Fullgöra skolgång i Jönköpings kommun, boende utanför kommunen

Du som bor utanför Jönköpings kommun, men vill att ditt barn ska gå i en kommunal grundskola i Jönköping, ansöker här.

Ansökningsblanketten finns i länken nedan. Observera att blanketten ska skrivas under av hemkommun innan den lämnas till mottagande rektor på önskad skola.