälan om in- och utflyttning finns att ladda ner här.

Blanketten används

  • när du flyttar till Jönköpings kommun och ditt barn ska gå i den kommunala grundskola som finns närmast bostaden, s.k. hemskola.
  • när du flyttar inom Jönköpings kommun, och ditt barn ska gå i den kommunala grundskolan som finns närmast bostaden
  • när du flyttar från Jönköpings kommun, och ditt barn hittills har gått i en kommunal grundskola.

Karta upptagningsområden för skolor i Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Blankett för anmälan om in- och utflyttning av elev i grundskolan Pdf, 4.3 MB.