Skolskjuts

Två pojkar i 12-årsåldern står med ryggen mot kameran. De väntar vid en busskur, vid stor väg. I bakgrunden syns en buss komma mot dem . Foto:  johner.se

Här finns information om skolskjuts för elever som går i grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och resursenhet.

Jönköpings kommun erbjuder kostnadsfri skolskjuts för elever som är folkbokförda i Jönköpings kommun. Du ska ansöka om skolskjuts/skolkort inför varje nytt läsår.

Skolskjuts för elever i grundskola

Skolskjuts för elever i grundsärskola, gymnasie­särskola och resursenhet

Senast granskad/publicerad: