Fritidshem

Här finns information om fritidshem, en verksamhet som kompletterar skoldagen och bidrar till helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande.

Fritidshemmet funkar som en bro mellan skola och fritid, den läroplan som gäller i grundskolan gäller också i fritidshemmet. Personalen i fritidshemmen ska stimulera barnens nyfikenhet, vilja att pröva sina idéer och att lösa problem. Kamratskapet och gruppens gemenskap är en viktig del i fritidshemmens vardag, att ingå i ett sammanhang och respektera varandra.

Fritidshemmen arbetar med många olika slags verksamheter, som till exempel musik, drama, rörelse, naturvetenskap och miljöfrågor.

Söka fritidsplats

Fritidshem är för barn från 6 till 12 år. Du ansöker om plats för ditt barn direkt på Barnwebben via länken ovan. När du har gjort ansökan kan du logga in med e-legitimation och svara på platserbjudande, lämna inkomstuppgifter och ändra kontaktuppgifter. Vi är tacksamma om du ansöker i god tid, eftersom det underlättar vår planering.

Säga upp fritidsplats

När ditt barn inte längre behöver sin plats på fritidshem ska platsen sägas upp. Detta ska göras 1 månad innan barnet beräknas sluta. Avgift tas ut under uppsägningsperioden oavsett om barnet utnyttjar platsen eller inte.

Du säger upp platsen på Barnwebben (samma länk som för ansökan).